Datum a časDnes je úterý, 26.9.2017SvátekSvátek má Andrea
Přístupy1010834. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Vážení spoluobčané,


zastupitelé města na svém 15. jednání dne 11. února schválili Obecně závaznou vyhlášku 1/2013, kterou byla zřízena Městská policie v Libochovicích (dále jen MP).
MP bude výkonným orgánem místní samosprávy. Je přímo podřízena starostovi města. Počítá se se dvěma strážníky.
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města.

Při jejich zabezpečování strážníci zejména:
- dohlížejí na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a obecně závazných vyhlášek vydaných městem Libochovice;
- přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku;
- dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití;
- odhalují přestupky a v rozsahu stanoveným zákonem č. 553/91 Sb. též ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky;
- upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění.

Při plnění svých úkolů spolupracuje městská policie s Policií České republiky.

Strážníci ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obcí. To neplatí, je-li k projednávání takových přestupků v blokovém řízení určen zvláštním zákonem jiný orgán. Mohou však v blokovém řízení projednávat přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle §30 odst. 1 písm. a) a b), přestupky proti veřejnému pořádku podle §47, §48, přestupky proti občanskému soužití podle §49 odst. 1 písm. b) a c) a přestupky proti majetku podle §50 zákona ČNR č. 200/1990 Sb. o přestupcích.
Strážníci ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty též za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu spáchané neuposlechnutím zákazu, který vyplývá z místní úpravy silničního provozu, a za přestupky spáchané stáním vozidla na chodníku, kde to není dovoleno.
Strážník může uložit podle § 13 odst. 2 zákona o přestupcích blokovou pokutu v částce maximálně do 1 000 Kč. Tam, kde to zákon výslovně dovoluje, i blokovou pokutu vyšší.
Městská policie bude sídlit v zadním křídle Městského úřadu Libochovice v prvním patře, naproti služebně PČR.
Městská policie bude využívat pro případné výjezdy na kontroly území, odchyt psů nebo předvedení osob ke zjištění totožnosti, vozidlo, které bude označeno dle vyhlášky MV.

Věřím, že rozhodnutí zastupitelů je správné a přinese do našeho města klid a pořádek. 


Ing. Jana Holá, starostka města

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice