Datum a časDnes je úterý, 17.10.2017SvátekSvátek má Hedvika
Přístupy1030188. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Vážení spoluobčané,

ráda bych vás seznámila s tím, jak pokračují investiční akce, týkající se rekonstrukce povrchů ulic v historickém centru Libochovic, vybudování veřejných toalet, a jaký další projekt město v současné době připravuje.  

„Zkvalitnění turistické infrastruktury ve městě Libochovice“
Rekonstrukce významných ulic v historickém centru Libochovic je dlouhodobou prioritou vedení města. První kroky k obnově klíčových přístupových komunikací k zámeckému areálu (ulice Purkrabská, Turínského a Růžová) byly zahájeny v lednu 2014 podáním žádosti o dotaci z ROP Severozápad. Projekt byl po úspěšném vyhodnocení v květnu 2014 schválen ke spolufinancování.
Rekonstrukce komunikací, které jsou ve velmi špatném technickém stavu, byla zahájena na začátku července provedením výkopových prací ve všech ulicích, realizované stavební firmou S-BAU Litoměřice. V současné době probíhá pokládka čedičové dlažby v ulici Purkrabská, v případě příznivých klimatických podmínek se její dokončení předpokládá do 8.8. 2014, tedy před zahájením libochovické pouti. Prostor v průchodu k náměstí se bude realizovat později, musí se odstranit podloží z betonové desky. 
Pokládka betonové dlažby (šedá žula) v ulici Turínského bude zahájena na konci července, stavební práce v ulici Růžová budou zahájeny v měsíci srpnu. Dokončení rekonstrukce všech ulic, dovybavení revitalizovaných prostor turistickým informačním a navigačním systémem (informační cedule a ukazatele) a městským mobiliářem (lavičky, odpadkové koše) je plánováno do konce roku 2014.
Záměrem probíhajícího projektu je také zkvalitnění doplňkových služeb pro návštěvníky města, a to prostřednictvím vybudování veřejných toalet v centru města. Ve městě v současné době nefunguje z hlediska vyžadovaného standardu služeb žádné odpovídající zařízení tohoto typu. Návštěvníci města jsou proto odkázáni využívat toalety v místních restauračních zařízeních nebo na zámku. 
V současné době probíhá příprava vyhlášení výběrového řízení na vybudování veřejných WC, fyzická realizace je plánována od září 2014 do prosince 2014.

Připravovaný projekt - podání žádosti v 09/2014:

„Revitalizace veřejných prostranství v městských částech Poplze a Dubany“.
Město Libochovice získalo informace z Úřadu regionální rady Regionálního operačního programu (dále jen ROP) Severozápad o vyhlášení mimořádných výzev na přidělování dotačních prostředků. Tyto výzvy by měly být vyhlášeny v průběhu měsíce srpna nebo září. Na základě těchto informací připravuje pracovnice Městského úřadu Libochovice, která má na starosti dotace, podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace veřejných prostranství v městských částech Poplze a Dubany“. 

Jedná se o projekt zahrnující obnovu dětských hřišť, místních návsí a přilehlých ulic v Poplzích a Dubanech. V Poplzích jde o komunikaci vedoucí k mateřské škole přes Spojovací ulici směrem k návsi (obr. č.1, komunikace vyznačené zeleně - viz poslední strana). 
Tato ulice byla zvolena jako první, aby se usnadnil odvoz dětí do místní školky. V Poplzích je plánován jako součást projektu financovaného z prostředků ROP Severozápad také přechod pro chodce s osvětlením. V Dubanech je součástí projektu i okolí místního kostela (obr. č. 2, komunikace vyznačené zeleně - viz poslední strana). 
Město Libochovice plánuje v budoucnosti pokračovat v obnově komunikací v Poplzích a Dubanech buď v rámci dalších získaných finančních prostředků z případných nových výzev s využitím dotací, anebo z vlastních prostředků. Další ulice, kterých se rekonstrukce týká, jsou na obr. č. 1 a 2 vyznačeny modře.

Ing. Jana Holá, starostka města 

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice