Datum a časDnes je úterý, 21.11.2017SvátekSvátek má Albert
Přístupy1065598. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Finanční ústavy v Libochovicích - vznik, rozvoj a zrušení

část 2.
V roce 1887, kdy „Městská Spořitelna“ byla umístěna na radnici, měla základní jistinu 5900 zlatých. Předsedou spořitelny byl arciděkan p.P.Karel, účetní p. Bohumil Čermák. Dne 22.10.1895 žádá spořitelna o přidělení větších místností na radnici, takže se - jak je výše uvedeno - posléze stěhuje do přízemí, kde dostává od města jednak místnost s okny do náměstí a jednak místnost vedle, kterou dnes využívá pošta.
Jak již bylo řečeno, účelem spořitelny nebylo hromadění zisků jako u jiných bankovních ústavů, ale po vybudování zárukových a zaopatřovacích fondů používat zisků k účelům veřejně prospěšným, kulturním aj. což místní spořitelna vydatně činila. Mimo jiné libochovická spořitelna od roku 1890 do konce roku 1936 rozdala bezúročně a bez požadavku placení (valorizu-jeme-li předpřevratovou Korunu na Kč) více než 1 250 000 Kč. Z toho darovala obci více než 600.000,- Kč nepočítaje v to skryté dary - jako Okrašlovacímu spolku Kč 45.000,- Sokolu 27.000,- školám 170.000,- atd. Tato činnost peněžního ústavu je dnes nepředstavitelná.
Městská spořitelna v roce 1900:
Majetek: 826 320 zl. 
Předseda: dr. Reinhart Václav
členové: P. Oplt Václav, Bernard Josef, dr. Kadlec Jan, 
Pokorný Václav
Účetní: Čermák Bohuslav
Kontrolor: Brejcha Josef
26.2.1929 bylo upraveno nájemné spořitelně z 19 000,- ročně na 24 000,- ročně. Toto zvýšení nájmu vedlo vedení ústavu k úvahám získat pro ústav vlastní budovu, kde by se mohl dále rozvíjet a který by plně vyhovoval požadavkům na bankovnictví v těch letech. 


Obrázek č.1

Ke stavbě spořitelny
Spořitelna, sama živena vklady převážně malých drobných střadatelů, obracela svůj úvěrový obchod opět do těchto vrstev. Klientela spořitelny byla z větší části venkovská. Na peněžním trhu byl dostatek peněz, heslem úvěru bylo: hledá se dobrý dlužník! Na výzvu nadřízených institucí i z vlastního snažení byla později postavena v Libochovicích vlastní moderní budova, která se stala výraznou ozdobou města. Po dva roky zaměstnala na stavbě mnoho nezaměstnaných i místních živnostníků.
6.dubna 1933 se tedy na schůzi rady a představitelů rozhoduje o podobě budoucí spořitelny. Existují tři možná řešení:
 • podle projektu, který se nakonec uskutečnil
 • další možnost je zabudování části radnice do stavby spořitelny
 • přestavba celé radnice i na pozemcích již koupeného sousedního domu Menzlových a celek by obsahoval jak radnici, tak spořitelnu.
Architekt Freiwald nejprve první dvě možnosti zcela vylučuje a zároveň podotýká, že nepůjde zachovat uličku mezi domem Menzlovým a radnicí směrem na Záměstí. V úvahu nepřichází ani vybudování kompletní ulice v tomto místě. Jako možnost vidí územní plán z roku 1905, který počítá s vykoupením domu čp.246. (Tento záměr přišel znovu na přetřes v roce 1938, kdy vlastníkem domu byl Antonín Kybal, zemědělský rada bytem v Praze. Tento dům měl být podle regulačního plánu zbořen a v jeho místech měla být vedena spojka mezi náměstím a Záměstím. Naštěstí válečná léta tomuto návrhu nepřála, i když byl výkup vyvlastněním již schválen. Je třeba si uvědomit, že průchod radnicí na Záměstí nebyl možný. Dům čp. 50 koupila Hospodářská záložna a chtěla jej zcela přestavět a průchod tímto domem také nebyl možný. Nakonec přece jenom dům byl po roce 1989 prodán v dražbě a je pronajat FÚ). Dále pro budovu samotné spořitelny byl udělán výběr mezi několika budovami a to domem pana Svobody čp.49, Pecháčka čp.51 nebo čp.22, Jakobi. 
Nakonec byl vybrán hostinec "U Menzlů" (hostinec „U Menzlů“ - první vlastník Jakub Tlustý (řezník). Někdy na přelomu roku 1550, kdy čp. 46 a 47 byly spojeny, pozemky a domy získala vrchnost (Lobkovicové). Roku 1590 kupuje polovinu pozemku (nyní čp. 47) Mikuláš Kablas a druhou (nyní čp. 46) v roce 1593 Martin Řezník. Od té doby nesl dům čp. 47 název - Dům Šimona Žebra. Stával na místě dnešní spořitelny. Z novější historie - dům měl věžičku. V roce 1874, kdy ho vlastnil Joachim Bloch, později jej prodal Morici Weisenbergovi a ten ho v roce 1913 prodal obchodníku s látkami Františku Menzlovi. Byla zde restaurace "U Menzlů". Menzl ho v roce 1933 prodal Spořitelně za 185 000,- Kč. Projekt výstavby zpracovala firma Freiwald a Böhm. (Obrázky č. 1 a 2.)
Náklady na původní plán počítaly s necelým 1 milionem. Jakékoliv spojení s přestavbou radnice by však přesáhlo částku jeden a půl milionu až 2 miliony.


Obrázek č.2

Proč vlastně - také kromě nedostatku prostoru - ke stavbě spořitelny došlo. Důvodů bylo několik. Úprava a vnější vzhled úřadoven neodpovídal současné době, připomínal spíše úřadovny za Rakouska-Uherska. Velmi se zvýšily vklady, které kupříkladu v roce 1914 byly okolo 3 milionů korun a v roce 1932 okolo 23 milionů. Dále bylo třeba podle zákona oddělit provoz účetní od kontrolního.  Původní vypracovaný návrh pana Freiwalda počítal s uličkou mezi domem spořitelny a radnicí, takže fasáda by byla úplně jiná něž dnes a domy oddělené. Až teprve po zrušení uličky a vypracování nového návrhu se došlo k řešení, jak ho známe dnes.
Tím, že spořitelna zabrala uličku a část dvora radnice, byla část radnice odbourána a byla postavena nová společná dělící zeď. Došlo ke zrušení kůlniček ve dvoře, archivu, věznice, noclehárny a pisoáru. Spořitelna nabídla radnici dvě řešení. Buďto tyto objekty postaví sama na své vlastní náklady podle projektu Freiwalda, nebo vyplatí městu 20 tisíc a město se zařídí podle svého.
Nakonec po dohodě se stavělo podle tohoto projektu s těmito odchylkami: Stavební firmou byl stavitel Pokorný, odpadá spojovací chodba ze strážnice, okna v archivu, noclehárně, pasáži a záchodech budou dřevěná, pouze okna v šatlavě budou železná s mříží. Figurální sochařská výzdoba pochází od J. Matějů. (Obrázek č. 3)


Obrázek č.3

Zprávy z tisku:
 • 1900 - Rozvoj města zastavila neschopnost obecní samosprávy, kdy tato odmítla zakoupit větší komplex pozemků, které by dále parcelovala a prodávala. Došlo k tomu, že soukromé pozemky stouply rychle na ceně a výstavba se zcela zasta-vila. Teprve spořitelna po zakoupení větší části pozemků znovu rozhýbala další rozvoj. Jednalo se hlavně o pozemky okolo silnice na Slatinu.
 • Prosinec 1931- Následováníhodný příklad provedla městská spořitelna v Libocho-vicích tím, že postavila před radnicí automat pro střádaly. Po vhození 1 Kč vypadne lístek, na který spořitelna vydá knížku, do níž se zapisují tyto drobné úspory. Automat se v začátcích již dobře osvědčil, což jest jistě potěšujícím zjevem zvláště v době nynější hospodářské krize. 
 • Březen 1932 - Obecní spořitelna v Libochovicích darovala na zřízení "Masarykovy knihovny" 5.500 Kč a na "Veřejnou knihovnu" 800 Kč.

Spořitelna v bodech:
 • V únoru 1929 se konala akce pro lidi v nouzi. Starosta přispěl 500,-, velkostatek 5 500,-, spořitelna 2 325,-, Okresní hosp. záložna a další instituce. Pomoc rozdělena do 100 rodin bylo přiděleno 200 metrických centů uhlí.
 • V roce 1933 9. října byla zahájena výstavba nové spořitelny a 2.prosince 1936 byla otevřena pro veřejnost. Zasedací síň byla obložena obkladem z ořechového dřeva a vyzdobena bustou T.G.M a obrazem J. Zázvorky. Naproti tomu ovšem náklad stavby vyřadil z provozu určitý kapitál. To uznali i zástupci obce na společné schůzi se spořitelnou před započetím stavby. 
 • V roce 1943 úřad práce přemístil některé úředníky ze spořitelny do dolů na Kladensku a do průmyslu. Přesto tento ústav vykazoval stoupající tendenci úspor (razil heslo „Nyní spoř, přijde doba, kdy budeš moci kupovat“).
 • 1. března 1948 byla do spořitelny dosazena Národní správa. Národním správcem se stal M. Troníček. 3. března pod jeho vedením zaměstnanci korporativně vstoupili do ROH, den nato do KSČ. 
 • 21.5.1948 Na základě výnosu ministerstva financí je sloučena okresní hospodářská záložna s občanskou záložnou pod názvem „Záložna v Libochovicích, zapsané společenstvo s ručením omezeným“. Pobočka úřadovala v místnostech bývalé Okresní hospodářské záložny v Libochovicích. Dnem 24.5.1948 byla „Záložna v Libochovicích, zapsané společenstvo s ručením omezeným“ sloučena se Spořitelnou v Libochovicích a úřadovna byla v budově spořitelny. Správou spořitelny byli pověřeni M. Troníček, předseda MNV, J. Novotný, rolník Koštice, B. Jerman sklář, F. Henych, rolník Poplze, J. Tichý, úředník. Vedoucím úředníkem byl O.Podlipný a jeho náměstek J. Jaroš.
 • Od 22. května 1948 se tak Spořitelna stává na dlouhá léta jediným peněžním ústavem v Libochovicích. Vedoucím byl jmenován O. Podlipský, náměstkem Josef Jaroš. 
 • Dnem 1.10.1948 dosavadní národní správce okresní spořitelny nastoupil vojenskou prezenční službu a jako nástupce je jmenován Jaroslav Písek, úředník. 
 • 30.5.1953 byla měnová reforma. Ve dnech 1. - 4. června byla provedena ve zdejší státní spořitelně výměna peněz. V Libochovicích bylo vyměněno celkem: 15 420 000,- za 531 000,-  nových Kč, z toho 1 : 5 - 1 237 000,- a 1 : 50 14 192 000,-.
 • Postavička Libochovic, jistý Š., který se živil zbytky z kuchyní a sbíral nedopalky, přinesl na výměnu 167 000,- Kč, za které dostal 3 463,- Kč. Brzy na to zemřel. (Zda to bylo následkem šoku, nelze zjistit).
 • Poslední generální oprava a celková vnitřní rekonstrukce, vzhledem ke vzniku nových elektronických služeb a způsobu vyřizování finančních operací, byla provedena na přelomu roku 1996/97. Rekonstrukci provedla místní firma Leník „Stavby a montáže“. V červnu roku 1997 byl v objektu spořitelny uveden do provozu první bankomat v Libochovicích. 
 • 2003, 18.února byla přepadena Česká spořitelna, škoda 30 tisíc Kč.
 • V SOKA Lovosice existuje fond Spořitelna Libochovice, Časový rozsah: 1887-1951, ale není zpracován a ani není zpřístupněn.
 • 2007 Spořitelnu kupuje Westreal Invest s.r.o., Praha, jednatel a vlastník Marcela Gruberová a tím se Spořitelna Libochovice a část MěÚ dostávají do nájmu cizí firmy.

Tomáš Černý
Pokračování příště.

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice