Datum a časDnes je úterý, 24.10.2017SvátekSvátek má Nina
Přístupy1038097. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice včera a dnes

Skládky a Libochovice

Skládka je pro město vždy problémem - dříve, nyní i v budoucnu. A ani ve vztahu k životnímu prostředí nejde jenom o to, zda jde o černou skládku nebo skládku oficielní, až na to, že město na své náklady černé skládky převeze na ty oficielní na své náklady. Pro přírodu a životní prostředí je to problém stejný. Na katastru města lze doložit v historii dvě „mrchoviště“, místa, kde se zahrabávaly anebo i jen pohazovala uhynulá zvířata. První bylo u rasovny (pod místním názvem „Edrovna“) a to mezi samotným stavením a tokem potoka na jižní straně. Další, které již nebylo spravováno „drnomistrem“ (rasem), bylo v prostoru dnešního tenisového kurtu a dětského areálu. Toto mrchoviště později zaniklo a přešlo v době prvních kafilerii ve skládku. To dokládá spor mezi tenisovým klubem a Junákem Libochovice ve své písemné podobě. 
Počátkem roku 1949 Spolek přátel Junáka v Libochovicích žádá, aby mu byla prodána parcela 904/52 za účelem zřízení skautských domovů. Dosavadní pozemky, které Junák využíval od roku 1945, patřily původně tenisovému klubu Koželuh. Město je opět v srpnu pronajalo tenisovému spolku (v roce 1949 pod názvem „Tenisový klub I.Čs.Lawn  tenis v Libochovicích“, který vznikl sloučením spolku Koželuh a I.Čs.Lawn tenis. Takže zbývaly opravdu jen pozemky bývalé skládky. MNV však chce oproti Junáku podporovat rozvíjení tenisu mezi mládeží, a proto navrhuje přidělit Junáku pozemky pod chorobincem, kde je v současné době skládka. V říjnu 1949 však byl tenisový klub již začleněn pod Sokol a pozemky mu byly pronajaty za částku 10,- Kčs za rok. Pozemek, městské smetiště, je v roce 1949 dál v pronájmu Junáka, takže se obec ráda zbavila svých problémů.
Další velká skládka byla v prostoru bývalé pískovny směrem k Dubanům. Nejprve to byla skutečně divoká skládka. Domácnosti sem vozily vše, co nepotřebovaly. Současný sběratel starožitností a jiných artefaktů Libochovicka by si přišel na své, protože to v 50. a 60. letech byly předměty bez ceny. Později se toto smetiště zvrhlo ve skládku domovního a továrního odpadu a  bylo převedeno na skládku řízeného městského odpadu, až do úplného zavezení v roce 1968.

  • Rok 1966 - Městskou skládku u Duban lze rozšiřovat za předpokladu, že se rozšíří stávající pískovna, k čemuž nedošlo.
  • 1968 - MěNV byl předložen projekt na novou benzinovou pumpu, která bude vystavěna na místě bývalé skládky směrem k Dubanům. V červenci 1968 jsou naváženy nové nádrže na stavbu.
  • 1968 ? byla zřízena nová skládka v objektu zámeckého parku - bažiny pod cukrovarem směrem k řece. Později bylo při likvidaci této skládky hovořeno o likvidaci nepovolené skládky, kam občané a chalupáři naváželi odpad. Protože se však jednalo celkem o skoro čtyři hektary plochy, dokazuje, že to byla řízená skládka komunálního odpadu, za což se asi představitelé bývalého vedení města styděli. Sanace a rekultivace trvala osm měsíců a spolkla zhruba pět milionů korun. Původně měly být v těchto místech v roce 2001 obnoveny chrtí dostihy na vrcholné evropské úrovni (původní se ale konaly na louce blíže k zámku). Vše ale zůstalo jen v úrovni přání. Později na těchto místech po zavezení a vyrovnání zeminou byla v provozu sběrna železného šrotu a skládka k údržbě silnic. Dnes je to místo konání festivalů ROCK CO ROK.
Mimo to v provozu byla ještě skládka na Jiřetíně, která byla vyhrazena převážně stavební suti a továrnímu odpadu. Vznikla v prostorech po vytěžení štětového kamene. Ta byla již také ukončena a částečně asanována. V devadesátých letech vznikla další černá skládka v blízkosti židovského hřbitova a ta byla vyklizena Společností pro obnovu židovského hřbitova. I skládka za sklárnou, původně myšlená pro odpad převážně šamotu a skla (původně část sběrného dvora válečného šrotu firmy Šebek), se v 70. letech zvrhala ve skládku domovního odpadu. Další skládka se rozšířila velice rychle po zrušení cukrovaru v oblasti bývalých cukrovarských rybníčků. (Na fotografii je stav ze 70. let.) Dnes je na tomto místě po dostavbě čističky odpadu již delší dobu plánované mezidepo stavebního a kompostovatelného odpadu. Město hodlalo tuto plochu oplotit, ale zatím se tak nestalo a jak to vypadá, pozvolna se tato plocha zvrhne v černou skládku. V samotném městě a jeho katastru byly pochopitelně i jiné skládky menšího rozsahu, ale vždy vznikly a zanikly. Takže dnešní stav se možná rovná budoucí časované bombě, zvláště - podle mého mínění - v zlikvidované skládce v bývalé pískovně mezi Libochovicemi a Dubany. V těchto místech je totiž prameniště spodních vod, které bývalou skládkou protékají směrem k potoku, který pramení přibližně pod fotbalovým hřištěm v Dubanech a pod domovem důchodců kanalizační spojkou do řeky Ohře. A kdoví, co v této skládce je uloženo, protože v 60. letech se o nějaké životní prostředí skoro vůbec nedbalo.


Skládka v oblasti bývalých cukrovarských rybníčků - fotografie ze 70. let minulého století a současnost.Co se týče dnešního stavu, situace vypadá úplně jinak. Třídí se odpad, o svoz domovního odpadu se stará odborná firma, ale přesto i nadále vznikají černé skládky, protože lid český je lid šetřivý a vypadá to, že i částečně bezohledný ke svým poctivým spoluobčanům.Co se týče sousední obce Dubany, tam vím pouze o skládce v okolí bývalé „Staré dubanky“ pod Rohatcem a v Poplzích v zatáčce silnice na Evaň, kde byla kdysi vytěžena část stráně, ale na této černé skládce se podílela i obec Evaň. (Na fotografii je stav ze 70. let.) Můj výčet zdaleka není úplný, občané by ho mohli lehce doplnit, ale pro komentář k fotografiím ze 70. let, si myslím, že výčet je dostačující.         
ČeTo

Oprava v LN 9/2013, která se týká určení osob na fotografii č.1 v článku „Četníci a Libochovice“. 
Paní Ing. Milena Hájková, rozená Holá, nám zaslala novou identifikaci civilní osoby na tomto snímku, která se liší od původní informace. „Na fotografii č. 1 otištěné na str. 10 Libochovických novin 9/2013 je čtvrtý zleva nikoliv Stanislav Rösch, ale Jan Holý, vrchní městský tajemník“. Jsme rádi, že LN mají všímavé čtenáře, děkujeme za upozornění.
ČeTo

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice