Datum a časDnes je čtvrtek, 19.10.2017SvátekSvátek má Michaela
Přístupy1032855. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

ZUŠ hodnotí pololetí


Pro každou uměleckou školu je patrně čas adventní nevytíženějším v roce. Snad ještě závěr školního roku se vyznačuje velkou aktivitou v podobě koncertů a výstav, jejichž prostřednictvím chtějí naši žáci předvést něco ze svých uměleckých dovedností.
Předvánoční shon přímo vybízí k malému zastavení, které lze využít právě k návštěvě vánočního koncertu či výstavy. Naši hudebníci se tentokrát předvedli v nedaleké Ředhošti na vánočních trzích, kde v desetistupňovém mrazu mnozí z nich zjistili, že v takových podmínkách hudba doslova bolí… Snad jen výkon pěveckého sboru mráz tolik nepoznamenal.
Další účinkování už probíhala v příjemném prostředí kulturního střediska a domova důchodců. Dětí, připravených předvést své umění, bylo opravdu hodně, a tak jsme rádi přijali nabídku vedení města vystoupit při vánočním setkání také před libochovickými seniory.
Jejich kolegům v místním domově důchodců jsme předvedli program i s naším tanečním orchestrem. Počáteční obavy, zda v takovém počtu a se zvukovou aparaturou nebude koncert příliš hlučný, se brzy rozplynuly a všichni v sále si chvíle s dětmi bohatě užili.
Tradičním vrcholem byl opět Vánoční koncert v KS U Tří lip, doplněný v malém sále o vskutku nádhernou, nevídaně rozsáhlou výstavu výtvarníků s názvem Živočichové v lese. Tady je určitě chvála na místě. Obdivuji, jak paní učitelka Hošková dokáže se svými dětmi v tak skromných podmínkách připravit tolik exponátů. Taky zde je třeba poděkovat rodičům a dětem za dodaný materiál. Přiznávám, že příprava, instalace a následná likvidace tak obsáhlé výstavy je značně náročná a někdy i komplikuje pohyb žáků v naší škole.
Naše prostory jsou omezené a velký zájem o výtvarný i hudební obor je sice potěšitelný, ale pro nás již těžko řešitelný bez toho, že budeme muset některé zájemce odmítat a přistoupit tak k určité selekci při jejich výběru. Zhruba o 30% překračujeme kapacitu naplněnosti naší školy při stejném počtu kantorů, jaký je u nás již po desetiletí. Tehdy byl ovšem počet žáků poloviční… Onen nárůst má z velké části na svědomí právě práce a charisma paní uč. Hoškové, která u nás již pracuje na plný pracovní úvazek.
Ale zpět k Vánočnímu koncertu. Náš záměr, využít tanečního orchestru k součinnosti s pěveckým sborem a sólovými interprety, se jeví jako úspěšný. Koncert měl gradaci a v samém závěru, kdy se společně představili prakticky všichni účinkující, se k nám přidal i zcela zaplněný sál svým rytmickým potleskem! Pro mnohé rodiče je vystoupení jejich ratolestí na uměleckých prknech nezapomenutelným zážitkem. Proto pan S. Tlustý každý koncert zaznamenává na DVD, aby si zájemci tyto nezapo-menutelné scény mohli uchovat do dalších let. Závěrečná dvě vystoupení pro své spolužáky ze základní školy již probíhala v uvolněné atmosféře nastupujících vánočních svátků a děti v hledišti i jevišti si je náramně užily…
Při četbě těchto řádků budou mít naši žáci první pololetí školního roku za sebou a ti v základním studiu si mohou z výpisu vysvědčení vyčíst, jak jejich průběžné studijní úsilí hodnotí učitelé.
V únoru se uskuteční okresní a krajská kola celo-republikové soutěže komorních souborů, která chceme obsadit klarinetovým triem. Každoročně tento termín koliduje s lyžařskými výcviky na základních školách, čemuž jsme se letos nevyhnuli ani my. Přesto je zde možnost přímého postupu našich dětí do krajského kola, neboť počet přihlášek v rámci okresu není vysoký i z výše uvedeného důvodu, a tak by se okresní klání v Litoměřicích neuskutečnilo.
S příchodem jarních dnů očekáváme zvýšenou aktivitu v činnosti našeho tanečního orchestru. I letos by neměl chybět při zahájení lázeňské sezóny v Mšeném - lázních, při oslavách Dne dětí, přehlídce hudebních souborů v libochovickém Domově důchodců a dalších příležitostech.
Rádi uvítáme nabídky i jiných zájemců o účinkování našich dětí. Bez těchto příležitostí vlastní prezentace na veřejnosti by jejich studium postrádalo tu základní motivaci - předvést své umění posluchačům či návštěvníkům výstav v případě výtvarníků. Přeji vám všem pohodové jarní prázdniny a radost z prvních jarních paprsků!

Petr Donef, ZUŠ Libochovice

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice