Datum a časDnes je čtvrtek, 23.11.2017SvátekSvátek má Klement
Přístupy1067517. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Střípky z Purkyňovy školy


Dějepisná olympiáda
Velkého úspěchu dosáhli naši žáci v okresním kole dějepisné olympiády, které se konalo 28.1.2013 v Litoměřicích. Z 32 účastníků obsadil Vít Líbal z 8.B 1. místo, Roman Pavlata z 9.A skončil na 4. místě a oba postoupili do krajského kola.

Zápis dětí do prvních tříd
Ve dnech 6. a 7. února proběhl na naší škole zápis dětí do prvních tříd. Děti prokazovaly svoji připravenost k zvládnutí nároků první třídy. Předpokladem úspěšného vstupu do 1. třídy není znalost písmen nebo počítání, ale správné návyky a samostatnost při sebeoblužných činnostech (umět se obléknout, vyndat si věci z aktovky a penálu, udržovat pořádek ve svých
věcech apod.) Důležité jsou i znalosti barev, geometrických tvarů, řečové dovednosti a v neposlední řadě i správná mluva. Jak se v posledních letech ukazuje, právě nesprávná výslovnost a potíže při vyjadřování jsou největším úskalím, se kterým dítě do školy nastupuje. Pokud není před vstupem do školy dokončena náprava řeči, dítě může mít nejen v první třídě, ale i v dalších ročnících problémy zejména v českém jazyce.


Foto: Eva Štorová

Letos bylo zapsáno 48 dětí, u 20 dětí se bude rozhodovat o odkladu školní docházky. Odklad školní docházky uděluje ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení a lékaře nebo klinického pedagoga. Důvodem odkladu může být celková nezralost nebo právě závažnější logopedické problémy.

Netradiční rozdávání vysvědčení
Ve čtvrtek 31.1. 2013 dostávaly děti z prvních tříd svoje první vysvědčení. Velká sláva se konala v kulturním středisku U Tří lip v Libochovicích za přítomnosti rodičů a příbuzných. Všechny nejdříve uvítal pan ředitel, pak děti zazpívaly školní hymnu a po třídách předvedly krátký program složený z básniček, písniček a pohádek. Pak bylo slavnostně rozdáno vysvědčení. Celá akce se velice vydařila a doufáme, že na ni jak děti, tak rodiče budou dlouho vzpomínat.

Připravila Mgr. J. Hajná

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice