Datum a časDnes je úterý, 24.10.2017SvátekSvátek má Nina
Přístupy1038098. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Malá splátka dluhu

V úterý 13. května v 15,00 hodin odpoledne byla v prvním patře libochovické radnice slavnostně odhalena pamětní deska obětem zločinů komunismu. Vážnost celého aktu podpořila přítomnost vzácných hostů, kteří ve svých projevech jasně pojmenovali zrůdnost komunistické totality a její dopad i na současnou dobu. Byli to především

V úterý 13. května v 15,00 hodin odpoledne byla v prvním patře libochovické radnice slavnostně odhalena pamětní deska obětem zločinů komunismu. Vážnost celého aktu podpořila přítomnost vzácných hostů, kteří ve svých projevech jasně pojmenovali zrůdnost komunistické totality a její dopad i na současnou dobu. Byli to především hejtman Ústeckého kraje Ing. Jiří Šulc, litoměřický biskup Mons. Josef Koukl, plk. Kolenatý a další členové Konfederace politických vězňů. Přítomnost asi padesáti občanů z Libochovic a okolních obcí, 

0603foto2.jpg (30379 bytes)

kteří mají osobní zkušenosti s komunistickými represemi, nebyla také k nepřehlédnutí. Krásnou a důstojnou atmosféru vytvořili i příslušníci hradní stráže, vojenská hudba a dětský pěvecký sbor ZŠ v Libochovicích. Myslím, že vše vyjádřila paní Naděžda Kavalírová, místopředsedkyně Konfederace politických vězňů, která ve svém projevu řekla:
"Považuji za čest, že mohu být přítomna tomuto slavnostnímu aktu. Ubezpečuji Vás, že jméno Libochovice bude trvale zapsáno v dokumentaci Konfederace politických vězňů a zařazeno do seznamu tradičních setkání. Pamětní desky, památníky. To jsou pietní připomínky v měsíci, který je zasvěcen památce obětí komunizmu. Děje se tak na mnoha místech v celé naší zemi.
Vaše krajina, převážně se zemědělskou produkcí, tak typickou pro mnohá místa v Čechách a na Moravě, byla postižena v době bolševické kolektivizace řadou zásahů, které zásadně změnily životy a osudy obyvatel. Socialistické zemědělství pomocí upravených zákonů tvrdě zasáhlo a trestalo. Vymáhání nesmyslných dodávek. Neplnění - to byla velezrada a to byly lágry, uranové šachty, ztráty domovů.
Mnohé bylo již vysloveno, mnohé napsáno i zfilmováno. Ale je to stále neuvěřitelně málo. Ona strašlivá doba TEMNA, která trvala více jak 40 roků a tak ničivě zasáhla do osudů statisíců tzv. třídních nepřátel, nemá srovnání v historii této země.
Při památce všech, kteří se nedožili politického zvratu v listopadu 89, všech popravených, umučených i těch, kteří podlehli zákeřným chorobám po dlouhodobém věznění, za ně za všechny jsme povinni my žijící: říkat PRAVDU. Pravdu o oné době, kdy naší zemi vládly ničivé síly bolševické zvůle. Říkat PRAVDU všem, kdo jsou schopni naslouchat a tuto PRAVDU přijmout.
Viníci dosud nebyli potrestáni, žijí mezi námi. A nejde o tresty na svobodě. Odsouzení morální má hluboký etický význam. Političtí vězni nemohou přijmout politickou nevůli, kterou se vyznačují velcí politici, nebo tzv. promlčení ze zákona. Jedním ze způsobů, jak se zpřítomnit, je takový akt, jako je ten dnešní, odhalení pamětní desky v Libochovicích.
Naším cílem je úsilí o nápravu věcí minulých, aby byla zabezpečena budoucnost mladé generace a aby jí nemohly ohrozit žádné -izmy.
Současně vyslovuji poděkování a obdiv pobočce KPV v Litoměřicích, která neúnavně mapuje onu dobu ve svém regionu a odhaluje postupně pamětní desky všude tam, kde žili, tvořili a zemřeli hrdinové a pamětníci oné doby TEMNA."
Citovaný projev místopředsedkyně KPV není třeba komentovat, vystihuje mnohé z toho, co lidé žijící v našem městě a sousedních obcích v době komunistické totality prožívali. Jak lichá a drzá jsou tvrzení dnešních komunistů, že mají čisté svědomí, že u nás nebyl nikdo popraven. Mohli jsme tyto nestydatosti slyšet na 22. zasedání zastupitelstva města dne 29. července 2002, kdy se nedocílilo potřebné nadpoloviční většiny hlasů pro osazení desky. To, že se o to postarali zastupitelé KSČM je pochopitelné. Že umístění desky nepodpořili zastupitelé ODS je k nevíře, ale vysvětluje to i mnohé z dění v Libochovicích za volební období 1998-2002. Na souhlas se muselo počkat až po komunálních volbách na nové zastupitele. Ti jej na svém 2. zasedání 30. prosince 2002 jasně vyjádřili. I toto zasedání provázely námitky komunistů. Není se čemu divit, vždyť se sahá do jejich černé (nebo vlastně rudé) minulosti. Požadovali, aby na desce byla konkrétní jména lidí. Ale o to přece vůbec nejde. Ano, v Libochovicích nebyl opravdu nikdo popraven, ale bylo snad málo těch, kteří kvůli svému politickému nebo náboženskému přesvědčení nemohli vykonávat své povolání ?
Ať už to byli učitelé, vychovatelé a inteligence v dalších profesích. Co sedláci, kteří byli vystěhováni ze svých domovů? Co jejich majetek, který vytvářely celé generace a byl jim zabaven? Sami byli nasazeni v táborech nucené práce, v dolech a dalších socialistických nápravných zařízeních. Bylo snad málo dětí v našich školách, které byly nuceny snášet posměch a narážky "pedagogů" a jimi naváděných spolužáků jenom proto, že vyznávaly jiné hodnoty, protože byly věřící? Bylo snad málo těch, kteří nesměli studovat to, co chtěli, na co měli vlohy a schopnosti? Málo našich spoluobčanů raději volilo emigraci? To snad nejsou zločiny na vlastním národě?? Ano, toto vše a mnohem více se odehrávalo i u nás v Libochovicích a okolních obcích. To jsou ty oběti zvůle komunistického režimu u nás. To vše má připomínat pamětní deska v budově libochovické radnice. Bohužel, v naší novodobé historii se však opět stala osudová chyba. Nikdo z těch, kteří tyto zločiny proti lidskosti a vlastnímu národu páchaly, a to jak na obecní úrovni, tak v nejvyšších politických funkcích, nebyli odsouzeni a potrestáni. To si můžeme vyčítat, po třinácti letech po revoluci, však sami sobě. Měli jsme být tvrdší, nekompromisní. Ano, říkali jsme "Nejsme jako oni" a oni toho řádně využili. Proto jsem osobně velmi rád, že se nám podařilo právě v této době desku, která bude našim budoucím generacím jednu z temných minulostí našich dějin připomínat, odhalit. Snad bude dosti varujícím mementem.
Pavel Česal

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice