Datum a časDnes je neděle, 22.10.2017SvátekSvátek má Sabina
Přístupy1036126. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice včera a dnes

Neuskutečněné projekty

Vážení čtenáři, v měsíci srpnu jsem pro vás připravil pouze včera, dnes není, protože uvedené projekty se nerealizovaly, pouze veřejné záchodky pod kostelem vydržely necelé tři roky.


Obr. č.1

Jako první neuskutečněný projekt bych chtěl uvést kašnu s malou vodní fontánkou. Tuto kašnu plánovalo tehdy ještě velice aktivní vedení MNV někdy okolo roku 1953, kdy byl předsedou MNV pan Rudolf Kutlvašr. Měl být protiváhou tehdy silně zatracovaných katolických plastik, konkrétně Mariánského sloupu. Měla stát někde v místech, kde byla původně socha TGM (což pro tu dobu také nebyl dobrý vzor) a ještě předtím socha sv.Rocha - tedy před hotelem Černý orel. Kašna měla být dvouvanová kulatá, obě nádržky vyloženy zelenou keramikou a nad tím vším socha zřejmě pracující ženy při večerním mytí. Návrh kašny byl zadán Karlu Zentnerovi, ale bohužel realizace díla jsme se nedočkali.


Obr. č.2

Další projekt byly veřejné záchodky u tehdejší okresní silnice vedoucí na původní železný most. Ono vůbec to bylo s veřejnými záchodky v Libochovicích všelijaké. Bylo a je, i když nyní již snad tento zdánlivě malý, ale pro člověka někdy obrovský problém bude vyřešen. Záchodky se stěhovaly různě. V roce 1928 žádá „Spolek pro ochranu domoviny“ městskou radu na nutnost zřízení veřejných záchodků, neboť jak jeho předseda Rublič zdůrazňuje: „Je třeba upozornit na nutnost zřízení příležitosti ke konání potřeby pasantů pod kostelem u panské vodárny. Znečišťování tamních rohů a koutů hanobí město, které jinak jde kulturně vpřed“. Nejprve tedy nebyly vůbec, poté byly chvíli na radnici, později také pod zámeckou zdí u okresní silnice (na toto umístění si stěžoval hrabě Herberstein). Všimněte si prosím někdy “vykousnutí” zámecké zdi vedle vrat směrem od kostela. Tak tam byly záchodky. Potom byly zase nikde. V době po roce 1945 si pracující lid začal stěžovat na ukrutný zápach ve městě. V průjezdu čp.50, kde byla jednu dobu část učňovské školy, to vypadalo jako v latríně, ve fortně to samé a i městský park byl důkladně pohnojen, takže na řadě byl zámecký park (tehdy přejmenovaný na „Stalingradské sady“). V roce 1947 je konečně projednávána výstavba nových záchodků v objektu MNV (návrh byl na poště), ale ze stavby sešlo. Až v roce 1956 se objevuje zmínka o tom, že MNV v rámci „Akce veřejný záchodek“ vybuduje veřejné záchodky v Purkrabské uličce (za dnešním domem čp. 3) - vchod z Purkrabské uličky. Tehdy sem zase s oblibou chodili pasažéři z autobusového nádraží, které v té době bylo na náměstí. 


Obr. č.3

Zajímavá je však poznámka v žádosti o stavbu: „Na vyhlédnutém místě byl již před lety záchod, jedná se tedy o uvedení do původního stavu“. Zajímavý je také původ peněz na tuto stavbu. Byly přesunuty z položky stavby urnového háje, která byla tím pádem odložena. Hold lidská potřeba je lidská potřeba, nelze odložit, zpopelnění ano. Zprovoznění nastalo v roce 1957. Na tomto místě setrvaly záchody až do devadesátých let minulého století, kdy byly přesunuty do rohu bývalého zámeckého statku u autobusového nádraží.
Ale věnujme se záchodkům pod zámkem. Bylo zadáno výběrové řízení, někdy koncem roku 1931. Sešly se asi čtyři návrhy. Nejhonosnější byl návrh uvedený na obrázku číslo 2, ale nakonec se přistoupilo k lacinější verzi uvedené pod obrázkem číslo 3. Jak je vidno, jednalo se o prostý pisoár. Otázkou je, kam chodily dámy? Kolaudace tohoto „Veřejného záchodku“ byla 6.prosince 1932, ale jeho provoz vydržel pouze do stavby nového mostu do 2.10.1935, kdy začala příprava staveniště. Zajímavé je také zdůvodnění zrušení tohoto domečku. V dopise z Herbersteinské kanceláře městu se uvádí: „Pod rampou, která se právě naváží, připadne toto místo Velkostatku, a proto žádáme, aby pisoár postavený v roce 1932 byl odstraněn a postaven v městském parku na krytém místě, aby zápachem nebyl znečišťován vzduch v okolí tak jako dosud.“         

ČeTo

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice