Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1066431. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Nadace a Libochovice - X.Obrázek č. 1 - konec nadační listiny.

Částka 50 000,- byla vinkulována na vkladní knížce číslo 170 Spořitelny Libochovice. Nadace fakticky zahájila svoji činnost výplatou na Vánoce v roce 1940. 
Jak se dále hospodařilo s tak bohatým fondem, není uvedeno. Faktem je, že v roce 1942 bylo Říšským protektorem z této nadace zabaveno necelých 22tisíc, které, jak bylo uvedeno výše, nebyly nikdy navráceny. Kam se poděl zbytek, nevím. Pouze lze doložit, že v roce 1949 bylo na vinkulované knížce pouze 1 049,- Korun. (Obrázek č.1)

Historie novodobé „Purkyňovy nadace“
Převzato z Webových stránek Purkyňovy nadace: http://www.purknadace.cz/
Zde také lze dohledat všechny další potřebné údaje.
Dne 22. února 1992 v roce sedmistého výročí udělení magdeburského práva Libochovicím byla na radnici v Libochovicích založena nadace, která si vzala do svého názvu jméno slavného rodáka, lékaře, fyziologa, vlastence - buditele Jana Evangelisty Purkyně, který se na zámku v Libochovicích narodil 17. prosince 1787.
V sobotu 22. února 1992 ve 14.00 hodin bylo v zasedací síni městského úřadu zahájeno poněkud neobvyklé a velice významné zasedání. Starosta města, pan ing. Vítězslav Vacina, přivítal všechny účastníky a vzácné hosty. K jednacímu stolu pak zasedli: pp.prof.MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., prezident Čs.lékařské společnosti J.Ev.Purkyně, profesor RNDr. Jan Kopka,CSc., rektor univerzity J.E.Purkyně v Ústí n.L., paní doc.PhDr. Lenka Bobková z univerzity J.Ev.Purkyně, zástupce Litoměřického biskupství pan Helikar, ing.arch. Jan Zadražil, geolog RNDr. Jan Marek, PhDr. Jan Štíbr, PhDr. Jindřich Toman, PhDr.Ladislav Pešek, JUDr. M.Michaličková, p. Dalibor Černý a starostové Libochovic, Budyně, Mšené-lázní, Koštic, Klapého, Křesína a řada dalších. Po řadě významných referátů završilo toto shromáždění svoje jednání ustavením Purkyňovy nadace v Libochovicích. Předsedou této nadace se jednomyslnou volbou účastníků stal hlavní iniciátor této akce pan Dalibor Černý, ředitel st.p. Narcis Novosedlice z Ústí nad Labem, jehož rodiče pocházejí z Křesína. Sídlo nadace bude na zámku v Libochovicích, tajemnicí od 1.4.1992 byla paní Eva Frková. (Obrázek č.2 - jeden ze zakladatelů Purkyňovy nadace pan Dalibor Černý u příležitosti odhalení pamětní desky Josefa Kopty v Libochovicích v r. 2006.)
Svým dílem přispěli k založení nadace pánové prof. Kopka, rektor univerzity J.E.Purkyně z Ústí nad Labem, prof. Blahoš, prezident čs. lékařské společnosti, ThDr. Koukl, biskup litoměřický, Josef Pol, přednosta Okresního úřadu v Litoměřicích, Mgr. Josef Kopic, přednosta Okresního úřadu v Lounech, ing. arch. Zadražil a pan Havránek jako vysocí státní úředníci, 15 starostů z Libochovicka a řada dalších významných osobností. 


Obrázek č.2 - zleva pan Dalibor Černý a Alexandr Vondra.

Dne 25.4.1998 proběhlo slavnostní transformační zasedání Purkyňovy nadace. ČEZ a.s. Elektrárna Počerady, Čížkovická cementárna a.s. a Narcis a.s. Novosedlice složily rovným dílem nadační jmění ve fin. prostředcích - 510 000,- Kč. Dne 17.11.1999 byly Purkyňově nadaci doručeny z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR fin. prostředky z Nadačního investičního fondu NIF 1. etapy jako navýšení nadačního jmění ve výši 5 389 000,- Kč. 
Dne 7.3.2002 byly Purkyňově nadaci doručeny finanční prostředky z přídělu II. etapy dělení Nadačního investičního fondu (NIF) v 1. tranži 12 217 000,- Kč.
Dne 20.3.2003 byly Purkyňově nadaci doručeny prostředky z Nadačního investičního fondu v částce 4 100 000,- Kč.
Dne 14.7.2003 vložila do majetku Purkyňovy nadace nemovitosti Jana Černá v hodnotě 1 951 260,- Kč.
Dne 18.12.2003 byly Purkyňově nadaci doručeny prostředky z Nadačního investičního fondu v částce 3 093 000,- Kč.
Dne 30.11.2004 byly Purkyňově nadaci doručeny prostředky z Nadačního investičního fondu v částce 7 192 000,- Kč.
Celkové nadační jmění je složeno ze základního nadačního jmění 510.000,- Kč, hodnoty nemovitosti VALDEK 1.951.260,- Kč , nemovitostí čp.11 a 61 a 31 - 23.559.380,- Kč a z prostředků NIF. Jan Ev. Purkyně 991.000,- Kč je Celkové jmění nadace 65.510.000,- Kč.

Poslání Purkyňovy nadace
Ve smyslu statutu nadace, který byl schválen 25.4.1998 v souvislosti s transformací nadace dle zákona č. 227/97 Sb. §3 "Cíle a účel nadace", je posláním nadace veškerá humanitární činnost a ochrana kulturních, uměleckých a církevních památek a tradic a též přírodního a životního prostředí. Nadace tak udržela svoje původní poslání, které jí vložili zakladatelé 22.2.1992.
Dnes má tato Nadace sídlo ve Slatině číslo popisné 11.

Nadace Josefa Blažka
Nadace Josefa Blažka vznikla jako iniciativa za celoživotní pedagog. činnost učitele a ředitele pana Blažka na zvlášní škole. 
Poznámka: Blažek Josef *9. února 1916.+ 2.dubna 2004. Začal učit na základní škole, kde působil od r. 1945. V roce 1952 přešel učit na zvláštní školu. Po mnoho let pracoval jako knihovník. Byl také člen rady Libochovických novin a pracoval v mnoha společenských organizacích, např. mysliveckém sdružení a svazu zahrádkářů. Jeho největší láska a péče ale vždy patřila dětem a mladým lidem, které nejen vzdělával, ale učil je i lásce k lidem, přírodě i Bohu. Svůj život zasvětil péči o mentálně postižené děti nejprve jako učitel a od 1. srpna 1964 jako ředitel zvláštní školy. Pro její žáky se domohl vybudování nových učeben, založil školní pozemek, upravil a vybavil školní dílnu a cvičnou kuchyňku. Ve funkci ředitele působil až do roku 1977, kdy odchází do důchodu, ale ještě do roku 1983 pracoval jako učitel. I po roce 1983 občas zastupoval své bývalé kolegy. Ve svém volném čase vyučoval logopedii a soukromě připravoval žáky na přijímací zkoušky. Jedině díky tomu mnoho dnešních libochovických občanů nemá v dospělosti problémy se svým verbálním projevem. 
Protože rodiče dětí a pracovníci školy si byli dobře vědomi jeho záslužné práce a péče o mentálně postižené děti, rozhodli se v roce 1994 založit nadaci Josefa Blažka, která měla pomáhat těmto dětem. Další myšlenkou při vzniku této nadace - podle vyjádření  ředitelky této školy paní Krausové - bylo naplnění finančního fondu ve prospěch dětí, pomáhat získávat finanční dary, které by byly zpětně použity pro organizace výletů a nákup pomůcek nad rámec běžného rozpočtu. A tak 8. února 1994 vznikla při tehdy ještě Zvláštní škole v Libochovicích tato nadace jako dík neúnavnému propagátorovi péče o mentálně postižené.  
Bohužel 12.3.1997 byla schválena vládní novela zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, která znamenala ve vývoji nadací zásadní zlom. Náročné podmínky citovaného zákona měly za následek ukončení i této nadace. A tak se vlastně tento počin nestačil ani pořádně rozeběhnout a byl jeho konec. Podle mého mínění je to škoda, protože tento typ školy ke zdárnému působení na žáky potřebuje vyšší finanční částky než jim poskytuje státní rozpočet.

Nadace Marie Tichonové, dodatek:
Na základě údajů paní Staré z Klapého mohu upřesnit nebo možná ještě více znejasnit osud této nadace. Původně jsem vycházel z archivních účetních záznamů a zápisů p.Zimermana, který prezentoval onu paní jako Tichonovou, a uvedl důvod hádavé sousedky. Já osobně se domnívám, že až možná na to jméno měl pravdu, protože on se nebál uvádět i libochovické pikantnosti a zákulisní děje Libochovic. Bohužel v záznamu peněžního deníku nadace je první výplata z nadace uskutečněna v roce 1934, pročež jsem předpokládal úmrtí někdy v roce 1933. To pan Křenek Karel jako kronikář to trochu učesal. V dopise ve svém archivu uvádí: Pani Tichnová věnovala k uctění památky svého manžela Františka Tichny, učitele, a své matky Marie Česalové, rozené Odkolkové (to je také taková podivnost, proč ne matky Marie Tichnové) 10 000,- Kč, splatné po její smrti (čí smrti?) na nadaci pro chudé vdovy. Pokud se ale skutečně jedná o jméno Tichnová, pak podle výpisu z historie domů čp.6 (dům čp.6 dědí? Marie Tichnová roce 1932) a výpisu o výkupu (konfiskaci zem.půdy z roku 1949, by pani Tichnová měla být ještě v tomto roce (1949) naživu a výplata z nadace by se vůbec neuskutečnila. Také je možné, že se jedná o dceru pani Tichnové a o shodu křestních jmen, nebo podmínkou byla smrt její matky. Takže opět je vše nejasné. Přesto pani Staré za informaci děkuji.
Co napsat na konec. Možná, že existovaly v Libochovicích ještě jiné fondy a nadace, ale buď jejich účetnictví se nezachovalo, anebo veškeré zmínky zmizely neznámo kam. Pojem nadace jako samostatný právní pojem byl z českého právního řádu eliminován po roce 1948 a vrátil se do něj až novelou hospodářského zákoníku zákonem č.103/1990 Sb., který umožnil v § 389b fyzickým nebo právnickým osobám zřizovat za účelem dosažení obecně prospěšných cílů, jež na příkladech vymezoval, účelové fondy (nadace). Bylo stanoveno, že nadace neslouží výdělečným účelům. Vznik nadace byl stanoven na den registrace. Tato právní úprava umožnila vznik nových nadací. Avšak co se stalo, jak jsem již uvedl na začátku. Nadace začaly růst jak houby po dešti, neboť to již nebyli ti Češi filantropové a mecenáši, ale ve značné míře Češi utržení ze řetězu socialismu, jejichž hlavním cílem bylo přes nadace a fondy obejít daňový systém a co nejvíce na těchto počinech vydělat do vlastní kapsy. Říkám někteří, ne všichni. Proto musel v roce 1997 vzniknout zákon vymezující činnost nadací a fondů a sice Zákon o nadacích a nadačních fondech. 
V současnosti je v České republice přes 360 nadací, které se podílejí na podpoře mnoha různorodých oblastí a aktivit ve všech regionech. Zákon č. 227/1997 Sb. určuje nově, že nadaci může založit soukromá osoba, podnik, nezisková organizace, obecní i státní instituce. Při jejím založení zřizovatel vytváří nadační jmění, jehož minimální výše činí 500 000 Kč. Proto v Libochovicích kupříkladu skončila Nadace Josefa Blažka.
Přesto doufám, že se v Libochovicích nebo alespoň na Libochovicku objeví nějaký nový mecenáš, který by začal psát novodobou historii nadací a fondů v našem miniregionu. Pokud by někdo o této věci uvažoval, pro toho uvádím z portálu Fora dárců několik jednoduchých pojmů:
1) MAJETEK:
NADAČNÍ FOND k dosahování účelu používá všechen svůj majetek.
NADACE: majetek nadace se skládá z nadačního jmění - nejméně 500 000 Kč, pod tuto hodnotu nesmí klesnout, a ostatního majetku nadace.
2) NADAČNÍ JMĚNÍ:
NADAČNÍ FOND: není stanovena hranice pro nadační jmění, pouze povinnost majetkového odhadu zakladatele.
NADACE: v okamžiku založení nadace musí nadační jmění dosahovat nejméně 500 000 Kč.
3) PODNIKÁNÍ:
NADAČNÍ FOND: nesmí podnikat ani mít účast v o obchodní společnosti.
NADACE: mohou mít podíl na podnikání a.s. - 20% z ostatního majetku nadace, 20% obchodní podíl v akciové společnosti.
4) ÚČETNICTVÍ:
NADAČNÍ FOND: od 1.1.2005 mají NF povinnost vést podvojné účetnictví, tak jak stanovil čl. II bod 2 zákona 437/2003 Sb., který novelizoval zákon o účetnictví v prosinci roku 2003.
NADACE: musí vést podvojné účetnictví.
5) AUDIT:
NADAČNÍ FOND: musí provádět audit jestliže jeho výnosy, náklady nebo majetek jsou vyšší než 3 000 000,- Kč.
NADACE: vždy provádí audit.
6) DAŇOVÉ OSVOBOZENÍ:
NADAČNÍ FONDY: výnosy z majetku zdaněny.
NADACE: výnosy z nadačního jmění jsou osvobozeny (§32)

ČeTo

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice