Datum a časDnes je úterý, 21.11.2017SvátekSvátek má Albert
Přístupy1065593. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice včera a dnes

Náměstí 5. května

První úvahy o současné podobě náměstí již nastínila studie Podrobného územního plánu (PÚP), kterou Rada ONV schválila dne 21.2.1969 a zároveň také projednala a schválila návrh pro asanaci a rekonstrukci města Libochovice včetně nové bytové výstavby. Asanovat se měly pozemky v rozloze asi 32 hektarů. Návrhem by bylo dosaženo 495 nových bytových jednotek  pro 1520 obyvatel, z čehož 220 bytových jednotek by bylo v novostavbách, 144 v rekonstruovaných bytech a 131 bytových jednotek v ponechaných původních obecních i některých soukromých domech. Jednalo se o území severní strany náměstí a celé plochy nad železniční tratí směrem k severu. Dále měla být asanována oblast Turinského, Růžové až k bývalému panskému dvoru (pro tuto oblast snad byla v té době již vyhlášena i stavební uzávěra). Naštěstí, tak jak to u těchto výhledových koncepcí bývá, záměry se neuskutečnily a tím i Libochovice nehyzdí pravoúhlé stavby mnoha paneláků. Zároveň také mělo dojít k vyloučení dálkové a těžké dopravy z prostoru náměstí a k realizaci výstavby komunikace přeložením silnice 11/246 (silnice od Vrchlického ulice po Havlíčkovu, v té době vedla přes náměstí) jejíž trasa měla být vedena do prostoru křižovatky s ulicemi Pivovarskou, Havlíčkovou a Turinského po severním okraji řešeného území, což znamená podél železniční trati a dále do prostoru náměstí Svobody (pozemkové plochy kupříkladu zahradnictví u Kotoučů, Burešů a celá trojúhelníkově zastavená oblast u Malého nádraží by podlehla asanaci). Revoluční a Turinského ulice měla být v souvislosti s novou občanskou a bytovou výstavbou rekonstruována jako obytná komunikace. Zároveň také padla první zmínka o zklidnění centra města přemístěním autobusového nádraží a vyloučením dálkové dopravy. Plocha náměstí měla být upravena tak, aby jeho část před zámkem a hotelem a jižní část náměstí sloužila pouze pěšímu provozu. Celkově se mělo přeměnit náměstí pouze k pěšímu provozu a provoz osobní minimalizovat na nejmenší možnou míru. Nakonec se v mnohém od tohoto záměru ustoupilo, což možná pro Libochovice - přeneseno do dnešní doby - je ke škodě. Toto řešení šlo v 70. letech prosadit, dnes již těžko. Mohlo dojít k vytvoření pěší zóny, možná jediné v té době v celém kraji. V současné době, kdy se na náměstí přidávají další parkovací plochy a střed města se opět stává rušnou a někdy nepřehlednou dopravní tepnou a kdy by náměstí opravdu zklidnění zasloužilo, lze toto řešení jen těžko prosazovat. Nakonec však stejně v konečném řešení zvítězila doprava jako taková a hlavně zájmy Jednoty převládly nad řešením pěší zóny pro chodce. Tato skutečnost brzdí vytvoření klidného středu ještě dnes, kdy obchodníci argumentují, že pokud nebude parkoviště u obchodu, nebudou zákazníci. To je zcestná myšlenka, která byla jako chybná prokázaná v jiných městech, kde pěší zóny existují. Také zásobování je možné vyřešit a to zadními trakty jednotlivých obchodů, tak, jak se kdysi po roce 1989 jednotliví obchodníci zavázali.


Model ze 70. let minulého století.

Poznámka: „Jednota“, za socialismu obchodní družstevní společnost, která zcela ovládla prodej všeho zboží v Libochovicích a jako jediná nositelka prodeje zboží si nepřipustila po dlouhá léta konkurenci, jako byl restaurační systém „RaJ“ a státní obchody „Pramen“. 


Náměstí 5. května v roce 1985.

V roce 1976, kdy je zahájena výstavba nové kanalizace v úseku od mostu směrem k náměstí, je zároveň předkládaná nová studie přestavby náměstí - viz obrázek. Pokládka kanalizace pokračuje v průběhu roku 1976 a 1977 po celém náměstí, zároveň se provádí celková rekonstrukce celé plochy náměstí a to do té podoby, v jaké jej známe před ubouráváním zeleně a přidáním dalších parkovacích ploch. Koncepce  a návrh na novou úpravu byl schválen na květnovém zasedání MěstNV v květnu 1973. Náměstí bylo dokončeno v letech 1982/83.         

ČeTo

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice