Datum a časDnes je čtvrtek, 19.10.2017SvátekSvátek má Michaela
Přístupy1032851. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Chotěšov pod Hazmburkem - renovace kostela

Koncem letošního června dne 30.6.2002 čeká obec Chotěšov p.H. radostná událost. Tamní, kdysi slavný poutní kostel "Nanebevzetí Panny Marie", bývalý farní, nyní filiální

Koncem letošního června dne 30.6.2002 čeká obec Chotěšov p.H. radostná událost. Tamní, kdysi slavný poutní kostel "Nanebevzetí Panny Marie", bývalý farní, nyní filiální, bude po uzavření z důvodu zchátralosti, které trvalo čtvrt století, opět otevřen, znovu vysvěcen a předán k bohoslužebným účelům, neboť se podařilo postupně shromáždit prostředky i ochotné síly pro jeho renovaci.
Tento barokní kostel z let 1730-37 od stavitele P.P.Columbaniho byl postaven na místě staršího gotického kostela obklopeného hřbitovem, kterýžto kostel hrozil zřícením a proto litoměřická konsistoř dala svolení k jeho zboření.
Výstavbu nového kostela podpořil kníže Walter Dietrichstein, dále jednotlivé farnosti libochovického okolí a zbožní lidé, kteří poskytli pomoc a povozy.
Ústředním předmětem lidové úcty v tomto kostele byla socha Panny Marie s Dítětem a malými prosebníky. Socha byla vytvořena v I. polovině 15. století. Tuto plastiku věnovaly Chotěšovu pravděpodobně premonstrátky z blízkého doksanského kláštera, jemuž obec patřila. Socha, po dobu stavby nového kostela dočasně uložena v libochovickém kostele, byla slavnostně přenesena do Chotěšova dne 15. srpna 1737 za veliké účasti lidu a promluvy tehdejšího libochovického děkana P. Václava Hennigera ze Seebergu a pak uložena do barokní skleněné vitriny na hlavním oltáři. Socha byla ozdobena vzácnými šaty, perlami, korály a českými granáty.
Do kostela a k této soše pak putovala celou dobu nesčíslná slavná procesí z širokého okolí za zpěvu nábožných písní. V pamětní knize se vypráví o několika zázračných vyslyšeních na přímluvu chotěšovské Panny Marie. Také při velkém požáru v Libochovicích dne 4. února 1739 se po modlitbě a slibu k Panně Marii obrátil oheň směrem k Chotěšovu do polí a ušetřil velkou část ohroženého města.
Doba po únoru 1948 nebyla pro chotěšovský kostel příznivá, procesí ustala a po smrti tamního faráře zůstala fara již neobsazená. Kostel začal zubem času chátrat, až v r. 1976 se zřítila sanktusová věž do střechy kostela nad kněžištěm. Kostel musel být uzavřen a v obci nebyly konány již žádné bohoslužby, což se velmi negativně odrazilo v náboženském smýšlení obyvatel obce. Po nejnutnějším zajištění stavby a různých pokusech o opravu se až v poslední době podařilo dovést renovaci kostela k zdárné obnově interiéru a poloviny venkovní fasády. Všem, kdo se o to zasloužili, ať darem, pomocí či modlitbou, odplatí jistě Pán Bůh a Panna Maria.
Hlavními iniciátory a organizátory renovace jsou místní starosta pan Václav Starý a důstojný pán P. Józef Szeliga, administrátor v Libochovicích. 

F.P.

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice