Datum a časDnes je středa, 20.9.2017SvátekSvátek má Oleg
Přístupy1003687. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Vážení spoluobčané,


jak již jsem vás informovala, finanční prostředky získané z výtěžku výherních hracích přístrojů (VHP) za rok 2013 budou rozděleny v poměru 60% na sport, 30% na bezpečnost a 10% na kulturu. Spolky postupně předkládají projekty, které jsou posuzovány RM. Příspěvek od města Libochovice bude v případě splnění všech podmínek činit 45% z celkových nákladů projektu. Uzávěrka pro podání žádostí byla stanovena na datum 30. 06. 2013. Na jednání 58. RM bylo rozhodnuto, že budou zpracována přesná pravidla na předkládání jednotlivých projektů a jejich vyúčtování na další období.

Město Libochovice jedná nadále s Krajským úřadem Ústeckého kraje (KÚÚK) o dalších podmínkách výstavby okružní křižovatky (OK) v Havlíčkově ulici. Stavba by měla probíhat ve třech etapách a jen při jedné etapě bude uzavřena doprava. Zahájení realizace stavby je naplánováno na druhou polovinu roku 2013 a odhad doby realizace OK je cca 10 týdnů. Na dodavatele realizačních prací bude vypsáno výběrové řízení, kterého se zúčastní i zástupci našeho města, Ing. arch. Dušan Oslej (ved. SÚ), pan Karel Hynouš (zastupitel) a pan Jan Pásek (zastupitel).

Na základě stížností velkého počtu našich občanů na zvýšenou hladinu toku Ohře způsobenou rekonstrukcí pevného jezu na Ohři probíhala jednání se zástupci našeho města a Povodí Ohře, státního podniku, zástupců MěÚ Lovosice - oddělení ŽP, Státního zámku Libochovice, zástupců společnosti EWA a vlastníků dotčených pozemků a staveb. Jednání se vedla již od června 2011. Neustále jsme se dožadovali dalšího postupu řešení, ale bez odezvy. Výsledkem toho bylo, že město Libochovice dne 17. 05. 2013 obdrželo veřejnou vyhlášku z KÚÚK týkající se odstranění stavby: „Jez Libochovice - rekonstrukce pevného jezu na Ohři“, postavené v rozporu se schválenou projektovou dokumentací a stavebním povolením včetně usnesení, ve kterém je rozhodnuto, že z důvodu nečinnosti Městského úřadu Lovosice, odboru životního prostředí, přebírá tuto záležitost KÚÚK. Celé znění veřejné vyhlášky můžete najít na úřední desce Městského úřadu. Věřme, že KÚÚK nalezne konečné řešení celého problému v brzké době.


Ing. Jana Holá, starostka města

Komentáře