Datum a časDnes je čtvrtek, 19.10.2017SvátekSvátek má Michaela
Přístupy1032861. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Dietrichsteinové a Libochovice - cyklus přednášek


Celodenní akce přednášek a komentované prohlídky zámku organizované duchovním otcem pravidelných pondělních Po-čtení, presidentem divadelního spolku „Scéna“ Libochovice, panem Jaromírem Tlustým, se po delších přípravách uskutečnila v neděli 20. října letošního roku. To, že organizátor zvolil toto téma přímo z historie jednoho rodu na libochovickém panství, není náhoda. Pan Tlustý se již delší dobu angažuje v historických tématech našeho regionu. Nelze nejmenovat práce pro muzeum Louny, autorskou spolupráci na knize, která popisuje historii kostela v Radonicích (Kostel Povýšení svatého Kříže v Radonicích nad Ohří - spoluautoři Petr Meduna, Jan Pařez), práce pro zámek na Pátku a mnoho jiných krátkých článků v REGIZU. Celá akce by nešla uskutečnit bez pomoci grantu, který byl získán za asistence pana Tlustého pro město od Ministerstva kultury na projekt Dietrichsteinové. Další finanční přispění pro tuto akci uvolnilo město Libochovice. 
Sérii přednášek zahájila o půl jedenácté dopoledne starostka města, paní Ing. Jana Holá, přivítala přednášející a popřála všem příjemně prožitý den. Prvního zajímavého povídání o rodokmenu a původu Dietrichsteinů se ujala paní Mgr. Dobromila Brichtová. Paní magistra je zaměstnána v Regionálním muzeu v Mikulově jako kurátorka umělecko-historických sbírek muzea. Zabývá se raně novověkou historií města Mikulova, stavebním vývojem zámku Mikulov a sběratelstvím Dietrichsteinů. Regionální historička je také autorka výstav a publikací věnovaných historii Mikulova a jeho zámku. Zajímavou přednáškou doplněnou promítanými obrázky a rodokmeny dokázala plně zaujmout posluchače tak, že jim nevadilo překročení časového limitu, který byl pro tuto část vyhrazen. 
Po rychlém obědě započala v jednu hodinu komentovaná prohlídka zámku zaměřená na nástropní malby. Průvodcem celé prohlídky a následující doplňkové přednášky byl pan PhDr.Martin Mádl, Ph.D. Pan doktor filosofie pracuje v Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Je to historik umění zabývající se dějinami umění raného novověku, zejména barokní nástěnnou malbou a barokním sklářstvím. Nyní připravuje soupis barokních nástěnných maleb na území České republiky. Námětem celé prohlídky zámku a následující přednášky bylo dílo malíře Giacoma Tencally (1644-1689) na Moravě a v Čechách, zaměřené především však na výzdobu zámku v Libochovicích z roku 1688. Návštěvníci této prohlídky skoro zaplnili plánovanou a zamluvenou kapacitu 45 osob. Celá prohlídka se setkala s nebývalým zájmem posluchačů. Zajímalo je povídání o tématech a jinotajích, ukrytých v jednotlivých nástěnných malbách. Pan doktor také krátce vysvětlil systém tehdejších zakázek a realizaci těchto zdobných prvků zámeckých interiérů. V druhé části při přednášce v městské knihovně představil dílo malíře Giacoma Tencally i z jiných lokalit s uvedením historických a výtvarných souvislostí. 


Přednášející - PhDr. Martin Mádl, Ph.D. a Mgr. Martin Halat.

Na tuto část navazovala přednáška Mgr. Martina Halata z Archivu Pražského hradu (Mgr. Martin Halat - historik, archivář Pražského hradu. Autor se mimo jiné věnuje zvláště dějinám správy habsburského dvora v letech 1800-1918 se zvláštním zřetelem na Hrad pražský). Pan magistr se tentokrát věnoval malíři Kristianu Schröderovi (1655-1702), který se do dějin interiéru zámku Libochovice zapsal vytvořením kopií obrazů podle sbírky někdejší obrazárny na Pražském hradě. Sbírka byla později částečně převezena Herbersteiny na jejich sídlo ve slovinském Štýrsku, do města Ptuj, kde je dodnes ke zhlédnutí na zámku ve městě. (Wikipedia - Ptuj je jedno z nejstarších měst v celém Slovinsku. Nachází se 27 km na jihovýchod od Mariboru. Jeho historie začíná už v době kamenné, ale největší rozkvět zažívalo za dob Římské říše.) Příspěvek byl zaměřen na život malíře Schrödera ve světle posledních výzkumů a zasadil jeho činnost pro Libochovice do životopisných souvislostí.
Celá tato akce se konala jako připomenutí výročí 390 let od narození prvního majitele libochovického panství z rodu Ditrichsteinů (Gundakar František, 1623 - 1690) a 155 let od úmrtí posledního majitele panství z téhož rodu (Josef František, 1798 - 1858). 
Zdá se, že se vše vydařilo a účast odpovídala kulturnímu zájmu Libochovičáků. Jinými slovy si chci povzdechnout nad tím, že je škoda, že dopředu anoncovaný cyklus přednášek mohl být navštíven více občany. Zvláště mě zklamal nezájem mladších občanů našeho městečka, hlavně pak absolutní nezájem školáků či studentů. Ale zaplať Pánbůh alespoň za tento zájem. Ještě jednou se patří poděkovat městu, paní starostce, Ministerstvu kultury a především organizátorům tohoto cyklu přednášek, panu Tlustému za organizaci a paní Liškové za poskytnutí zázemí a svého času v neděli. Také je třeba poděkovat vedení zámku za jeho vstřícnost. Je přislíbeno, že během času se budou konat další přednášky zaměřené na výtvarné umění za účasti pracovníků Národní galerie či případně na jiná témata.        
ČeTo

Komentáře