Datum a časDnes je úterý, 17.10.2017SvátekSvátek má Hedvika
Přístupy1030188. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Vážení spoluobčané,

dnes bych Vám chtěla sdělit aktuální informace ohledně dvou projektů, které v Libochovicích probíhají. Jedná se o dodání zametacího vozu a jeho uvedení do činnosti a o pracích, které probíhají na budově Základní školy J.E.Purkyně.

Zametací vůz jsme získali v rámci dotace pro město Libochovice. Dotace činí 90% celkových nákladů investice a 10% je podíl města.

Foto: P. Hlavička

Město Libochovice získalo pomocí dotace nový výkonný zametací stroj zn. City Cat 5000 XL, který bude provádět úklid komunikací ve městě Libochovice, Dubany a Poplze. Tento stroj je koncipován na úklid velkých ploch pomocí rotačních kartáčů a zkrápění, což snižuje prašnost při vlastním zametání. Další velkou pomocí je výsuvný kartáč pro úklid části chodníků z komunikace. Všechna nečistota a prachové částice jsou vázány vodou a při likvidaci je jednodušší manipulace s odpadem. Stroj obsahuje technologii pro ochranu agregátů pod vozidlem a v případě najetí či nacouvání vozidla na obrubník nebo zvýšenou komunikaci se tyto agregáty vyzvednou. Dále jsou ve výbavě  mycí pistole (vapka) a zadní sací zařízení, kterým se čistí kanálové koše a jejich případné vymytí od nečistot. Zametací vůz bude uklízet nečistoty a snižovat prašnost dle schváleného harmonogramu po dobu 10 měsíců v roce a to každý 5. den. Obsluha zametacího vozu je velmi dobře proškolena, ale začátky provozu úklidu budou pozvolné než si všechny funkce, kterými je vozidlo vybaveno, osvojí. Také tímto žádáme všechny občany k respektování dopravního značení oznamující datum čistění komunikací. Věřím, že tento zametací stroj bude fungovat ke spokojenosti nás všech. 

Realizace energetických úspor v ZŠ J.E.Purkyně

Předmětem projektu je provedení zateplení fasády, výměny stavebních otvorů včetně zateplení podlahy půdy v budově Základní školy J.E.Purkyně a Základní umělecké školy Libochovice - příspěvková organizace, v ulici Vrchlického 284, 411 17 Libochovice. Hlavním cílem je snížení spotřeby energie s ohledem na zvýšení kvality ovzduší. Celý tento projekt je financován za pomoci podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 - realizace úspor energie a využití odpadového tepla.
Budova školy byla postavena v roce 1893. Přístavba školy, kde je 10 učeben a kabinety, byla uvedena do provozu v roce 1987. Od tohoto roku je škola vytápěna plynem. Díky nově získaným prostorám bylo možné po čtyřiceti letech ukončit výuku v okolních vesnicích a na detašovaných pracovištích.


Foto: P. Hlavička

Stavebními úpravami, tj. zateplením svislých částí obvodových konstrukcí kontaktním zateplovacím systémem, výměnou oken a dveří, zateplením půdních prostor položením desek z minerální vlny a zateplením střechy nad schodištěm v podhledu, dojde tak ke snížení spotřeby energie na vytápění z 2400GJ/rok o 277 Gj/ rok.
 Z hlediska životního prostředí dojde k poklesu emisí CO2 na 168,08 t/rok, což je pokles o 15,39 t/rok. Škola plní funkci spádo-vosti téměř pro více jak 9.380 obyvatel z 11 obcí, což představuje 421 žáků, z čehož plyne, že je tento projekt určen hlavně pro žáky ZŠ, pro zkvalitnění jejich pobytu ve škole a tím i výuky.
Následují dokončovací práce, jako je oprava omítek po výměně oken a jejich výmalba, nové klempířské práce (parapety oken) a pokrývačské práce u nových povlakových krytin.
Stavba byla zahájena 9.12.2013 a byl schválen harmonogram postupu. Začalo se výměnou oken v budově nové školy, přes vánoční svátky se vyměnila okna na chodbách a postupně výměna přecházela na starou budovu, kde došlo k výměně většiny špaletových oken. Využije se i nepřítomnost žáků v době jarních prázdnin, kdy dojde na výplně v prostorách šaten. Dovolí-li klimatické podmínky, od 1. března se začne stavět obvodové lešení a zahájí se zateplování obvodových zdí. Stanovený termín ukončení je 31.7.2014.   
Celou investiční akci realizuje firma Havi s.r.o. Vše probíhá ve spolupráci s vedením školy bez narušení provozu výuky.  
Předpokládáme, že od nového školního roku realizace této investiční akce přinese naší škole snížení energetických nákladů a dodá škole příjemný a moderní vzhled.
Přeji všem krásný příchod jara a sluníčka.     
         
Ing. Jana Holá, starostka města 

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice