Datum a časDnes je středa, 20.9.2017SvátekSvátek má Oleg
Přístupy1003685. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Vážení spoluobčané

OK Libochovice II/249
Pod touto zkratkou se skrývá rekonstrukce křižovatky ulic Riegrova, Turinského, Havlíčkova a Pivovarská. Na místě této křižovatky bude městem Libochovice společně s Ústeckým krajem vybudována nově okružní křižovatka, která nahradí stávající špatně přehlednou křižovatku (v minulých vydáních LN jsme o této investiční akci již informovali).
V prosinci minulého roku byla završena několikaletá příprava této stavby včetně s konečnými finančními náklady a půlroční práce na výběru dodavatele stavebních prací. Rozpočtové náklady celé stavby vyčíslil projekt na 8.795 tisíc Stavba je rozdělena na několik stavebních objektů, z nichž některé platí Ústecký kraj a některé město Libochovice. Město Libochovice platí ty stavební objekty, které se po dokončení stavby stanou majetkem města. Tedy především chodníky, veřejné osvětlení. Zároveň s tím bude v režii města i polovina úhrady za vyvolané investice, tedy přeložky vedení infrastruktury.
Přeložky elektrického vedení ČEZ a kabely společnosti Telefonica budou provádět tyto společnosti samostatně, kdy 50% nákladů bude hradit město Libochovice. Jedná se o částku cca 1mil. Kč. Ostatní části byly předmětem výběrového řízení, které uspořádal v souladu se zákonem Ústecký kraj za spolupráce města Libochovice. Pro připomenutí - kraj měl ve výběrové komisi tři zástupce, město také tři zástupce a sedmým členem komise byl zástupce Krajské hospodářské komory. Celkové rozpočtové náklady, na které bylo vypsáno výběrové řízení, byly 7.033 tis Kč, z čehož připadalo na město Libochovice 2.640 tis Kč.
Výběrová komise, která měla za úkol posoudit nabídky a připravit jejich hodnocení, posuzovala devět nabídek. Posuzování probíhalo na základě třech parametrů, doby trvání stavby, záruční doby a ceny. Výběrová komise na základě těchto kritérií sestavila pořadí a předložila je k dalšímu projednání a schválení. Po projednání výsledku v radě města Libochovic a radě Ústeckého kraje byla za vítěze výběrového řízení schválena společnost INSKY spol. s r.o. V prosinci loňského roku tak podepsal Ústecký kraj a město Libochovice smlouvy na vybudování okružní křižovatky za cenu podle vítězné nabídky ve výši 5.179 tis Kč, z čehož na město Libochovice vychází 1.177 tis Kč. Oproti původně předpokládaným nákladům tak město Libochovice ušetří díky výběrovému řízení 1.463 tis Kč.
Stavba bude navazovat na rekonstrukci kanalizačního řadu v Husově a Pivovarské ulici, kde investorem je SVS Teplice. Výběrové řízení na zhotovitele již také proběhlo, takže se zahájením rekonstrukce se počítá v měsíci březnu. Poté bude zahájena stavba OK Libochovice II/249.
18. ledna 2014 proběhl 2. reprezentační ples města Libochovice. Ples se velmi vydařil, byl připraven kulturní program a bohatá tombola. Tím bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří náš ples podpořili.
Dále bych vás všechny, především dětičky, chtěla pozvat na maškarní karneval, který se uskuteční 23. února od 14 hodin v KS U Tří lip. Připravili jsme bohatý program.

Ing. Jana Holá, starostka města

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice