Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1066433. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice včera a dnes

Bývalé dětské hřiště mateřské školy

Již jednou jsem o této ploše psal přibližně před pěti lety, ale podívejme se na ni z jiného pohledu. Málokterý pozemek byl tak často přeměněn k tolika různým účelům jako tento. Tento pozemek mezi bývalou cestou Záměstím (Revoluční ulice) a dnešní železniční tratí patřil historicky k domu čp. 50 rodině Leníků. Někdy před rokem 1700, možná i daleko dříve, zde byl těžen jíl, pravděpodobně ke stavebním účelům, odtud původní název "V hliníšťatech". Později zde vzniká malý rybníček a plocha dostává nový název "Leníkova louže".


Obrázek č.1 - Josefínský katastr 1860.

Majetkové poměry po prodeji této plochy jsou zčásti nejasné. Jisté je, že plocha, na které jsou dnes garáže, a další plocha mezi bývalou cestou pod katastrálním číslem 1758/1 se dostala do vlastnictví města, kromě pozemku pod bývalou stodolou v jižní části plochy. V další části mezi cestou ze Záměstí směrem ke trati a zahradnictvím pana Kotouče byla zakoupena sestrami Panešovými a rodinou ing.Němce. Na těchto plochách vznikly čtyři zahrady. Mezi cestou, o které je řeč, a Záměstím stály stodoly, jejichž vlastnictví se mi dopátrat nepodařilo, mimo stodoly pod plochou bývalého hřiště MŠ. Stodola patřila p. Fidlerovi. Později na celé této ploše po odbourání a zrušení zahrad a stodol byly postaveny tři družstevní domy. Od roku 1989 po majetkových restitucích byly některé majetkové vztahy sporné. Co je jasné. Pozemek pod zahradou paní Němcové připadl kupci hotelu U Černého orla, ale nějakým způsobem i část parcely 1758/1 směrem k Revoluční ulici a i další plochy při silnici (hlavně část parcely 25/1 pod bývalou stodolou p. Fidlera). Jakým převodem - to nelze určit z veřejných zdrojů. (Obrázek č.1) Pozemky pod třemi zahradami sester Panešových patří nyní městu, tak jako i část „Leníkovy louže“. To jen na vysvětlení k lepšímu pochopení dalších událostí na této ploše. Ještě jedna zajímavost. 15.6.1908 vydává Obecní rada zákaz jízdy po silnici č.1795 (Od hřbitova kolem dnešních Zemanů ke trati a dále podél Leníkovy louže na Záměstí (bývalá historická stará hradská cesta od mostu na Házmburk). Tento zákaz v podstatě platil vždy a vždy byl zneužíván až do doby, kdy byla tato cesta MěÚ zahrazena u vyústění u hřbitova.


Obrázek č.2 - Rok 1955, foto laskavě poskytl pan Andre Novák.

Po převodu těchto ploch byl v roce 1928 Okrasným spolkem pozemek „louže“ patřící městu osázen pěti smutečními vrbami. Před rokem 1937 je louže zavezena a zemědělci zde prováděli výmlaty obilí. V říjnu 1937 je usneseno o stavbě podzemní betonové vodní nádrže pro požární účely o rozměrech 3 x 5 metrů, později ji město situovalo do ulice Poděbradova, ale zřejmě nebyla vybudována. V květnu 1947 projevil ještě tehdy hasičský sbor o tuto plochu zájem a žádá stavbu cvičiště s cvičnou stěnou a sušákem na hadice. Stavba měla mít základy 3x3 metry, výška 14 m. Zároveň žádají hasiči obecní pozemek za stodolou p.Fidlera. Protože však na tomto pozemku byly tehdy prováděny výmlaty obilí místními zemědělci, hasiči pozemek směli používat mimo žně. Cvičná stěna nebyla (byla?) však postavena. Po únoru 1948, kdy se prosazovalo rozšíření předškolních zařízení z důvodu vyšší zaměstnanosti žen a kdy i školka byla rozšířena o nové třídy, hledala se plocha pro hřiště. V roce 1955 bylo proto upraveno hřiště mateřské školy na této ploše a zároveň v tomto roce dochází k slavnostnímu otevření. (Obrázek č.2) Později bylo toto hřiště MŠ málo využívané a koncem šedesátých a začátkem sedmdesátých let došlo k zabrání pozemků na základě územního plánu (LN 4/2014) a výstavbě tří družstevních domů. V roce 1977 byl ještě jednou uskutečněn pokus o obnovu dětského hřiště mateřské školy. V květnu tohoto roku bylo slavnostně uvedeno do provozu a na hřišti měly děti k dispozici dvě pískoviště, vlak z trubek, kolotoč, houpačku a brouzdaliště. Zbytky k vidění dodnes.


Obrázek č.3 - Současný stav.

Dnes jsou na tomto místě zčásti garáže na pozemcích města, veřejná cesta na katastrálním čísle 1758/1 vzala zasvé, tak jako stodoly a zahrady. (Obrázek č.3)         

ČeTo


Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice