Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1066426. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Vážení spoluobčané,


léto nám již s konečnou platností odešlo a doufám, že jsme všichni načerpali dostatek sil, abychom byli v podzimních měsících plni energie.
Před sebou máme, dá se říci, jednu z posledních možností, jak získat finanční prostředky formou dotačních programů. 
Jedná se o Regionální operační program (ROP) regionu soudržnosti Severozápad Ústeckého a Karlovarského kraje. Mnozí jste jistě zaznamenali, že od března 2011 se ROP potýkal s velkými problémy „nečistého“ rozdělování finančních prostředků pro některé projekty a špatným hospodařením s evropskými dotacemi. Došlo k rozhodnutí ze strany Evropské komise k pozastavení proplácení všech již schválených projektů, ale také certifikace nových. Vzhledem k tomu, že zastupitelé Ústeckého i Karlovarského kraje schválili zaplacení sankce dotačnímu úřadu ROP Severozápad, program tak bude moci od října začít rozdělovat 4,5 miliardy Kč na nové výzvy. Samozřejmě, že došlo k restrukturalizaci ROP Severozápad, k personálním a organizačním změnám.
O co bychom se mohli pokusit? 
Zastupitelé města na svém zasedání dne 23.09.2013 rozhodli, že žádosti o dotace se podají na již připravené projekty:  Opravu místních komunikací Růžová, Turinského, Purkrabská a vybudování veřejných WC v Libochovicích. Dále vybudování nového dětského hřiště v Poplzích, rekonstrukce plynové kotelny a soustavy teplovodních rozvodů v Mateřské škole v Libochovicích (neúspěšně jsme již žádali o dotaci Ústecký kraj). Dále pracujeme na projektové dokumentaci na opravu místních komunikací v místních částech Poplze a Dubany. Dle plánu výzev ROP je s opravami místních komunikací konečně i pro města a obce s 500  5000 obyvateli počítáno. 
ROP Severozápad počítá s financováním 85% dotačních prostředků a 15% bude spoluúčast měst a obcí na projekt. Projekt musí být na minimální částku 5 milionů Kč. Věřím, že jsme si všichni vědomi důležitosti možnosti podání žádostí.

V srpnovém čísle jsem vás informovala o problematice systému sběru komunálního odpadu. Otázkou bylo zda zůstat u lístkového systému nebo přejít na paušální. I o tom jednali zastupitelé na posledním zasedání. Věřím, že ke spokojenosti mnoha občanů zastupitelé rozhodli správně, tedy zůstává v platnosti dosavadní lístkový systém. 

Na závěr bych vás všechny chtěla upozornit na projekt „Plave malý i velký“, který byl zahájen 23.09.2013 v prostorách plaveckého bazénu v Libochovicích a jeho program bude probíhat až do listopadu. Všechny věkové kategorie zde najdou svůj program, který jim bude vyhovovat. Je to již třetí ročník a vždy se setkal se spokojeností účastníků. Přijďte si zaplavat i vy.

Přeji krásně prožitý podzimní měsíc říjen.
  
Ing. Jana Holá, starostka města

Komentáře

Vážení spoluobčané Reagovat