Datum a časDnes je pátek, 20.10.2017SvátekSvátek má Vendelín
Přístupy1033976. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice mají opět svého pana děkana

V neděli 10. listopadu byl hlavním celebrantem při mši sv. v libochovickém kostele Všech svatých generální vikář litoměřické diecéze

V neděli 10. listopadu byl hlavním celebrantem při mši sv. v libochovickém kostele Všech svatých generální vikář litoměřické diecéze Mons. Karel Havelka. Poté čekalo na libochovické farníky milé překvapení. Přítomným byl přečten jmenovací dekret, ve kterém litoměřický biskup Mons. Josef Koukl jmenuje P. Josefa Szeligu děkanem. V úvodním slově vyzdvihl generální vikář úsilí, s jakým se P. Josef Szeliga již osm roků snaží vést celý svěřený farní obvod. (pozn. redakce: Libochovice, Klapý, Křesín, Koštice, Chotěšov a filiálky Slatina a Dubany a k tomu další přifařené obce) a to jak na poli duchovním, tak oblasti péče o sakrální budovy.

Nově jmenovaný děkan P. Josef poskytl našim čtenářům následující rozhovor:

Otče, jaké jsou Vaše první pocity po jmenování libochovickým děkanem?
Je to pro mne překvapení a také veliká radost, že otec biskup ohodnotil takto moji práci. Je to pro mne zároveň závazek, abych ještě horlivěji pracoval pro zdejší farní obvod.

Myslíte, že se nějakým způsobem změní Vaše práce ve farnosti?
Asi se nezmění, povinnosti zůstávají stejné, asi ještě větší zodpovědnost.

Jaké máte plány do budoucna?
Na prvním místě na poli duchovní péče bych chtěl více uspět v oslovování dětí a mládeže co se týká zájmu o výuku náboženství. V druhé řadě připravit libochovickou farnost a kostel na výročí 300 roků od vysvěcení. Dále dokončit druhou polovinu opravy fasády kostela v Chotěšově, zajistit statiku kostela v Klapém, kde se objevují praskliny na nosném zdivu a opravu kostela ve Slatině.

Jak jste již řekl, za tři roky budeme v libochovické farnosti slavit výročí 300 let od postavení a vysvěcení děkanského kostela Všech svatých. Jak si představujete přípravu na toto výročí?
Opět myslím především na stránku duchovní a to především uspořádat duchovní obnovy pro farníky všech věkových kategorií. 1202foto7.jpg (22928 bytes) Předpokládám, že by se mohl zajistit koncert chrámové hudby, přednáška o historii libochovické farnosti a další kulturní akce. Očekávám i náměty od farníků. Dále bych rád obnovil vnější nátěr lodi kostela, opravu varhan a věřím, že ve spolupráci s městem se podaří opravit zeď okolo kostela směrem k městskému parku a do Purkyňovi ulice.
Otče, jste polské národnosti, v Čechách jste misionářem. Co se Vám u nás líbí, z čeho máte radost?
Mám radost, že ve farnosti je dost lidí, kteří jsou ochotni se angažovat při liturgii, například při čtení a zpěvu při bohoslužbách. Těší mě aktivita farníků při údržbě, úklidu a výzdobě kostelů, přípravě na různé svátky a jednotlivá období v liturgickém roce jako jsou vánoce, velikonoce, pouť posvícení a podobně. Velkou radost mám z katechumenů (čekatel, který se připravuje na křest). V současné době se připravují dospělí mladí lidé, kteří by měli být pokřtěni při obřadech na Bílou sobotu o velikonočních svátcích. Rovněž mám radost z každého pokřtěného dítěte, z každého oddaného manželského páru, ale i z každého křesťanského pohřbu, na kterém doprovázíme zemřelého na věčnost.

Čím Vás naše země zklamala, měl jste jiné představy?

Nepřijel jsem se žádnými zvláštními představami. Bohužel velká část lidské společnosti nejeví větší zájem o duchovní hodnoty a duchovní život. Lidé se snaží odstranit smrt ze života, břady, rozloučení.
Jak se Vám líbí v Libochovicích?
Líbí se mi zde. Libochovice jsou krásné město. Kostel a fara jsou položeny v hezkém, tichém prostředí v sousedství parku a zámku. Okolí Libochovic je nádherné díky Českému středohoří. Jsem pyšný, že v mé farnosti je Házmburk, dominanta Českého středohoří.
Otče, děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám mnoho radosti a Božího požehnání do další práce v naší farnosti.

S novým libochovickým děkanem rozmlouval Pavel Česal.

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice