Datum a časDnes je sobota, 21.10.2017SvátekSvátek má Brigita
Přístupy1034710. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Epitaf svobodných pánů Kruchinů

Čím více se nám vzdaluje 19. století - a dnes nás od této bukolické, idylické doby odděluje jeden celý věk - tím více začínáme oceňovat (a domnívám se, že bohužel opožděně) tehdy vzniklá umělecká a uměleckořemeslná díla, i když se zachovala do současnosti už jenom ve fragmentární podobě

    Čím více se nám vzdaluje 19. století - a dnes nás od této bukolické, idylické doby odděluje jeden celý věk - tím více začínáme oceňovat (a domnívám se, že bohužel opožděně) tehdy vzniklá umělecká a uměleckořemeslná díla, i když se zachovala do současnosti už jenom ve fragmentární podobě. V Libochovicích reprezentuje uměleckořemeslnou produkci tohoto období řada empirových epitafů na místním hřbitově. Mezi nimi se poměrně původní podobou může pochlubit náhrobek svobodných pánů Kruchinů u apsidy kaple sv. Vavřince. Římsu zdobí vejcovec, vrchol pískovcového bloku pak akroterie nárožní (angularia) a mezilehlá (mediana). Do čelní stěny náhrobku jsou vsazeny desky s rodovým erbem a s nápisem:

 ROD
Svob. P.KRUCHINU
ze ŠVANBERGU
Josef Kruchina
nar. 21.prosince 1776
zemř. 31.března 1844.


    O Josefu Kruchinovi se zmiňuje i Arnošt Kaubek, od něhož se dozvídáme, že Kruchinové bydlili v Libochovicích v domě čp.44. Tobiáš Kruchina ze Švanbergu, pravděpodobně syn zmíněného Josefa Kruchiny byl kolem poloviny 19. století členem městského zastupitelstva. Povoláním byl zednický mistr a v Libochovicích se uplatňoval dokonce jako znalec, když ještě s mistrem tesařským Vácslavem Krejzou v roce 1859 prováděl odhad ceny místní radnice včetně přilehlého pivovaru. Obě nemovitosi ocenili tehdy částkou 7.180 zl.Ottův slovník naučný (díl XV.) uvádí jiného člena (s nej-větší pravděpodobností) téhož rodu a to Josefa Krušinu ze Švamberka, českého spisovatele a překladatele narozeného 6.července 1859 v Lysé nad Labem v rodině nadporučíka dragounů rakouské armády. Podle Ottova slovníku se psal česky se š (Krušina) a s k (ze Švamberka). Také predikát libochovického rodu Kruchinů se pravopisně liší od predikátu rodu Krušinů sídlícího v polovině 19. století v Lysé nad Labem, nicméně různé pravopisné interpretace příjmení byly v té době běžnou záležitostí a tak není vyloučeno, že uvedené rodiny Krušinů mohly být v příbuzenském vztahu. Potvrzovalo by to jen ono nepsané pravidlo, že se tu v Čechách všichni nejenom navzájem známe (třebaže nepřímo), ale že jsme i vzájemně vzdáleně příbuzní (byť i prostřednictvím nějakého neznámého předka). text a foto Miloš Suchomel

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice