Datum a časDnes je úterý, 24.10.2017SvátekSvátek má Nina
Přístupy1038097. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Nadace a Libochovice - VII.

Nadace panského špitálu
Nadace panského špitálu přímo souvisí s děním okolo domů čp. 72, tzv. hraběcího chudobince (Špitál) a čp. 73. Oba byly v roce 1700 zbourány a na jejich místě byl postaven v roce 1700 panský špitál pod čp.72. Majitelem panského špitálu se stala Nadace panského špitálu a z tohoto fondu byl financován provoz panského špitálu. Kdy a jak tato nadace zanikla, nelze dohledat, zmínka z roku 1949 o majetku fondu se mi zdá nedůvěryhodná. (1949 majetek 786,- Kč) Podrobněji bylo vše popsáno v LN 4,5/2007 v článcích Veřejné budovy města Libochovic, jejich poslání a historie. (Obrázek č. 1)


Obrázek č. 1 - plocha, kde stával bývalý Panský špitál.

Původní špitál byl barokní, přízemní, podkovovitého půdorysu, s obdélníkovými okny, portálem a se středním rizalitem oválného vestibulu, krytého trámovým stropem. V roce 1890 byl využíván také jako hraběcí chudobinec. V roce 1960 MNV začal tento panský špitál bourat, ačkoliv byl památkově chráněn. Dnes je již tato budova dávno zbourána a na jejím místě stojí bývalý obchoďák, nyní Disko klub.

Nadace Huttovská
Antonín Hut, (Hutt, Huttisch)  byl v letech 1726 - 1748 rychtářem Libochovic. Předtím pracoval v panském špitále jako úředník. Bydlel v čp. 32 a to až do své smrti. Jeho druhá manželka byla Magdalena Hutová (poprve provdána Hartumová), která se po smrti svého manžela 22.12.1713 vdává právě za Antonína Huta a tím Antonín získává s manželkou i čp.32. A protože oba zřejmě byli horliví křesťané, vytvořili v poslední vůli Nadaci tak zvanou Huttovskou. () Ve výňatku této nadace se píše: 
Za Antonína a Magdalenu Huttische z města Libochovic, manželé pomocí jejich poslední vůle z 26.1.1748 (oba zemřeli začátkem roku 1749) kapitálem 320 zlatých, z úroků budou financovati čtyři procesí ročně z Děkanského chrámu k Mariánskému sloupu (Jedno na den očištění panny Marie - 2. února, neboli Hromnic, ostatní ?) ke štatuii panny Marie uprostřed rynku stojící procesí a ta se zpívají Figuraliter litanie Canvatena dvěma školními chlapeckými sbory, na tj. orací (slavnostní projev), pak zase se vede procesí zpátky do farního kostela, kde je požehnání a nejsvatější svátosti oltářní. Na tuto nadaci (Huttovská Nadace) odkázali kapitál 320 zlatých, z nichž patří jeho milosti panu děkanovi za čtyři procesí 6 zlatých, kantorivi za muzicírování 5 zlatých a 20 krejcarů, Sakristiánům 1 zlatý a 20 krejcarů, zvoníkům, ministrantům a nosičům instrumentů 1 zlatý a 10 krejcarů, kostelu na potřeby 2 zlaté a 20 krejcarů, celkem 16 zlatých tento kapitál je pojištěny nadací a knihami městskými za doby pana purkmistra Václava Stuchlého.  


Obrázky č. 2 a 3 - začátek a konec nadační listiny.Poznámka: Svátek zavedený římskokatolickou církví jako Očištění požehnané panny Marie - Uvedení páně do chrámu. V bohoslužbě této slavnosti vyniká zvlášť symbol hořící svíce - světlo k osvícení národů. Svíčky hromničky se v tento den posvětí a zapalují se v bouřce jako ochrana před blesky. Lidé věřili, že světlo hromniček je uchrání od všeho špatného. Babky kořenářky je používaly k léčení, dávaly je do rukou nemocnému. Taktéž umírajícím se dávala hromnička do rukou. Světlo svíce jej mělo provázet na cestě do věčnosti.
Finanční stav:
První záznam o finančním stavu nadace je z roku 1897, kdy tento fond činil 335 zlatých a 29 krejcarů. Tento fond vykazoval v roce: 
Rok 1902 764,88 Korun
Rok 1929   1 641,01 Korun 
Rok 1933 1 919,- Korun
Rok 1936 2 127,- Korun
Rok 1942 100,- Korun

Nadace prosební, poutní a mešní Daniela Stuchlého
Byla to kostelní nadace, kterých bylo v Libochovicích mnoho. Proč se zmiňuji právě o této? Důvod je prostý. Tato nadace jako jediná je zmiňována ještě v roce 1948, kdy při soupisu zabavené církevní půdy je zmiňována jako majitelka zemědělské půdy. V zápise o zabavení církevní půdy je jako jedna položka uvedeno: Nadace prosební, poutní a mešní Daniela Stuchlého v Libochovicích vlastnila 1.347 hektaru. Nic jiného o této nadaci není známo. 
Pokud budeme pátrat po názvu této nadace, dostaneme se ke Kaubkovi, který se zmiňuje o několika kostelních nadacích na jméno Stuchlý:
- Nadace Jana Stuchlého, založena v roce1747, mše za Jana Stuchlého 12 krát do roka, nominální jistina 150 zlatých.
- Nadace Vojtěcha Stuchlého, založena v roce 1761, mše za Vojtěcha a Kateřinu 6 krát do roka, nominální jistina 150 zlatých.
Jako jedinou zmínku o Danieli Stuchlém jsem našel převod nemovitosti, kdy 16.3.1790 dědí Josef Daniel Stuchlý čp.31.

Nadace Karlovská
Tato nadace byla založena 1. srpna 1860 panem Johanem Karlem, hospodářským úředníkem knížete Dietrichsteina. Jmění této nadace vydrželo podle záznamů až do roku 1946, pak však údaje o této nadaci mizí. Sloužila k jednomu účelu. Roční výnos ze zakoupené obligace byl použit k obdarování každý školní rok nejúspěšnějšímu dítěti města Libochovic formou knižního daru, případně pochvalným listem. Tato Nadace se také jinak jmenovala „Školní Karlova Nadace“. (Obrázky č. 4 a 5 - začátek a konec nadační listiny.)


Obrázek č. 4 - začátek nadační listiny.


Obrázek č. 5 - konec nadační listiny.

 Zkrácený přepis Nadační listiny zněl takto:
„My níže podepsaný Purkmistr a obecní rada města Libochovic souhlasíme s církevním představitelem školy a s listinami. Jmění pana Johana Karla hospodářského úředníka knížete Ditrichsteina na jeho panství, s pomocí zdejšího starosty, od 3.5.1856, kdy byla zakoupena obligace číslo 267314 v nominální hodnotě jednoho sto guldenů s úrokovou 5% sazbou „Staatsschuldverschreibung“, ve Vídni dne 31.srpna 1854. Tato obligace je vinkulována na jméno Johan Karelshe, zakladatel školní Nadace v Městské škole. Úřední list o založení Nadace byl předán starostovi spolu s obligací v nominální hodnotě jednoho sto guldenů. Účelem Nadace je, aby z ročního výnosu městské školní obligace byl pro školní rok nejúspěš-nějšímu dítěti města Libochovic darován dárek knižní formou, pochvalný list s případnou obrázkovou přílohou darován. Tím, že vše starostou společně s rodiči jménem Karla Johana předáno bude.”
Město se zavazuje uschovat Nadační listiny a obligaci na všechny časy a používat výnosu dle darovací listiny.
V Libochovicích 1. srpna 1860 starosta města Wenzl Fidler 
(podpisy dárce a starosty)
Z této nadace, ač to není v nadační smlouvě řečeno, bylo převáděno část úroku do Fondu sv. Ludmily. A jaké že to bylo jmění? Vývojem se dá říci, že jistina stagnovala, zřejmě dárky se pořizovaly z úroků a zbytek byl převáděn do fondu sv. Ludmily, anebo nebylo hodných dítek v Libochovicích. 
Rok 1897 104 zlatých a 20 krejcarů
Rok 1929 853,17 Korun
  Rok 1933 965,-  Korun    
Rok 1936 1 066,60 Korun
Asi v roce1941 je základ nadace převeden na vkladní knížku č. 13960 na částku 964,65 Kč a až do roku 1946 se postupně snižuje až na částku 511,20 Kč, protože výnos byl jenom 4% a ročně bylo vypláceno 200,- korun.
Právě v roce 1941 (16. prosince) se uvažuje o sloučení nadace Huttovské, Karlovské a zbytku Špitálního fondu. Toto se však neuskutečnilo. 

Tomáš Černý
Pokračování příště.         

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice