Datum a časDnes je úterý, 24.10.2017SvátekSvátek má Nina
Přístupy1038021. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Informace o volbách do PS PČR

Ve dnech 25. a 26. října 2013 se konají předčasné volby do Parlamentu ČR.  
Hlasování začíná v pátek ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin téhož dne. V sobotu se volební místnosti otevřou v 8.00 hodin a voliči budou mít možnost vhodit hlasovací lístek do volební schránky do 14.00 hodin.
Voleb do Parlamentu ČR se může zúčastnit každý občan České republiky, který nejpozději druhý den voleb dosáhne věku 18 let a má trvalý pobyt ve stejném volebním obvodu.
Zákon o volbách do Parlamentu ČR zná pojem zvláštní seznam a voličský průkaz. Do zvláštního seznamu zapíše voliče městský úřad na základě údajů správy příslušného ústavu, objektu, nebo zařízení. Voličský průkaz - volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku v místě trvalého pobytu požádá obecní úřad o vydání voličského průkazu. Požádat je možno  písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče (ověření podpisu pro žádost o voličský průkaz je zdarma), doručeným na MěÚ Libochovice do 18. října, nebo osobně po předložení občanského průkazu na informačním středisku MěÚ Libochovice na náměstí 5. května 48.
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve, tj. 10. října, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. 
Není-li volič zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise ho dodatečně dopíše do výpisu ze stálého seznamu a umožní mu hlasování.
Způsob hlasování je následující. Každý volič musí po obdržení úřední obálky, popř. hlasovacích lístků vstoupit do zvláštního odděleného prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Toto je podmínka, bez jejíhož naplnění nemůže volební komise umožnit voliči hlasování.
V odděleném prostoru vloží volič do úřední obálky jeden vybraný hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do obálky, může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u čtyř kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému kandidátovi dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Vlastní hlasovací úkon pak realizuje po opuštění prostoru určeného pro úpravy lístku tím, že před volební komisí vloží úřední obálku do volební schránky. Pokud volič není schopen sám tento úkon provést, může tak za něj učinit jiný občan, který ovšem nesmí být současně členem volební komise.
Úřední obálka pro volby do Parlamentu ČR je šedá, opatřena úředním razítkem.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Upozorňujeme na skutečnost, že je povinností každého voliče prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo cestovním dokladem. 
Město Libochovice má 5 volebních okrsků:
1. KS U Tří lip, Riegrova 64, Libochovice  
2. KS U Tří lip, Riegrova 64, Libochovice  
3. ZŠ Libochovice, (Školní jídelna)
Školní ulice 817,  Libochovice
4. MŠ Poplze, U školky 154, Libochovice
5. Zasedací místnost, Dubany, Libochovice
Aktuální a průběžné výsledky voleb je možné získat z internetu na adrese www.volby.cz.
Termín dodání hlasovacích lístků voličům je čtvrtek 24. října 2013 (den před volbami). 
V rámci usnadnění a řádného dodání volebních lístků upozorňujeme občany na řádné označení budov čísly popisnými a označení příjmení na schránkách. Děkujeme za pochopení. 

Za MěÚ Libochovice Ing. Jan Prokop

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice