Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1066431. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Informace o komunálních volbách do zastupitelstva města Libochovice v roce 2014


Hlasování začíná v pátek 10. října 2014 ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin téhož dne. V sobotu 11. října 2014 se volební místnosti otevřou v 8.00 hodin a voliči budou mít možnost vhodit hlasovací lístek do volební schránky do 14.00 hodin.
V  komunálních volbách neexistují takzvané preferenční hlasy, jako je tomu při hlasování do Sněmovny. Přesto je možné, aby se kandidát z nižšího místa na listině přednostně dostal do zastupitelstva. Počítá se průměrný počet hlasů za každého kandidáta strany, pokud kandidát má o deset procent hlasů víc, než je průměr, tak se posune dopředu. 
V obecních volbách má každý volič tolik hlasů, kolik je členů daného zastupitelstva. Do zastupitelstva města Libochovice se volí celkem 15 politiků. 
Způsob hlasování je následující. Každý volič musí po obdržení úřední obálky, popř. hlasovacích lístků vstoupit do zvláštního odděleného prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Toto je podmínka, bez jejíhož naplnění nemůže volební komise umožnit voliči hlasování. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

Volit se dá třemi způsoby:
1. Nejjednodušší možností je označit křížkem čtvereček v záhlaví sloupce před názvem strany. Tím dá volič svůj hlas kandidátům této strany v pořadí, jak jsou uvedeni na volebním lístku. Zakřížkovat lze pouze jednu stranu a v rámci kandidátky už nelze zaškrtávat jednotlivá jména.
2. Druhou možností je výběr mezi jednotlivými jmény. Lidé mohou křížkem označit kandidáty z různých stran. Lze takto označit jen tolik jmen, kolik je členů zastupitelstva dané obce. Tento počet je uveden v záhlaví lístku.
3. Obě možnosti je možné zkombinovat. Volič v takovém případě označí křížkem stranu a kromě toho zaškrtne ještě další kandidáty jiných stran. Z označené strany je dán hlas pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu členů zastupitelstva. Pokud tedy má být voleno například 15 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 15 kandidáty a kromě toho pět kandidátů individuálně ze sloupců dalších stran, je dáno označené volební straně deset hlasů, a to pro kandidáty na prvních deseti místech.

Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky, kterou obdržel od okrskové volební komise. Úřední obálka pro volby do zastupitelstva města je šedá opatřena úředním razítkem.    
Na jiné písemné úpravy lístku se nebere žádný zřetel. Vlastní hlasovací úkon pak realizuje po opuštění prostoru určeného pro úpravy lístku tím, že před volební komisí vloží úřední obálku do volební schránky.
Volební systém tak v podstatě nutí ty voliče, kteří chtějí preferovat své oblíbence, aby nevolili jejich stranu, protože pak ztratí možnost osobní preferenci uplatnit. To je zásadní rozdíl proti volbám do Poslanecké sněmovny.
Komunální volby neznají pojem zvláštní seznam a voličský průkaz. Z toho vyplývá, že volič může volit pouze ve volebním okrsku, v kterém má trvalý pobyt. 
Zákon o volbách do zastupitelstva obcí zná pojem Dodatek.
Dodatek vede obecní úřad pouze pro účely voleb do zastupitelstev obcí, a to pro voliče, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let, není státním občanem České republiky, ale je státním občanem státu, jehož občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a jestliže je v obci v den voleb přihlášen k trvalému pobytu. 
Město Libochovice má 5 volebních okrsků. Některé další informace o volbách, zejména o okrscích a volebních místnostech, budou zveřejněny pro zájemce na úřední desce města Libochovice od začátku měsíce října.
Hlasování do přenosné volební schránky. Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat městský úřad o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Umístění okrsků 
Okrsek č. 1  KS Tři Lípy, Riegrova 64, Libochovice
Okrsek č. 2  KS Tři Lípy, Riegrova 64, Libochovice
Okrsek č. 3   ZŠ Libochovice, jídelna, Školní ul. 817,  Libochovice
Okrsek č. 4   MŠ Poplze, U školky 154, Libochovice
Okrsek č. 5   Zasedací místnost, Dubany, Libochovice
Změna umístění okrsků oproti minulým volbám nenastala.            

Ing. Prokop, vedoucí správního odboru  

Komentáře

WQ Reagovat