Datum a časDnes je čtvrtek, 19.10.2017SvátekSvátek má Michaela
Přístupy1032861. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Z deníku městské policie

Výroční zpráva

Městská policie Libochovice pracovala v roce 2013 v počtu dvou strážníků. Nastoupili do pracovního poměru v květnu 2013. Plně funkční je od června 2013, poté, co strážník 02 získal osvědčení o odborné způsobilosti. Výkon služby probíhal v katastrálním území města Libochovice, v místních částech Libochovice, Poplze a Dubany.
Městská policie řešila 80 přestupků (v evidenci nejsou uvedeny všechny přestupky, které byly řešeny domluvou. Na počátku svého působení je MP řešila převážně domluvou, nebyly proto do statistik zaváděny. Jednalo se hlavně o přestupky v dopravě) - 52 proti plynulosti a bezpečnosti silničního provozu, 16 proti veřejnému pořádku, 3 proti občanskému soužití, 3 proti majetku a 6 ostatních. V blokovém řízení bylo uloženo 26 pokut v celkové výši 6 700,- Kč. Z toho 21 blokových pokut na místě zaplacených v celkové výši 4 100,- Kč a 5 blokových pokut na místě nezaplacených v celkové výši 2 600,- Kč. Šest oznámení o podezření ze spáchání přestupku bylo předáno ke správnímu řízení příslušným odborům městského úřadu. 1 přestupek byl oznámen DI PČR Litoměřice. Policejní stanici Libochovice bylo předáno 1 podezření ze spáchání trestného činu. Bylo přijato 32 oznámení či podnětů od občanů. Ve 3 případech byl řešen problém se zvířaty.
Na základě koordinační dohody bylo ve společných hlídkách s policisty z Policejní stanice PČR Libochovice a policisty z OO PČR Lovosice odslouženo 19 nočních směn v územním rozsahu okrsku PS PČR Libochovice. Policie ČR si též vyžádala spolupráci s MP při předvádění osob na stanici ve 2 případech, ve 3 případech měla zájem na vyhodnocení záznamu z městského dohlížecího kamerového systému. V jednom případě zajišťovala hlídka MP místo trestného činu do příjezdu policie.
Městská policie spolupracovala též s odbory Městského úřadu Libochovice. Ve 4 případech se jednalo o spolupráci se sociální pracovnicí (vstup do bytu, řešení sporu občanského soužití). S odborem životního prostředí byla prováděna spolupráce při kontrolách odpadového hospodářství živnostenských provozoven ve městě. 
V preventivní činnosti se věnovala MP přednáškám prevence kriminality na základní a praktické škole v Libochovicích. Proběhlo 12 hodinových přednášek s různým zaměřením dle věku žáků. V rámci služby byl vykonáván i preventivní dohled na BESIP při docházce dětí do školy.
Mimo statistiku se nachází hlavní náplň činnosti MP -  vykonávaná hlídková činnost ve všech částech města, která zabírá převážnou část pracovní doby.

zpracoval strážník Černý Ivo, id.č. 001

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice