Datum a časDnes je středa, 20.9.2017SvátekSvátek má Oleg
Přístupy1003681. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Vážení spoluobčané,

Vážení spoluobčané7.10.2013 12:16, Reagovat
Tady asi neví co dělá pravá a levá ruka.Město odsouhlasí lístkový system a zastupitelstvo město odsouhlasí paušálový system,přesto,že lístokový v anketě převažoval
Re: Vážení spoluobčané, 16.10.2013 09:29, Reagovat
Dobrý den, v současné době je v Libochovicích a v místních částech Dubany a Poplze stále v platnosti lístkový systém. Rada města si nechala zpracovat ekonomický rozbor, který srovnává stávající systém s možností paušální platby. Z předloženého rozboru vyplývá, že stávající způsob likvidace komunálního odpadu - tedy lístkový systém je ekonomicky pro město (i občany) výhodnější. Tyto materiály byly předloženy zastupitelům města a na posledním jednání ZM 23.9. a pod bodem III. c) nebyl schválen přechod na paušální platku. Dalším důvodem pro zachování stávajícího systému je i snaha maximálně podporovat třídění odpadu a vést občany zodpovědnému chování vůči životnímu prostředí.
Druhý pokusčtenář, 15.10.2013 11:37, Reagovat
Dočkají se čtenáři odpovědi od vedení města? Ptám se podruhé, kdy nás vedení města taky bude informovat o výsledcích kontroly hospodaření města, kterou provedl KÚ před několika měsíci, jaké byly závěry kontroly včetně výše finančního postihu MěÚ a kdo konkrétně z pracovníků je za nedostatky zodpovědný?
Re: Druhý pokus, 17.10.2013 22:32, Reagovat
Vážený čtenáři,
vaše dotazy se bohužel nevztahují k obsahu článku, na který reagujete.
Přesto lze konstatovat, že byly dodrženy zákonné požadavky a vše bylo projednáváno na veřejných jednáních zastupitelstva obce. Závěrečný účet je volně ke stažení na stránkách města.
Re: Druhý pokus, 17.10.2013 22:34, Reagovat
Výsledky kontroly hospodaření města jsou dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů součástí Závěrečného účtu, který je obec povinna dle výše uvedeného zákona zveřejnit na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup minimálně 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu obce. Dokument se zveřejňuje proto, aby se k němu mohl každý občan vyjádřit buď písemně před projednáváním v zastupitelstvu, nebo ústně v rámci jednání zastupitelstva. Zákonná lhůta pro projednání v zastupitelstvu je do 30. 6. roku následujícího po roce, za který je kontrola prováděna. Zastupitelstvo na svém 17. jednání, dne 26. 6. 2013, schválilo celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Libochovice za rok 2012, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012, s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě a přijala nápravná opatření.
Re: Druhý pokus, 17.10.2013 22:36, Reagovat
Pokuta ve výši 5.000,- Kč, která byla městu Libochovice uložena za neprovedení změny rozpočtovým opatřením, byla součástí rozpočtové změny č. 3-2013, kterou projednalo a schválilo zastupitelstvo na svém 18. jednání, dne 23. 9. 2013.
Vzhledem k tomu, že ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření vyplývá, že nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, nebyly vyvozeny závěry ohledně možnosti zavinění.
Věříme, že odpověď je dostačující a příští dotaz, či názor bude směřovat k obsahu jednotlivých příspěvků.
 
Přečteno 410x
 
Zpět
Zobrazit článek

Přidat příspěvek

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:

Sledovat diskuzi

Email:
Potvrzovací kód:
Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice