Datum a časDnes je neděle, 22.10.2017SvátekSvátek má Sabina
Přístupy1036125. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Střípky z rodinné kroniky

16. část


Dnes nahlédneme do roku 1928-29, kdy naši zem zužovala veliká vedra a poté třeskuté mrazy. To vše velice znesnadňovalo živobytí našich předků.
Počátkem ledna 1928 byly velké mrazy -8 až 9oC. Pak přišly velké deště a mírnější počasí. Potom panovalo velké sucho; měsíc červenec byl velice horký, pálilo slunce tak, že některý den bylo až 34oC ve stínu. Obilí prudce uschlo a píce bylo málo. Pouze 16/7 přišla prudká bouřka, ale pouze slabým deštěm provázená. V zemi byly veliké trhliny, tak že tam člověk ruku vložit mohl. Brambor bude asi málo. Kéž by Bůh již vyslal nějaký vydatný déšť, který je již tůze zapotřebí (zapsáno 1/8 1928). Teprve 30/8  byl slabý deštík. Pak zase bylo krásné teplé počasí, až 10/9 přišla bouřka a krátký liják, ale dostatečně nenamoklo. Pak nastaly zase krásné dni až 29. a 30. září poněkud pršelo, ale nebylo to dosti vydatné. Následkem velkého sucha byla velká nouze o píci, prodávalo se seno za 120 Kč za 1q. Brambory byly drobné a málo a též řepy cukrovky bylo málo, dala as 50q v průřezu po 1 korci.   Také ovoce bylo málo a drobné, zvláště jablek a švestek bylo tůze málo, prodávali se po 2 Kč až 3 Kč za 1kg. První mráz byl 13/9  1928 -0,5oC pod nulou.
Jen pro upřesnění - jeden korec neboli strych je stará plošná míra. Jedná se o 8112 čtverečních loktů = 2837 metru čtverečního. Tento korec se pak také nazýval jitro - býval vyměřován jakožto obdélník jedenkrát tři provazců po 52 loktech (tedy 3 čtvereční provazce). Od roku 1765 pak: jeden korec je  2877,5 metru čtverečního, to je 28,775 arů,  0,28775 ha.
Nyní se v kronice mezi údaji o počasí opět objevují dvě zprávy zcela jiného charakteru, které však jistě stály za pozornost. Proto je autor zaznamenal.


Rozestavěný obchodní dům Jakesch před zřícením.

V úterý dne 9/10 1928 o 3hod. odpoledne spadla v Praze na Poříčí novostavba sedmi-patrového domu, železobetonový obchodní dům firmy Jakesch, na rohu Poříčí a Biskupské ulice. Zabito bylo tam as 37 dělníků, ale mnoho bylo jich ještě raněno a odvezeno do nemocnic. Celkem bylo tam zaměstnáno as 87 dělníků. Vojsko a hasiči odklízeli sutiny. Konají se velké sbírky na pozůstalé po zabitých dělnících. Dále spadl v Libni dne 12/10 1928 nově vystavěný 3 patrový dům, ale poněvadž spadl tento dům v noci, tak nepřišel nikdo k úrazu. Byla to též železobetonová stavba.


Odvážení trosek z ulice Na Poříčí.

V roce 1929 nastaly hned od nového roku mrazy, až do  7/1 byly mírné, ale 8/1 byl již mráz -12oC, 10/1 -21oC a 12/1 byl nejsilnější mráz -22oC. V druhé polovici ledna panují silné mrazy a napadlo v celých Čechách i v jiných zemích spousty sněhu. Zvláště ve dnech 24. 25. a 26 ledna napadlo takové spousty sněhu, že to málokdo pamatuje a musely se všade silnice, cesty, pak i na železničních drahách od sněhu závěje prohazovat. I vojsko bylo u Plzně k prohazování sněhu ze silnic povoláno. Mrazy trvají stále, dne 28/1 bylo -40oC. Kruté mrazy panují dál a 2. února na Hromnice byl mráz -29oC a druhý den 3/2 až -32oC. Pak mráz poněkud povolil, ale pak znovu nastaly velké mrazy a napadlo mnoho sněhu. Dne 12/2 bylo -30oC, 15/2 -20oC, 21/2 -26oC, teprve 23/2 byla poněkud obleva -7oC a 24/2 -2oC, ale přitom stále padal sníh.
Nejenom, že mnoho lidí zmrzlo, ale také mnoho ptactva, pak koroptví a zajíců zahynulo. Sníh je umrzlý a drží dál; jsou všade krásné sněhové sanice.
 Musí se v bytech mnoho topit a přec je ještě zima. Na chodbách zamrzá voda a drůbeži umrzají hřebínky a vše stálou zimou mnoho trpí.
(Pozn.: V obytných domech byla většinou zavedena voda pouze na chodbě v tzv. výlevce, která byla litinová. V horní části byl kohoutek se studenou vodou, dolní část sloužila pro vylití odpadní vody. Koupelny v té době byly pouze výjimečně.)
Zkusili jsme ten rok mnoho zimy. Školy byly uzavřené, nevyučovalo se a do konce února toho roku mnoho vlaků bylo zastaveno, poněvadž byly všade velké sněhové závěje a mnoho zaměstnanců dráhy onemocnělo. Ten měsíc mnoho lidí onemocnělo chřipkou. O uhlí byla velká nouze a prodávalo se za 19 Kč za 1q, ale každý dostal pouze několik centů uhlí.
Byla to krutá zima, ještě bylo dobře, že před tím napadlo hojně sněhu, tak že osení a jetele jsou tím poněkud chráněny před  vymrznutím. Na tu zlou zimu bude pamatovat mnoho lidí. Taková krutá zima nebyla již 153 let.
Tato zima se svou krutostí opravdu na dlouhou dobu zapsala do paměti obyvatel. Vzpomínám si, že mně o ní moje babička Alžběta Svobodová, manželka pisatele, mnohokrát jako dítěti (v šedesátých letech min. století) vyprávěla. Následkem třeskutých mrazů tehdy doslova praskaly kmeny ovocných stromů. Naše zahrada u domu, která byla vysázena v roce 1913, byla mrazy zcela zničena. Ovocné stromy se na jaře musely vysázet znovu, byl však problém získat nové sazenice. Obdobně dopadly ovocné sady v Českém středohoří.
Rok 1929 byl také velmi nepříznivý i pro železniční dopravu naší mladé republiky.
Dne 9/1 1929 byla velká železniční katastrofa u Lysé nad Labem. Dne 10/1 t.r. bylo též velké železniční neštěstí v Okrouhlici u Německého Brodu. Před tím se staly srážky vlaku na dráze v Zaječí u Nymburka, u Hořovic, u Prachatic a u Německého Brodu. Všade přišlo mnoho lidí o život a mnoho bylo zraněných. Věcná škoda jde do několika milionů korun, poněvadž se několik velkých lokomotiv a mnoho železničních vagónů rozbilo.

P.Č.
Pokračování příště.       
       

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice