Datum a časDnes je čtvrtek, 19.10.2017SvátekSvátek má Michaela
Přístupy1032860. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Střípky z Purkyňovy školy


Pohár vědy - vyhodnocení
My, když mozky zapojíme, tak vždy všechno vyřešíme!
Tak toto je pokřik týmu "LITTLE GENIUS", týmu mladých badatelů (Iva Grünerová, Lucie Hlaváčková, Eliška Krobová a Markéta Machová), kteří se od ledna do dubna pod vedením Mgr. Evy Štorové a Mgr. Josefa Kroba zúčastnili vědeckého bádání v rámci soutěže "Poháru vědy - KVARK 2014". Soutěž probíhala ve čtyřech kolech, každý měsíc jedno téma. Každé kolo se skládalo ze tří oblastí - kreativita, teorie a výzkum, praxe a projekt. Byla zadána tato témata: dalekohledy, čas, kompas, vodní a větrné elektrárny. Výsledky a průběh našeho zkoumání jsme zapisovali, dokumentovali a poté zasílali k hodnocení. Soutěže se zúčastnilo v kategorii prvního stupně ZŠ, 62 týmů z ČR. Po zveřejnění výsledkové listiny jsme zjistili, že jsme se umístili na krásném 10. místě. Celkem jsme získali 334 bodů z možných 400 (průběžná hodnocení 96, 78, 78, 82 bodů za jednotlivá kola). Tento úspěch nás velice potěšil a v příštím školním roce se do této soutěže opět zapojíme.


Tým mladých badatelů.

Atletický trojboj
Dne 4.6. proběhlo v Lovosicích okresní kolo atletické soutěže. Velmi dobře si vedli i žáci naší školy, kteří se umístili následovně: Karolínka Chloubová (1.B) - 3. místo, Adam Zahrádka (2.A) - 7. místo, Jakub Nase (4.B) - 3. místo, Zdeněk Slabihoud (4.A) - 7. místo, Adéla Feiglová (5.A) - 3. místo,
Adam Hrebinka (5.A) - 4. místo.

Krajské finále OVOV 
V pátek 30.5. 2014 proběhlo na atletickém stadionu v Chomutově krajské kolo soutěže OVOV pod patronací olympijských vítězů Roberta Změlíka a Romana Šebrleho. 
Výsledky v kategorii roč. 2001: 2. místo Tomáš Jonáš 7.A (možný postup na republikové finále). Výsledky v kat. roč. 2002: 7. místo Dominik Franc 6.B.      
připravila Mgr. J. Hajná

Pasování na čtenáře
Tak už se nám přiblížil konec školního roku 2013/2014. Všichni prvňáčkové se po celý rok snažili ve škole zvládnout ty nejzákladnější znalosti a dovednosti nutné pro další vzdělávání. K tomu jistě patří také zvládnout základy čtení. Po celoročním úsilí se dočkali odměny v podobě malé slavnosti nazvané: „PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE“.


R. Salač

Ten slavnostní den nastal 16. 6. 2014. Na nádvoří zámku se setkali s králem Knihoslavem I., s jeho dcerkou, princeznou Aničkou a kancléřem Čtivícem. Po složení čtenářského slibu byli prvňáčkové slavnostně pasováni na ČTENÁŘE. O přečtení slibu se spravedlivě podělili chlapci i dívenky z obou prvních tříd. 
Kancléř jednotlivé čtenáře vyzval, aby poklekli před pana krále. Král Knihoslav I. poklepem meče po jejich ramenou završil pasování. Každý z nich dostal krásnou knížku a jmenovací dekret na čtenáře. 
Samotný akt PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE nás všechny na chvíli přenesl do pohádky. Do pohádky, kde vždy dobro vítězí nad zlem. Děti mají rády pohádky se šťastným koncem. Někteří dospělejší z nás si uvědomovali že: „Na nás dospělých je, abychom dětem nebrali jejich pohádky. Nebo se snažili o to, aby na ty pohádky z dětství vzpomínaly rády i v dospělosti.“
Počasí se vydařilo a na své ČTENÁŘE se přišlo podívat hlavně hodně maminek, někteří tatínkové, babičky a dědečkové, vedoucí místní knihovny p. Lišková a další hosté. Chtěli bychom srdečně poděkovat panu kastelánovi -  p. PhDr. L. Peškovi, že nám na chvíli propůjčil nádvoří zámku a dalším zaměstnancům státního zámku v Libochovicích za přípravu kulis, kostýmů a židliček. Hlavní poděkování patří panu králi - p. Chroustovi, panu kancléři - p. Jaromíru Tlustému a princezně -  Aničce Tlusté.
Mgr. D. Salačová

Piráti ze základní školy
Základní škola J. E. Purkyně vyslala opět po roce své žáky do přírody. V týdnu od 26.5. do 30.5. 2014 trávila 3.B a 5.B ve Sloupu v Čechách, kde si celý týden pod vedením třídních učitelek Mgr. Lenky Sammartino a Mgr. Jany Wiesnerové v rekreačním středisku STAP nacházejícím se přímo pod skalním hradem Sloup zahráli na piráty. Děti během pěti dnů prožily spoustu pirátských dobrodružství. Na kánoích brázdily vody tamějšího přírodního koupaliště, svou pirátskou sílu, zdatnost, odvahu a odolnost si vyzkoušely v místním lanovém parku, nějaký čas trávily v koňském sedle nebo za svitu měsíce hledaly pravý pirátský poklad. Vyvrcholením byl závěrečný večer, kdy se uskutečnil pirátský bál, na kterém byli vyhodnoceni ti nejúspěšnější piráti. Získali své diplomy a věcné ceny, které byly zakoupeny za přispění sponzorů z řad rodičů a již pošesté nemalou sumu poskytla firma ČESKÉ FILTRY s.r.o., kterým touto cestou srdečně děkujeme.Poděkování také patří pedagogickému doprovodu asistentce N. Čmejlové, Mgr. G. Sammartino a zdravotnici I. Kaňkové za velkou pomoc s padesáti piráty. Snad se všem zúčastněným na korábu školy v přírodě líbilo a když nám to vyjde, tak za rok zase na shledanou!
Mgr. L. Sammartino

Žirafa jde savanou, aneb Hanžburáčkův první úspěch
Rád bych se s Vámi všemi podělil o velikou radost, kterou zažívá místní základní škola. 
Ti, kteří pravidelně navštěvují koncerty sboru Melodie, vědí, že k těmto koncertům taktéž neodmyslitelně patří vystupování dětského pěveckého sboru Hanžburáček. Tak tomu jest již druhým rokem, kdy byl tento sbor na Základní škole Jana Evangelisty Purkyně založen. V prosinci roku 2013 na adventním koncertu v kostele Všech svatých v Libochovicích sbor zveřejnil své jméno a také logo, které navrhl žák naší školy Štěpán Chadraba. Od té doby již tedy jen HANŽBURÁČEK.
Toto jméno nebylo ale použito poprvé. V 80. letech minulého století byl na lidové škole umění v Libochovicích založen dechový soubor pod vedením pana Josefa Vinše st. Ten poprvé použil název souboru Hanžburáček, nebo Hazmburáček (snažil jsem se dopátrat osobně u pana Vinše, ale i on sám potvrdil oba neoficiální názvy souboru). Po konzultaci s ním jsme se dohodli na opětovném používání názvu, tentokráte ale pro dětský sbor na základní škole. 
Dětský Hanžburáček tedy slaví svůj velký úspěch poprvé. Mohu říci, že na naši základní školu je cena z hudební oblasti přivezena po dlouhých letech. Ani já si nepamatuji, že by se byl někdo zúčastnil jakékoli hudební soutěže za dobu, kdy jsem jako žák do této školy chodil. 
V druhé polovině školního roku jsme se opravdu činili a dělali vše proto, abychom se mohli zúčastnit 8. mezinárodního ročníku sborového festivalu v Lounech s názvem „Hrajeme s Orffem“. Soutěž spočívala v tom, že alespoň v jedné z uvedených skladeb, které si sbor vybral, musely být obsaženy Orffovy nástroje (dřívka, tamburína, triangl, bubínky, činelky atd). Repertoár jsme měli opravdu pestrý, a tak se začalo s nácvikem. 
Proběhla dvě soustředění, která děti vzaly opravdu vážně a společně s kolegyní Mgr. Janou Harazímovou (taktéž členkou sboru Melodie a učitelkou na ZŠ v Brozanech nad Ohří) začaly nacvičovat tento repertoár: 1. Voskovec, Werich, Ježek - V domě straší duch (píseň s Orffovými nástroji); 2. Ivo Fišer - Pan Tau; 3. Jan Vičar - Ufo, ufo, ufoni; 4. Jan Vičar - Kapitán; 5. skupina Hmm - Žirafa jde savanou a 6. romská píseň - Duj, duj, duj.
Tímto chci Janě Harazímové poděkovat za vstřícnost a velkou pomoc při korepetitování sboru. Bohužel nejsem schopný sám děti dirigovat a k tomu ještě hrát na klavír doprovody, které jsou u některých písní náročnější a děti se potřebují opřít o mé napovídání a gesta při dirigování. To všechno zvládly na JEDNIČKU!!! A co jsme to vlastně domů přivezli? Na lounském festivalu je vzácné to, že si každý sbor odnese nějaké ocenění. Bylo tomu tak i u Hanžburáčku. Sbor dostal diplom za výborné ztvárnění pohybového doprovodu a zpěv písně Žirafa jde savanou od skupiny Hmm a dále pak za jednoznačné roztleskání celého sálu lounského divadla romskou lidovou písní Duj, duj, duj. Nejcennější je pro nás všechny nová zkušenost v oblasti sborového zpěvu. Děti měly tu možnost samy sebe zhodnotit, protože viděly i ostatní sbory (jak se „sboráci“ chovají, co je důležité dodržovat ve sborovém kolektivu, proč právě koukat na sbormistra a ne po tatínkovi, mamince, či babičce sedící v hledišti......). Zároveň jsme se naučili kolektivní spolupráci, kdy starší děti, sedmáci, osmáci a deváťáci pomáhali těm mladším a nejmenším. Nyní začínají prázdniny. Doufám, že si všechny děti, které navštěvují sbor Hanžburáček, pořádně odpočinou, naberou nové síly do nového školního roku a po prázdninách si se mnou přijdou opět zazpívat.
A teď opravdu jen pro děti: „Milánkové moji malí (jak jim s oblibou na zkouškách říkám), čeká nás další dřina - vždyť přeci chcete znovu získat ocenění na dalších soutěžích, a tak se na vás všechny moooc těším v novém školním roce a na litoměřickém festivalu Notička, který se koná příští rok v květnu, a posléze pak na 9. ročníku sborového festivalu v Lounech si jistě zase nějakou tu cenu vyzpíváme.“
Mnoho zdaru, mnoho načerpaných nových sil vám všem přátelům sborového zpěvu přeje 
Jiří Grüner, sbormistr sboru Melodie a DPS Hanžburáček
P.S. Pokud by měl někdo zájem, může si DPS Hanžburáček poslechnout i na hudebním portálu www.youtube.com. Stačí zadat naše sborové jméno a odkaz se hned nabídne.

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice