Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1067109. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Stalo se před 20 lety - říjen 1993


Vážení čtenáři, chtěli bychom vám novou rubrikou pod názvem „Stalo se před 20 lety“ připomenout poměrně mladou historii Libochovic. Rubrika bude zpracovávána podle kroniky města Libochovic měsíc po měsíci. Použity budou pochopitelně ty nejdůležitější události toho kterého měsíce.  

  • Purkyňova nadace - práce na komplexní památkové a přírodovědecké studii jsou před dokončením. Řeší se problémy okolo zámku na Peruci, ukončena snaha o navrácení sochy TGM, prozatím zvažována možnost kopie. Je v jednání revitalizace vodních toků, projednává se i možnost vyčištění zátoky pod zámkem.
  • CIV s.r.o., dříve VIR Libochovice - v této době je tato společnost tvořena bratry Kravciovými (ukrajinský původ). Vzniká spor mezi touto společností a stavebním úřadem. Pro nepovolení výstavby skladu hrozí zastavením výroby. Spor se dostává až k okresu, který vydal toto rozhodnutí: S ohledem na exponovanou polohu místa při vjezdu do města, nedoporučujeme realizaci podle projektu.
  • Sociální péče - pod sociální péči MěÚ Libochovice spadá jednak matriční území města + 12 přilehlých obcí, matriční území Budyně +7 přilehlých obcí a matriční území Mšené lázně + 9 přilehlých obcí. Celkově od začátku roku na různé dávky bylo vyplaceno již 1 546 780,- Kč. (V roce 1992 za 12 měsíců 740 480,- Kč. Je vidět, že sociální potřebnost obyvatel regionu rapidně stoupá.)
  • Čistota ovzduší - říjen 61 měření, průměrná hodnota za měsíc  46,3 mikrogramů SO2 na m3, maximum 144,3 mikrogramů SO2 na m3. (V té době - roku 1989 docházelo ve velkých městech v severních Čechách, zvláště v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, ale i v menších městech vlivem rozmáhající se průmyslové výroby a již i začínajícími úsporami při vytápění rodinných domků k používání levnějšího, ale méně kvalitního uhlí. A tak zvláště na podzim a v zimě výrazně vrostl podíl oxidu siřičitého. V lokalitách jako je Děčín, či Ústí n.L., se v labském údolí držela třeba měsíc koncentrace ke 2 000 µg/m3. Není potom divu, že vznikly různé ekologické spolky jako byly Děti země, České matky, Hnutí duha… Ze vzniku těchto sdružení měla tehdejší vládnoucí strana obavy, a proto povolila měření v obcích. Výrazný pokles znečištění nastal ale až po roku 1989 plynovým topením, ekologickými kotlo aj. V Libochovicích bylo umístěno měřící zařízení nejprve na dvoře MNV, vchod do telefonní ústředny, dnešní úřad práce, poté v okně čp.10, ale ten pracoval nedokonale, a tak v roce 1992 byl instalován na budově základní školy. Kupříkladu leden 1992 se držel na hodnotách okolo 300  550µg/m3.)         

ČeTo

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice