Datum a časDnes je úterý, 26.9.2017SvátekSvátek má Andrea
Přístupy1010834. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Vážení spoluobčané,


před námi je poslední měsíc v roce 2013, který přináší nejenom krásné zážitky a atmosféru, ale také plno stresu, shonu a vzpomínek. Abychom vám všem zpříjemnili toto období a dětem zkrátili čekání na Vánoce, připravili jsme pro vás, myslím si, velice pěkný kulturní program. Sváteční rozsvícení vánočního stromu jsme letos nahradili vánočními trhy spojenými s odpoledním programem, kdy nás všechny určitě potěší svými výkony mladí umělci ze ZUŠ Libochovice, mladí divadelníci z DC Malis, zazpívá sbor Melodie i sbor dětský, ale přijde také mezi nás Mikuláš s čerty. 
Pro děti je samozřejmě připravena mikulášská nadílka v KS U Tří lip. Uskuteční se i vánoční setkání se seniory a mnoho dalších akcí, na které vás všechny srdečně zveme.
Tento měsíc je také čas pro hodnocení pracovního úsilí nás všech. Uplynuly tři roky působení nového vedení města Libochovice. Co se nám vše podařilo uskutečnit?
Po rekonstrukci kanalizační sítě v Havlíčkově ulici jsme vybudovali nový chodník se záhony, kdy původní byl v dezolátním stavu a pomalu již neschůdný. Firma ad-solar sponzorsky zhotovila část chodníků v Dubanech. Vzhledem k připomínkám občanů k nedodělané silnici a její nebezpečnosti ve Dvouletkách, ta po letech dostala asfaltový koberec. Ze získané dotace od ROP SZ jsme nechali vypracovat projektovou dokumentaci na zateplení DPS, zároveň zde probíhala finančně náročná rekonstrukce stoupaček, oprava koupelen a kuchyní. S pomocí získané dotace ze SFŽP (Státní fond životního prostředí) právě probíhají dokončovací práce kompletního zateplení celé budovy včetně nové střechy. V Poplzích bylo vybudováno odvedení povrchových vod včetně horské vpusti a tím se částečně vyřešil problém, který obyvatele opravdu tíží. Ze získané dotace z KÚÚK jsme zrekonstruovali již nevyhovující dětské hřiště ve Dvouletkách. Ze stejného zdroje jsme dostali finanční prostředky na vyřešení nepřehledné a nebezpečné křižovatky stavbou osvětleného přechodu pro chodce na nám. Svobody. Ze získaných financí ze SFŽP jsme nakoupili zametací vůz s cílem zajištění větší čistoty ve městě. U SFŽP jsme byli úspěšní také se žádostí na zateplení MŠ Libochovice, které je již dokončeno a za podpory stejného fondu začínáme zateplovat celou Základní školu J.E.Purkyně. Před podáním žádostí jsme samozřejmě museli nechat vypracovat projektové dokumentace na obě akce. Finanční prostředky jsme také získali od Ministerstva kultury na opravu ohradní zdi kostela svatého Vavřince, resp. západní části. Ostatní opravy zdí jsou plánovány na další roky v návaznosti na dotaci. Byla provedena úprava břehu Ohře, tzv. pláž, která dělá radost nejen dětem, ale i dospělým. Zaměřili jsme se též na nutné opravy v městském bazénu, náklady nebyly malé. Krom oprav došlo i k výměně skříněk a dalšího nábytku. Pro zlepšení kvality vody jsme nakoupili speciální UV lampu, jejíž použití umožní snížit množství používaného chloru. Další investicí byl nákup moderního konvektomatu do školní jídelny jako náhrada za již zastaralé pečicí trouby. Konečně byl vyřešen problém odpadních vod vybudováním lapolu a opravou žumpy v objektu č.p. 3, Zámecký šenk. Od května letošního roku nad naším bezpečím a pořádkem ve městě dohlíží strážníci městské policie, kteří nám již pomalu dokazují, že tu mají své místo. V současné době probíhá rekonstrukce městských bytů v ulici Vrchlického včetně výměny oken a dveří za plastové. Vzhledem k nutnosti oprav povrchů místních komunikací v Dubanech a Poplzích bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace, na základě které budou postupně komunikace zrekonstruovány. V posledních dnech byla dokončena úprava povrchu betonové silnice v ul. Pionýrů, která získala asfaltový povrch. V měsíci dubnu bude krajským úřadem zahájena stavba Okružní křižovatky v Havlíčkově ulici (u Kopečku). Myslím, že kus práce jsme odvedli, i když se všemi dotačními žádostmi jsme nebyli úspěšní. 
V roce 2014 budeme pokračovat v rozpracovaných projektech a snažit se dále získávat finanční prostředky z jiných zdrojů, než je městský rozpočet. Podáme žádosti na dotaci do ROP SZ k vybudování uliček Růžová, Turinského a Purkrabská včetně veřejných záchodků. 
Myslím si, že se dobře staráme o kulturní vyžití ve městě. Pořádáme velký počet akcí i ve spolupráci s různými spolky, které působí v Libochovicích. Tímto bych jim všem chtěla poděkovat za jejich činnost a aktivitu v průběhu roku, kterou všichni obyvatelé a návštěvníci oceňují. 
Město každý rok úspěšně žádá a získává finanční prostředky od KÚÚK na pořádání akcí Umíme se bavit a Plave malý i velký. Letos se nám navíc podařilo získat dotaci od Euroregionu Krušnohoří na výměnný pobyt žáků naší základní školy a školy v německém městě Lunzenau, který proběhl ke spokojenosti všech. 
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych na závěr poděkovala všem těm, kterým dění ve městě není lhostejné, za pomoc městu či spolupráci s ním. Přeji vám všem krásné vánoční přípravy v klidné atmosféře bez shonu a stresu. Věřím, že rádi přijdete k vánočnímu stromu v sobotu 7.12., kde tato vánoční atmosféra určitě bude.
Do roku 2014 vám přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a osobních úspěchů.

Ing. Jana Holá, starostka města

Komentáře

Vážení spoluobčané Reagovat