Datum a časDnes je úterý, 21.11.2017SvátekSvátek má Albert
Přístupy1065601. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice včera a dnes

Prostor dnešní severní části ulic Kaplířova, Chelčického a Jeronýmovy ulice

Na snímku - zřejmě z šedesátých let minulého století - je zachycen prostor, kterým byly výše zmiňované ulice ukončeny. Fotograf podle mne pořídil snímek z bývalého generátoru plynu v objektu Sklo Union. Dnes nejenže se takovýto snímek nedá pořídit, ale i generátor je nepřístupný a v patřičném stavu rozkladu i devastace. 
Pokud se vrátíme z šedesátých let zpět o 30 až 40 let, dojdeme v archivních zprávách k těmto faktům:
1) Poděbradova ulice sice existovala již v roce 1920, ale jen proto, že obec a spořitelna vykoupily pozemky podle dnešní Husovy ulice. (Rozparcelovaly se a prodávaly na stavbu rodinných domků.) Po založení skláren vznikla možnost stavby laciných rodinných minidomků v okolí Rokycanovy ulice a Paříkova náměstí. A tak jako spojnice vznikla Poděbradova ulice, ovšem prozatím bez zástavby jak na jih, tak na sever.
2) Teprve v roce 1929 kupuje město pozemky od Ing.Leníka právě na obou stranách Poděbradovy ulice. Tuto plochu město postupně parcelovalo a přidělovalo k výstavbě. Některé pozemky byly koupeny stavebníky hned, některé rozparcelované plochy byly pronajaty v dražbě k obdělávání drobným zemědělcům. (Paralela by se dala najít v dnešním severním pokračování Chelčického ulice.) 


60 léta minulého století.

3) Pochopitelně, nejprve došlo k zástavbě na jižní straně, teprve poté se některé parcely sem tam zastavovaly na straně severní.
4) Důvod je nasnadě. Teprve 23. ledna 1938 jsou vyrovnány majetkové přesuny mezi městem a rodinou Mayerových tím, že město od nich vykoupilo části pozemků Poděbradovy ulice ve směru od Nádražní ulice. Na podzim roku 1939 zadává město Ing. Rabasovi vypracování nivelačních plánů pro budoucí zástavbu v těchto lokalitách nad Poděbradovou ulicí (celkové náklady na vyměření 2426,-Kč): 
a) Pokračování Jeronýmovy ulice směrem na sever - asi 183 m 
b) Pokračování Chelčického ulice směrem na sever - asi 183 m 
c) Pokračování Žižkovy ul. směrem na sever - asi 183 m 
d) Pokračování Rokycanovy ulice směrem na sever - asi 362 m 
e) Pokračování Kaplířovy ulice směrem na sever - asi 183 m 
f) Nová ulice, spojnice mezi sklárnou a Husovou ulicí, pokračování souběžně s Poděbradovou asi 1571 m (od sklárny k jatkám). Tato ulice však vznikla jen z části, a pokud to umožní doba a finanční situace, věřím, že se tento projekt uskuteční teprve nyní pod názvem ulice Jana Želivského. 
Další fakta:
Celková úprava ulice Poděbradovy a Chelčického do podoby válcovaného štěrkopísku probíhala v letech 1939 - 1941.
Na počátku roku 1971 byla dokončena hlavní kanalizační síť východní části města a mohlo být přikročeno k budování domovních přípojek v ulicích Poděbradova, Chelčického, Dimitrovova (dnešní Kaplířova), Táboritská, Nádražní a na Paříkově náměstí.


Květen 2008 Chelčického ulice.


Listopad 2012. 

Přejmenování ulic:
V této části se jedná pouze o ulici Kaplířovu. Ta totiž z původní Kaplířovy byla v červnu 1948 na návrh referenta Karla Jakobiho přejmenována na Dimitrovovu. Tím se tedy Dimitrov zařadil mezi husitské velikány. V říjnu 1990 se jí vrací původní název Kaplířova. Je zajímavé, že v dotazníku občanům, který v tomto roce nabídl původní název, bylo 44 občanů pro a 2 proti.
Konečná podoba ulice Jeronýmovy směrem k severu byla ukončena v sedmdesátých letech minulého století a nyní je v plánu její prodloužení obdobně jako ulice Chelčického - tedy snad.          

ČeTo

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice