Datum a časDnes je pondělí, 23.10.2017SvátekSvátek má Teodor
Přístupy1037000. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Vážení spoluobčané,


dne 8. dubna se konalo jednání 16. zastupitelstva města Libochovice. Dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámila s některými body jednání.
Okružní křižovatka u autobusového nádraží vyvolala diskusi jak mezi zastupiteli, tak přítomnými občany. Všichni si uvědomujeme nutnost řešení současné křižovatky, která je nepřehledná. Dle projektové dokumentace by řešení okružní křižovatky zvýšilo bezpečnost silničního provozu. To má v plánu Krajský úřad Ústeckého kraje (KÚÚK), který tuto akci plánoval již delší dobu.
V letošním roce byly krajským zastupitelstvem schváleny finanční prostředky na výstavbu okružní křižovatky a je zařazena do rozpočtu kraje. Celková investice dle plánovaného rozpočtu výstavby je 8 807 tisíc Kč. KÚÚK se bude podílet částkou 5 227 tis. a město Libochovice 3 593 tis. Kč. V této částce zatěžující naše město jsou chodníky (1133 tis.), veřejné osvětlení přechodů pro chodce (1 034 tis.) přeložky sítí (1 256 tis.) a rekonstrukce zděného oplocení (170 tis. Kč). Tyto položky musí město hradit ze svých prostředků z toho důvodu, že se jedná o majetek města. Zastupitelé i občané řádně zvažovali „všechna pro a proti“ této akce. Hlasováním, po celkem kladném hodnocení výstavby, byla realizace okružní křižovatky odsouhlasena. Zbývá dohodnout s představiteli KÚÚK platební podmínky. Samozřejmě ceny jsou pouze rozpočtované a výběrovým řízením zhotovitelů se mohou podstatně snížit.
Dalším bodem jednání zastupitelstva města byla inkluze Praktické školy, kdy bylo odsouhlaseno, že město Libochovice převezme od KÚÚK majetek, práva a povinnosti Praktické školy, která se stane od 1.9.2013 součástí ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice. Není v zájmu města, aby došlo k jejímu zrušení.
Dále zastupitelé jednohlasně na doporučení rady města schválili zvýšení příspěvku na stravování důchodců z původních 5 Kč na 10 Kč na jeden oběd. Vzhledem k tomu, že příspěvek byl stále ve stejné výši již několik let a cena obědů se navyšovala, je to určitě dobré rozhodnutí.
Dále bych vás chtěla informovat o tom, že i České dráhy se snaží zvýšit bezpečnost ve městě, a to v předloženém návrhu na zabezpečení jednotlivých železničních přejezdů. Dle jejich návrhu by měla být světelná signalizace na přejezdech pro pěší mezi ulicemi Havlíčkova a Žižkova a mezi ulicemi Revoluční a Dvouletky. Chráněnými přejezdy by se měly stát v ulici Nádražní, Husova, Čechova a v Dubanech. Rádi uslyšíme vaše názory.
Doufám, že přicházející sluníčko nám všem přinese novou energii a podpoří naše zdraví. Krásný květen všem přeje

Ing. Jana Holá, starostka města

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice