Datum a časDnes je čtvrtek, 19.10.2017SvátekSvátek má Michaela
Přístupy1032850. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

"Vítězný únor" a Libochovice


21. února 1948 byla v Libochovicích zpočátku běžná sobota v poválečné době. Večer se konal ples Automotoklubu, bylo 10°C pod nulou, na zamrzlé zátoce probíhal místní souboj dvou hokejových klubů, to vše byl normální život.
Samotný „Vítězný únor“ v Libochovicích probíhal nejprve trochu rozpačitě, přestože obec jako taková patřila vždy mezi bašty levicových voličů v kraji. Chtěl bych vám přiblížit jako vzpomínku zpracování usnesení pléna MNV ze dne 21.února 1948. Pro připomínku mladším generacím. Tento den proběhla komunistická demonstrace na Staroměstském náměstí v Praze. Komunisté vyzývali k vyřešení krize a k doplnění vlády Gottwaldovými kandidáty. Souběžně proběhlo několik o mnoho menších demonstrací ostatních stran, avšak jejich představitelé se snažili svoje členy spíše uklidnit. Prezident republiky Beneš byl vystaven nátlaku představitelů dělnického hnutí, kteří na něm písemně vyžadovali splnění Gottwaldových návrhů. Komunisté začínali vytvářet vlastní ozbrojené složky - Lidové milice. Prezidentovi Benešovi bylo představiteli KSČ a Revolučních odborů sděleno, že se musí podrobit vůli lidu.
A jaká vůle lidu byla v Libochovicích u zvolených zastupitelů rady města? Schůze pléna započala v 19 hodin, kdy již bylo zcela jasné, jak situace v republice asi dopadne. Přítomni byli předseda MNV pan Troníček, a tito členové rady: pp. Jílek, Ing.Němec, Rohan, A. Maleček, Rulf, R. Chroust, Trnovský, Ludwig, Svoboda, Malý, Lomič, Šedivý, Ledvinka, Mayer, Štrajbl, Löbel, Prošek, Charvát, Strnad, Hofman, Pilař, Hora a paní Vítková, Vašniovská, Röschová, Fidlerová.
Předseda schůze Milan Troníček (předseda MNV) přečetl tuto rezoluci: „Vážený pane Prezidente,
svým jednomyslným usnesením MNV v Libochovicích ze dne 21.2.1948 vyjadřujeme Vám p. Presidente svůj jednoznačný a neochvějný postoj města Libochovic za vládu Národní fronty Čechů a Slováků, oproštěnou od všech reakčních a protistátních živlů, které brzdí náš přirozený vývoj. Věříme, p. Presidente, že svým jedině správným rozhodnutím ukážete cestu přes nynější krizi vlády a povedete nás bezpečně k lepšímu našemu zítřku, ke kterému spěje vláda Klementa Gottwalda. Přejeme Vám vážený pane prezidente, abyste se ve dlouhém a pevném zdraví těšil z naší práce pro rozkvět naší demokratické republiky.“Toto usnesení zasedání pléna chtělo schválit, protože se vlastně jednalo o nic říkající rezoluci, která se dala klidně vysvětlit jak ve prospěch všech stran tehdejší NF, tak ve prospěch KSČ. Po přečtení této rezoluce však k jejímu schválení nedošlo, ale člen Rady pan Maleček požádal jménem KSČ Libochovice, aby rezoluce byla doplněna takto:
„Žádáme vás pane presidente republiky, abyste demisi reakčních ministrů přijal. Nemají co dělat ve vládě, její budovatelský program sabotují. Vyloučili se sami z NF. Nemají místa tam, kde se rozhoduje o požadavcích lidu, který zradili. Pryč s nimi a nikdy již zpátky. Stojíme neochvějně za vládou Klementa Gottwalda. Žádáme, aby byla doplněna spolehlivými lidmi. Takovými, kteří budou věrni myšlence NF, kteří budou plnit Gottwaldův budovatelský program, aby byly splněny požadavky pracujícího lidu.“
Tento dodatek však vyvolal bouřlivou diskusi, protože zástupci strany Národně socialistické a Sociální demokracie nechtěli o dodatku hlasovat, ale pouze schválit původní rezoluci. Kategoricky vystoupil I. místopředseda MNV Josef Jílek, který prohlásil, že nemůže hlasovat o ministrech Národně socialistických, že jsou reakcionáři a zrádci, když dosud není známo, jakých činů se měli dopustit. Pan A. Maleček přesto trval na přikročení hlasování o dodatku a pan Lomič se připojil, aby bylo hlasováno jednotlivě po jménech.
Z celkového hlasování nakonec vyznělo toto: pp.Troníček - ano, Jílek - ne, Ing. Němec - ne, Rohan - ano, A.Maleček - ano, Rulf - ne, R.Chroust - ano, Trnovský - ne, Ludwig - ne, Svoboda - ne, Malý - ano, Lomič - ano, Šedivý - ne, Ledvinka - ano, S.Mayer - ano, Štrajbl - ano, Löbel - ne, Prošek - ne, Charvát - ne, Strnad - ne, Hofman - ne, Pilař - ne, Hora - ano a paní Víšková - ano, Vašniovská - ano, Röschová - ne, Fidlerová - ne.
Po tomto hlasování došlo k další bouřlivé reakci, protože pan Maleček tvrdil, že dodatek byl přijat z důvodu, že členové, kteří hlasovali ne, se vlastně zdrželi hlasování. Protože další hádka nevedla k rozuzlení, navrhl pan Maleček, aby dodatek byl zaslán telegraficky a usnesení dopisem. Ale znovu se rozpoutala bouřlivá diskuse, která nevedla k žádnému názoru. Byl vnesen požadavek o přerušení schůze na pět minut. Po pětiminutovém jednání prohlásili zástupci Národně socialistické strany a Sociální demokracie, že dodatek neschválí. Člen MNV A.Maleček vystoupil s tím, že KSČ, jako nejsilnější strana ve městě učinila již několik ústupků v zájmu klidu a i tentokráte učiní ústupek tím, že odvolá sporný dodatek. 
Takže původní rezoluce bez dodatku byla schválena jednomyslně. Na základě tohoto ústupku předložil předseda pan Troníček další rezoluci a to předsedovi vlády tohoto znění:
„Vážený pane předsedo vlády.
Jednomyslným usnesením MNV Libochovice ze dne 21.2.1948 vyjadřujeme vám svůj neochvějný postoj města Libochovic za vaší budovatelskou vládou. Věříme, že ve vaší budoucí vládě NF Čechů a Slováků nebudou míti místa reakční a protistátní živly. Věříme, že přes dnešní krizi vlády převedete bezpečně nás do šťastnějších a klidných dnů, které věnujeme práci vašemu dvouletému plánu k výstavbě naší lidově demokratické republiky. Nechť zkvétá naše lidově demokratická republika pod vaším vedením.“
I tato rezoluce byla bez připomínek schválena. Co z toho vysvítá? Zřejmě to, že KSČ Libochovice v dobách „Vítězného února“ přes veškerou revoluční tradici města utrpěla porážku. Bohužel to byla na dlouhá léta, která následovala, porážka poslední. Již na příští schůzi pléna rady města dne 7.dubna 1948 chybí oněch 15, kteří řekli ne a nahradilo je nových 19 členů rady (pp. Jakobi, Pospíchal, Hrdlička, Potůček, Neuman, Černý, Hlaváč, Pokorný, Tymich, Pelc, Hamp, Blažek, Kočí, Hajný, Trapl, Kejdana a paní Dvořáková, jediný kdo zůstal z těch, kdo nesouhlasili, byl pan Ludwig, pan Chroust byl odvolán10.8.1948 a nahrazen panem Zezulkou).
Vím, že od oné události uplynulo již 66 let a vše již odvál čas. Přišly další jiné důležitější události. Přesto si stojí za to připomenout tuto schůzi, která jako poslední probíhala ne úplně, ale skoro demokraticky. Na další takovou schůzi si občané Libochovic, kteří volili své zastupitele, museli počkat až do 22. března 1990, kdy v sále tehdejšího SZK ROH (Tři lípy) proběhla rekonstrukce rady MěNV.
Je ale zajímavé, že tehdejší kronikář pan J.Křenek se únorovými událostmi nijak nezaobírá, v kronice je toho pramálo. Nebýt poznámky, že 25. února bylo ve „Svazu brannosti“ (Libochovický spolek) zabaveno 25. února 71 pušek a 1000 nábojů a z Křenkova muzea jeden poškozený ruský samopal, tak se podle kroniky v únoru nic nestalo. 
Tato připomínka událostí je možná důležitá v tomto supervolebním roce, kdy opět budou probíhat volby do EU, senátu, zastupitelstva. Je ostatně jedno o jaké volby se jedná. Je však důležité zúčastnit se jich, důkladně rozvažovat koho zvolit, jakou osobnost si vybrat, aby výsledek byl výsledkem odpovědné volby. Ne každý slib je přeměněn později ve skutek a ne každé varování je později uskutečněno. Konstatování tohoto článku a pravdivost si může každý lehce ověřit ve veřejně přístupných zápisech Rady MNV Libochovice v SOKA Lovosice.

ČeTo

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice