Datum a časDnes je úterý, 21.11.2017SvátekSvátek má Albert
Přístupy1065598. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice včera a dnes

Prostor od Panského dvora po Herbersteinský cukrovar


Tato plocha, jak jsem se již zmiňoval v čísle 2/2013, byla původně využívána jako pastvina a značně později k zemědělskému a semenářskému účelu, který Libochovice proslavil zvláště kulturami aster a odrůdou černý kořen "Libochovický".
Poznámka: Tato rostlina má kořen dlouhý 20 - 30 cm, válcovitý, tupě zakončený, tmavohnědý až černohnědý. Dužnina je krémově bílá, mramorovaná, velmi jemná, výborné chuti. Má vysokou biologickou hodnotu, obsahuje sacharid inulin, který velmi dobře snáší diabetici.
Již na počátku minulého století se pěstovaly na Libochovicku různé plodiny na semeno (vojtěška, luštěniny, řepa). V roce 1922, na parcele „Za Dvorem“ zakládá Josef Herberstein "Semenářské kultury velkostatku Libochovice" o celkové výměře 6 hektarů a 8 arů. Pozemky sloužily hlavně jako zkušební pole, kde se prováděl výběr rostlin a pokusy se zeleninou a květinami. Hlavní náplní bylo pěstování kvalitních rostlin na semeno, kterým se osívaly pole velkostatku Libochovice, Chotěšov a Vrbičany. Rozvoj semenářství však původně zavedl v kraji „Spolek zahradníků Podházmburských“ zásluhou p. Přiba, později v této činnosti pokračoval p. Paneš. Tyto snahy vyvrcholily v roce 1926, kdy místní Herbersteinský velkostatek zavedl doposud prováděné šlechtění semenářských kultur ve velkém a v dobře prosperujícím podniku.


Podnik v plném rozkvětu v době před rokem 1938.


Období budování plechových hal.

Libochovice měly tu výhodu, že leží v oblasti se sušším podnebím a svou polohou i půdními podmínkami jsou velmi vhodné pro pěstování semen. Kromě již zmiňovaných aster a černého kořene je také známá „Libochovická“ brukev, která byla dodávána do prodejní sítě. Semena zeleniny jako mrkev, petržel a černý kořen se vyvážela do Německa a množitelské plochy dosáhly 600 hektarů. Dnes je to bohužel naopak.
V r. 1945 byl semenářský sektor velkostatku převzat ústředním ředitelstvím Státních lesů a statků v Praze. V r. 1947 přešlo hospodářství jako konfiskát do svazku ČSSS Oseva, kde po zřízení krajského ředitelství šlechtitelských a chovatelských stanic v kraji Ústí n. L. bylo jmenováno „Šlechtitelskou a výzkumnou stanicí čistící“. Po zřízení krajů byla stanice od roku 1953 financována Šlechtitelským a semenářským podnikem Doksany nad Ohří, spadajícím pod Osevu. Kultury byly postupně zredukovány na zeleninu a květiny.
Od roku 1948 byla dále vyšlechtěna jemná pažitka, dřeňový hrách, hrách k vylupování Libochovický raný a Podřipan; vyšlechtěna byla také fazole keříčková Quidlinga. Květiny se šlechtily na 4 a půl hektarech, v počtu 160 - 200 odrůd, což je přibližně 50 procent všech odrůd letniček šlechtěných u nás. Bylo tak vyšlechtěno několik nových odrůd, například Salvia splendens libochovická nízká, Matthiola annua z Nizzy, Desdemorul smetanově zbarvená a Matthiola annua, drážďanská Manon, která je starorůžová. Nízké odrůdy aster byly vyšlechtěny ve třech odstínech červené, Sázava zářivě růžová, Ohře karmínová, Jizera světle fialová. Vysoké odrůdy aster byly získány ve skupině trubičkokvětých, jehlicovitých a vysokých k řezu. Trubičkovité květy má bíle kvetoucí Armida a rudě kvetoucí Carmen. Jehlicovité květy má žlutě kvetoucí Octavie a světle modrá Olga. Odrůdy Roxana a Libuše jsou světle žluté a náleží do skupiny vysokých k řezu. Všechny tyto odrůdy daleko předčily dosavadní odrůdy naše i zahraniční a v době květu budily zaslouženou pozornost našich odborníků.
Po reorganizaci zemědělského výzkumu a šlechtění v r. 1977 bylo na stanici přesunuto šlechtění vojtěšky ze ŠS Loucká a jako hlavní náplň libochovické šlechtitelské stanice bylo určeno šlechtění pícnin. Stanice byla zařazena pod „Výzkumný a šlechtitelský ústav pícninářský“ v Troubsku. Květiny spolu s léčivými rostlinami se měly stát pouze doplňkovou výrobou s perspektivou přesunu na pracoviště Sempry, až bude vybudováno. Pro začátek byla v roce 1980 výroba elitního osiva omezena na 108 odrůd, některé předány na nově koncipovanou stanici Sempry ve Veltrusích nebo na jiné stanice.


Konečná podoba zdevastovaných skleníků v současné době dokládající zánik pěstění v Libochovicích.

Šlechtitelské úkoly na libochovickém pracovišti však zůstaly a to až do roku 1993. Historie pěstování a šlechtění letniček v Libochovicích skončila v r. 1995, kdy po nezdařené privatizaci podnikem REPROSAM s.r.o. zanikla úplně. (Společnost REPROSAM s.r.o. byla založena v říjnu roku 1990 a dnes má sídlo v Říčanech.)
V článku bylo použito vzpomínek z obsáhlého článku „Padesát let hodnocení sortimentu letniček“ od Hany Kasparové, a Evy Petrové ve sborníku „Historie a současný stav práce s genofondem v České republice“ a fondu SOKA Lovosice.

ČeTo

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice