Datum a časDnes je úterý, 24.10.2017SvátekSvátek má Nina
Přístupy1038097. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Rozvoj silniční dopravy v okolí Libochovic

12. část


Ještě se krátce zmíním o historii „Kralupské rafinerie minerálních olejů se sídlem v Praze“, která byla založena v roce 1900. Nejprve byla postavena administrativní budova, laboratoř, kotelna, komíny, petrolejová, olejová a benzinová destilace, parafínka, expedice, mazárna, baterie nádrží, pomocné provozy a vlečka. Kapacita závodu byla ze začátku 20 tis. tun surové nafty ročně. Po první světové válce byla kapacita petrolejky výrazně zvýšena, neboť došlo k mnoha přístavbám a modernizaci zařízení. V dobách konjunktury zaměstnávala až 700 lidí. Tato rafinerie zahájila výrobu v roce 1901. Společnost existovala pod různými názvy: „Kralupy nad Vltavou“, „Kralupská petrolejka“, rok 1910  „Rakouská společnost pro lučební výrobky“, rok 1920  byla dále založena „Továrna na barvy a laky“ v těsné blízkosti stávající petrolejky. (Obrázek č.1) Původními hlavními produkty petrolejky byly však petrolej a minerální oleje a od roku 1925  benzin a liho-benzinové směsi.


Obrázek č.1

Na základě nařízení říšského protektora převzala v létě roku 1943 kontrolu nad veškerou distribucí výrobků z minerálních olejů v Československu společnost „Mineralol-vertrieb Gesselschaft Berlin“. Do tohoto systému zásobování byly zahrnuty všechny největší distributorské firmy:
o Kralupská rafinerie,
o Apollo,
o Fantovy závody
o Vacuum Oil Company.
Každé z nich byl pro zásobováni naftovými produkty nebo dřevěnými špalky vyhrazen konkrétní region. Pro omezené možnosti civilní výroby za války byly tyto firmy nuceny dodávat namísto rafinovaných olejů jen nerafinované produkty, jakým byl například olej Mogul s náhradní příměsí grafitu.
S rozvojem motorismu se tedy zásadně mění sortiment výrobků z ropy. Postupně se s rozšiřující elektrifikací zmenšila spotřeba petro-leje na svícení i parafinu na výrobu svíček. Naopak rychle vzrůstala spotřeba a výroba motorových paliv, hlavně motorového benzinu a motorových olejů. Již v první polovině dvacátých let začal a rychle se rozvíjel prodej pohonných hmot u čerpacích stanic s ručními čerpacími stojany, z jejichž podzemních nádrží se čerpalo palivo přes skleněné odměrné válce do nádrže automobilu. (Tyto stojany vyráběla firma Hejduk & Faix v Praze - Libni a byly i velmi dobrým exportním artiklem). Majiteli čerpacích stanic byli hlavně soukromí prodejci pohonných hmot. Firma „Bratří Zikmundové“ založená v roce 1920 si první čerpací stanici postavila v roku 1923 v Praze na náměstí Republiky a do roku 1938 vlastnila již 1093 čerpacích stanic a 20 prodejních skladů. Ty se staly po válce a po vzniku n.p. Benzina její základní sítí čerpacích stanic a distribučních skladů. U čerpacích stanic se prodávaly i motorové oleje, hlavně formou „volně nalévaných“ - buď přímo do olejových nádrží automobilů po vypuštění upotřebeného oleje, nebo do vlastních nádob motoristů - ale i v drobných plechových obalech. Do této firmy záhy po založení vstoupil další společník, pražsky obchodník František Škoda, a o dva roky později se přidal třetí z bratrů Zikmundových Vojtěch. V souladu s firemním heslem „Dokonalé služby motorismu“ soustředili Zikmundové veškerou svou pozornost na kvalitu produkce. Vyhlášené byly zejména motorové oleje Mogul. I ve sféře reklamy byli průkopníky netradičních metod, kupříkladu v roce 1928 vyhlásili soutěž o nejzdařilejší tematickou fotografii.


Obrázek č.2

Této firmě bylo v Libochovicích v roce 1929 uděleno povolení k umístění čerpací stanice před domem čp.155 pana Berana (Havlíčkova ulice). (Obrázek č.2) V podmínkách je uvedeno, že stojan čerpadla musí být v minimální vzdálenosti 2 metry od hrany domu a nádrž samotná musí být přikryta násypem o síle 1 metru. Stěny nádrže musí být vyzděny z kvalitních cihel a stěny kvalitní cementovou maltou omítnuty a po izolaci asfaltem může být umístěna do tohoto prostoru ocelová nádrž. Násyp musí být tak kvalitní, aby udržel jízdu silničního válce o váze 22 tun. Stavba byla kolaudována 28.května 1930. V roce 1939 požádala firma o dostavbu a úpravu čerpací stanice. (Obrázek č.3) V listopadu 1939 došlo ke kolaudaci. Tato čerpací stanice měla vybudovány dvě nádrže, každá na 3500 litrů. Druhá nádrž byla na liho-benzino-benzolovou směs. (Obrázek č.4)


Obrázek č.3


Obrázek č.4

V roce 1939 firma staví ve dvoře čp.155 autodílnu. Tato čerpací stanice vydržela na svém místě, i když pod jinou firmou (Benzina) až do doby, než byla v sedmdesátých letech postavena nová čerpací stanice mezi Dubany a Libochovicemi. Původní nádrž pak byla velkými náklady (města?) asanována.
Další čerpací stanice byla rovněž na dnešním náměstí 5.května a to před domem číslo popisné 54. O tuto čerpací stanici si 27.února 1933 zažádala společnost Naftaspol, kolaudace a souhlas k provozu byl udělen 27.února 1933. V podstatě nic více se mi o této čerpací stanici nepodařilo zjistit, kromě částečného kolaudačního zápisu, plánku polohy a to, že město vlastnilo několik akcii této společnosti. Více není k dohledání. (Obrázek č.5)


Obrázek č.5

Obchodně-distribuční společnost Naftaspol byla založena nedlouho po vzniku Československa. (Obrázek č.6) Díky přímému napojení na Legiobanku připadly Nafta-spolu lukrativní zakázky v podobě zásobování armády, policie a státních drah. Naftaspol později fúzoval do společnosti Vacuum Oil, která vznikla v roce 1920 jako tuzemská pobočka Rockefellerovy Vacuum Oil Company. Ke zpracování vlastní pensylvánské ropy si tehdy pronajala rafinerii nedaleko Kolína. Už o pět let později patřila se svými dvěma sty zaměstnanci mezi tři největší distribuční společnosti v Českoslo-vensku. Později v roce 1947 se kolínský podnik ujal správy rafinerie v Kralupech a tím se z Vacuum Oil Company stal největší výrobce motorových olejů a parafinu u nás.


Obrázek č.6


Obrázek č.7

 Zřizovaná síť čerpacích stanic nabízela jednak benzín vysoké kvality s označením Mobiloil a Gargoyle (litr byl k mání za 12-14 korun), jednak o něco levnější Sphinx. Vacuum Oil Company zajišťovala po-dobně jako třeba společnost Fanto svým odběratelům také technické konzultace, školení a přednášky. Tradice tohoto odborného poradenství se později ujala Benzina. Ta se také usídlila v pražské Spálené ulici na místě, kde měla svého času centrálu právě Vacuum Oil Company. (Obrázky č.7,8) Naftaspol měl svoji sít 300 čerpacích stanic, o které se rozšířila prodejní síť výrobků Vacuum Oil, tedy obchodně, protože Naftaspolu zůstaly v majetku a ten navenek vystupoval samostatně. V roce 1935 se rozrostla jeho síť na 700 čerpadel.


Obrázek č.8


Obrázek č.9

Z původně nejmenší rafinerie se stal závod v Kolíně nejmodernějším podnikem v Československu, který také výrazně zvýšil své kapacity a patřil před rokem 1939 k největším u nás. V roce 1931 došlo v USA k fúzi léta si konkurujících firem Standard Oil a Vacuum Oil pod jménem Socony-Vacuum Oil Company Inc., čímž vznikla třetí největší firma na světě. V jednotlivých státech, kde si společnosti konkurovaly, začalo docházet ke spojování firem obou gigantů a i v Československu byly zájmy propojeny, byť jen obchodně. K přímé fúzi prodejních společností ale u nás nedošlo. Firma vybudovala do začátku roku 1939 rozsáhlou síť celkem 1.490 čerpacích stanic. Jen na území tzv. Velké Prahy jich bylo 61, v Čechách 929, na Moravě a ve Slezsku 310 a 190 na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Řada z nich byla jen stojany na ulici před domy a drogeriemi, ale některé byly opravdu již téměř klasickými stanicemi s více stojany. K tomu ještě připočítejme oněch 700 stanic, které patřily spřízněnému Naftaspolu a dojdeme jednoznačně k tomu, že celá síť čerpadel byla tou největší v Československu. (Obrázek č.9)

Tomáš Černý
Pokračování příště.        
   

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice