Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1066424. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Město informuje

Informace k pozemkové úpravě

Dne 30.8. 2013 byla na Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočku Litoměřice doručena žádost města Libochovice o provedení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Poplze a v části k.ú. Libochovice. Začátkem října obdrželo město písemné stanovisko, ve kterém se uvádí, že přestože se pro pozemkovou úpravu nevyslovili vlastníci pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v dotčeném území, byla žádost posouzena jako opodstatněná. Zahájení řízení se předpokládá nejdříve v roce 2014 dle stavu finančních prostředků Státního pozemkového úřadu. Více informací najdete na stránkách města na adrese: http://www.libochovice.cz/index.php?cat=378.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří tak svým souhlasem aktivně přistoupili k řešení problémů v tomto území. O dalších krocích budeme dále informovat.
Ing. Milena Ryšavá

Prázdninová soutěž pro děti - vyhodnocení

Město Libochovice se dlouhodobě snaží vést obyvatele k zodpovědnému zacházení s odpadem, a to zejména k jeho třídění a tím ke snižování objemu vyprodukovaného směsného komunálního odpadu, který je odvážen na skládku. S vědomím, že hlavní pozornost při environmentální výchově je třeba věnovat dětem, byla letošní prázdninová soutěž zaměřena právě na tuto oblast. 


Foto: P. Hlavička

Účastníci soutěže měli za úkol nejen zaznamenat do mapy místa, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad, ale i zamyslet se nad tím, jaké druhy odpadu lze třídit a odhadnout, kolik odpadu přibližně vyprodukuje a vytřídí „průměrný“ obyvatel v Libochovicích, Poplzích a Dubanech. 
V Libochovicích je patnáct stanovišť, kde naleznete kontejnery na tříděný odpad (z toho jedno místo na autobusovém nádraží je vyhrazeno pro odkládání textilu a obuvi), v Dubanech je jedno stanoviště a v Poplzích dvě. 
Na každého obyvatele ve správním území města Libochovice vychází přibližně 125 kg vyprodukovaného směs-ného komunálního odpadu. V přepočtu na jednoho obyvatele se vytřídilo 13 kg papíru, 15 kg skla a 18 kg plastů. Ve srovnání s krajským měřítkem, obyvatelé Ústeckého kraje v roce 2012 vytřídili průměrně 17,6 kg papíru, 7,8 kg skla a 7,7 kg plastů.
9. října si vylosovaní účastníci převzali z rukou paní starostky ceny dle vlastního výběru. Odměnou byla buď permanentní vstupenka do libochovického plaveckého bazénu či věcná cena, kterou byla badmintonová sada. Ani ostatní účastníci soutěže nepřišli zkrátka a obdrželi od města malou pozornost.
Vylosováni byli: Martin Čmejla - 12 let, Radovesice; Matěj Futera - 8 let, Poplze; David Korner - 11 let, Libochovice; Tomáš Korner - 8 let, Libochovice a Anetka Vačiljová - 8 let, Libochovice.
Věříme, že se všem zúčastněným soutěž líbila, získané ceny náležitě využijí a především - nenechají si ujít příští prázdninovou soutěž.  
Ing. Milena Ryšavá

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice