Datum a časDnes je středa, 20.9.2017SvátekSvátek má Oleg
Přístupy1003677. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice včera a dnes

Akce Z
Akce Z, neboli akce zvelebování, jak byl tento pojem naplňován za dob komunistického režimu. Nelze však říci, že bezplatná práce občanů pro spolek, obec, církev, by byla něco naprosto neznámého i v dobách Rakouska-Uherska, či První republiky. Vzpomeňme si na konkrétní případ v Libochovicích. Co myslíte, jakým způsobem byl sokolskou obcí vybudován stadion? Ano, bezplatnou prací všech členů spolku, kteří potřebovali pro své sportovní vyžití tuto plochu. Dnes naprosto nepředstavitelná akce. Původně altruistická myšlenka však v dobách komunismu doznala silně negativní charakter a stala se tak nepříjemným represivním nástrojem vládní garnitury. 
Wikipedie: Altruismus je moderní označení pro postoje a jednání, která sledují prospěch druhého člověka (altruistické jednání, dobročinnost, nesobeckost, nezištnost). Protikladem altruismu je egoismus.
Už první dny po osvobození republiky v roce 1945 si vyžadovaly přirozenou účast občanů na odstraňování následků války a fašistické okupace na všech úsecích národního hospodářství, na potřebných úpravách obcí a měst. A tak v duchu Košického vládního programu se proto organizace Národní fronty obracely na své členy a příznivce, aby dobrovolně pomáhali na všech místech, kde to republika potřebovala. Komunisté později vytyčili heslo: „Roztočte kola výroby… opravujte poškozené továrny a uveďte je znovu do provozu“. V široké míře tak byla organizována pro stát výhodná (ať již z finančních důvodů nebo v důsledku špatného plánování), zdánlivě dobrovolná brigádnická činnost. Poté na pomoc národnímu hospodářství byly organizovány národní směny. Vznikla tak nová forma brigádnické „dobrovolné“ práce. A aby i tato činnost byla právně zdůvodněna, byla podpořena vládním nařízením 14/1959, § 27 odst.1. K typickým činnostem v rámci akcí Z v padesátých a šedesátých letech 20. století patřil například úklid sídlišť, parků, ulic. Koncem šedesátých a v sedmdesátých let však původně zamýšlená občanská svépomoc zahrnovala i obsáhlejší akce. Jednalo se například o výstavbu a modernizaci bytů, stavbu kanalizace. Bylo tak postaveno mnoho prodejen smíšeného zboží v menších obcích a i některé kulturní domy ve městech. Existovaly i patřičné řídící orgány, směrnice, metodické pokyny, rozpisy plánu, investice akcí a podobně. Jednalo se tak o pevně definovanou část centrálních plánů. Ač se zdánlivě jednalo o dobrovolnou akci, ve skutečnosti však byl na každého občana vykonáván jistý nátlak. Účast na akcích byla dokumentována a s občany, kteří se odmítli zúčastnit, byly vedeny pohovory. A pohovor mohl přinést i negativní důsledky pro rodiny, zaražené kariérní postupy, děti se nedostaly na školy, o které měly zájem, a tak dále.


Úprava prostranství před družstevními domy v Revoluční ul., 1977.

Současné hádky o tom, jestli mají nezaměstnaní pracovat po dvou měsících podpory zadarmo pro stát, se v tomto pohledu sice jeví jako částečný návrat zpět, i když na druhou stranu by určité kladné důsledky této služby přinesly pro obce prospěch. A pokud se nad tímto problémem zamyslíme, má tato práce jinou náplň a smysl než bývalé akce Z. Určitě by tak byla veřejná služba přijatelnější než „dobrovolné“ brigády v akcích Z. Je zajímavé, že  KSČM, která byla proti veřejné službě, se v těchto souvislostech jeví velmi pokrytecká. Konec konců i neplacené brigády školní mládeže při pomoci zemědělství na úkor výuky si dobře pamatujeme.


Úprava městského parku, 1978.

Abych byl ale spravedlivý. Jak jsem se zmínil, brigádní činnost různých spolků byla vždy službou z ochoty, a také vždy byl kladen důraz na skutečnou dobrovolnost. Byla to také otázka cti toho kterého člena spolku vybudovat něco, co přinášelo radost nejen jemu, ale i spolku a potažmo i obci. Je škoda, že dnešní doba je silně závislá na finančních otázkách „..a kolik za to?“ Přesto všechno se ale objevují již první příklady dobrého spolkového chování a to nejen ve spolcích, ale i některé obce pomalu zase získávají věhlas obnovenou tradicí dobrovolné činnosti ať organizační, tak i činností vytvářející hodnoty. Malé obce kupříkladu nemají tolik finančních prostředků, aby mohly vytvářet sportovní a kulturní zázemí pro své občany. Na řadu pak přichází „lidové" řešení. Občané se rozhodnou, předesílám dobrovolně rozhodnou, všechno udělat svépomocí.  A tak místo několika milionů celá akce vyjde na třeba na třetinu a tu již obecní rozpočet pokryje. Je jen dobře že se tak děje. 


Úprava Tyršovy ulice.

Na fotografiích je záznam z jedné takové „Akce Z“ a to zjara roku 1977 úprava prostranství před družstevními domy v Revoluční ulici a zjara roku 1978 úprava městského parku. Na další fotografii je úprava Tyršovy ulice.         

ČeTo

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice