Datum a časDnes je úterý, 24.10.2017SvátekSvátek má Nina
Přístupy1038097. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Historie vánočního stromku a Libochovice

Až doposud ve všech studiích o Vánočním stromku se uvádí datum 1570, kdy v Brémách byl postaven první vánoční stromek. Současné výzkumy německého profesora, historika Albrechta Fichtebauma přináší více poznatků o této tradici. Pan profesor se totiž při vypracování pojednání o Ferdinandu I. Habsburském (1503 - 1564) dostal až k otázce náboženského vlivu Jana nejstaršího z Lobkovic na císaře Ferdinanda I. (Abhandlung des Kaisers Ferdinand I., veröffentlicht Dezember 1st Edition, strana 235 - 239). Je všeobecně známo, že rod Lobkoviců byl silně katolicky založen. Jeho syn Jiří Popel - založil Jezuitskou kolej v Chomutově. Je známé i jeho zpupné vystupování jako horlivého katolíka nejen ve věcech víry, ale i jako vlivného vůdce šlechty ve věcech politických proti císaři. Proto také jeho otec jedná s Ferdinandem I., katolickým Císařem Svaté říše římské, českým, uherským a chorvatským králem, o vlažnosti víry v zemi. Pro tyto vztahy získává v roce 1560 výsadu povýšení města Libochovic na město. V okamžiku studia tohoto bodu se dostal pan profesor k listu, který zaslal Jan nejstarší z Lobkovic císaři jako poděkování za udělení této výsady. V tomto dopise mimo jiné děkovné supliky je obsažen tento text (přetlumo-čeno do současné podoby jazyka): „….Císaři Ferdinande z Boží Milosti volený Římský Císaři, po všecky časy rozmnožiteli říše, Uherský, Český, Dalmatský, Charvátský králi, Infante v Hispánii, Arcikníže Rakouské, Markrabě Moravské, Lucemburské a Slezské kníže a Lužický Markrabě etc. etc.  Chtěl bych se zmíniti o jedné milé věci. V tomto roce, o svátku Adama a Evy v předvečer narození Ježíše Krista, pána našeho, mi má milá žena, Anna z Kolovrat nachystala přepodivné překvapení. Při příchodu do hodovní síně k tabuli připravené ku chvále narození našeho spasitele, v rohu místnosti byl prostý jedlový stromek jak jíním ozdobený perlami, slzami to matky Boží, a jemným kajčím peřím. Já, Jan Lobkovic, poté rozhodl jsem takto, nechť konání mé ženy je bráno v potaz a tak v našem rodě až na věky věků“. 


Což badatele natolik zaujalo, že začal pátrat po linii příbuzných a rodiny Lobkoviců, co se dále stalo s tímto zvykem. Zjistil zajímavou skutečnost. Syn Jana z Lobkovic, Krištof (z prvního manželství), podnikl kolem roku 1565 cestu na dvůr Jana Fridricha II., (+1595), vévody Saského 1554 - 1566 (arnoštská linie) a odtud do Brém, městu na severu Německa, ležícím na řece Vezeře, ke svému příteli Joachymu Weihnachts-Tanneovi. No a tím se dostáváme k začátku článku: Až doposud ve všech studiích o vánočním stromku se uvádí datum 1570 a město Brémy, rodina Joachyma Weihnachts-Tannea, kde byl postaven první vánoční stromek.
My však dnes již díky panu profesorovi Fichtebaumovi, známému badateli v oboru evropských panovníků, a jeho cílevědomému a pečlivému postupu při daném problému neopomenout sebemenší maličkost, můžeme konstatovat. Ne v Brémách roku 1570, ale v Čechách, v Libochovicích roku 1560 spatřil vánoční stromeček světlo světa. Pravda, syn Jana nejstaršího Lobkovice, Jiří Popel z Lobkovic, pro své provinění byl roku 1594 odsouzen k věčnému vězení na hradě Lokti, kde roku 1613 zemřel. Odsouzením Jiřího z Lobkovic připadlo město a panství Libochovice po přibližně 260 letech opět královské komoře. Tím také skončila tradice v rodě Lobkoviců z libochovické větve, takže nikoliv „až na věky věků“, ale jen zhruba do roku 1590.
Přesto tento zvyk v roce 1812 přivezl znovu z Německa ředitel Stavovského divadla Jan Karel Liebich jako překvapení pro své přátele, ale v té době již nikdo nevěděl, že v hodovní síni libochovického zámku stál vánoční stromek již roku 1560.

ČeTo

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice