Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1066432. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice včera a dnes

Osud jednoho náhrobku

Když v roce 1803, přesněji 25. dubna, zemřela Anna Kopitschová, dcera jednoho z nejvyšších úředníků panství Libochovice, Vrchního Franze Aveze Kopitche, tak otec jí nechal na místním hřbitově zhotovit k hrobní desce náhrobek s „Empírovou dívkou“. 
Některé prameny uvádějí jejího otce jako Vrchního, jiné jako Purkrabího. Když se ale nad tím zamyslíme, jedná se o stejný název povolání, jen v některých dobách byl název různý. Nejvyšší úřední a soudní instancí na panství byl úřad vrchnostenský a přímo podřízený úřad obecní. Oba tyto úřady měly právo rozhodovat podle platných zákonů nejen ve věcech civilních, ale i ve věcech trestních. Nejvyšším panským úředníkem byl kolem r. 1600 Správce panství. V roce 1621 nazývá se tento úředník Regentem. Po roce 1666 jmenuje se Purkrabím, po roce 1706 Hejtmanem a od roku 1760 Správcem, také Ředitelem i Vrchním správcem. 


Původní umístění náhrobku.

Anna Kopitschová měla ve svém životě smůlu, zemřela jako poměrně mladá dáma ve věku 20 let (nar. 24. února 1783). Podle náhrobku byla svobodnou, neprovdanou dcerou Vrchního. Tento empírový náhrobek byl během času rozdělen na náhrobek a na empirovou sochu, zřejmě byl hrob opuštěn a neudržován. Náhrobek se ztratil a socha se objevila v třicátých letech v soupisu majetku Křenkova muzea. Co to bylo Křenkovo muzeum? Krátce připomenu Libochovičákům, oč se jedná. Samostatný popis a činnost tohoto spolku by si zasloužily širší samostatný článek.
Zmínky o něm jsou především v pozůstalostech místních osvětových pracovníků. V pozůstalosti Karla Křenka jsou zachovány jeho poznámky k budování muzea a soupisy Křenkových geologických a historických sbírek (z let 1883-1912) jež později muzeu předal. Samotné muzeum bylo založeno v roce 1895 Karlem Křenkem. Po smrti Křenka Václav Zimmerman, jako libochovický rodák a člen muzejního spolku velice těžce nesl to, jak se nakládalo během času i za života Křenka s listinami a dokumenty, nakonec i se samotnými exponáty muzea. Jak se sám vyjadřuje: „Dále to je historie s archivem, který byl za 1. světové války prodán do starého papíru a jen zbytky z něho byly zachráněny. Já sám jsem zachránil 10 obecních registrů při bourání záchodku při přístavbě nové věznice. Dále jsem sesbíral archiv o odhalení pomníku JEP, na rumišti u rybníčka. V roce 1938, kdy bylo muzeum na radnici, přikázalo město zabalit celé muzeum do beden a uložit do čp.10, kde za půl roku bylo zničeno vlhkem mnoho exponátů. V té době bylo v muzeu více než tisíc předmětů. Původně se snažilo město umístnit v roce 1938 sbírky do sklepních místností pod zámek do bývalé ovocné komory, ale z toho sešlo. Takový byl tedy přístup městské rady ke sbírkám, ale přesto Město dále lákaly historické cennosti, které ještě zbyly, a proto vznikla snaha o založení vlastního muzejního spolku “pod městem“. Po smrti Václava Zimmermana se již nikdo nestaral o sbírky a městský archiv. Muzeum bylo v katastrofálním stavu a archivní sbírky po smrti p.Zimmermana rovněž bez zájmu města končily ve sběrnách. Proto v roce 1947 zakročila Archivní inspekce a na její podnět byl jmenován 23.6.1947 pan Václav Pavlík, pracovník spořitelny v Libochovicích, do funkce městského archiváře. Přesto koncem listopadu 1954 bylo pro nezájem tehdejšího vedení města zrušeno v Libochovicích Křenkovo krajinské muzeum, založené roku 1895, a jeho sbírky byly uskladněny v Lovosicích, část přestěhovaná do Třebenic. Později se zbytky sbírky dostaly do depozitáře Muzea Litoměřice, ale jak psal současný tisk, tento depozitář byl v podstatě rozkraden, takže kdeže asi jsou rozsáhlé sbírky? 


Současný stav.

Ale zpět k Anně Kopischové. V roce 1943 byla tato socha nákladem 1 tisíce Korun opravena Karlem Zentnerem. Byl vytvořen zvýšený základ a chybějící části byly nahrazeny umělým kamenem. 22.11.1949 Křenkovo muzeum žádá MNV, aby nechal přemístit bývalý náhrobek Anny Kopitschové z nádvoří radnice, kde zbyl po uzavření muzea, do místností tohoto muzea v zámku Libochovice. MNV souhlasí a souhlasí i s náklady na přemístění. Socha je později kouzlem byrokracie zapsána v inventáři zámku a umístěna na nádvoří.                   

ČeTo

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice