Datum a časDnes je středa, 20.9.2017SvátekSvátek má Oleg
Přístupy1003687. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Město informuje


V roce 2008 získal bývalý odbor výstavby nový přesnější název Odbor stavebního úřadu a životního prostředí. Jak je z názvu patrné, odbor se zabývá dvěmi hlavními činnostmi.
První činností je zajišťování státní správy jako stavební úřad podle zákona č.183/2006 Sb. a předpisů souvisejících. Do okruhu činností stavebního úřadu spadají především umisťování staveb, a to územním souhlasem nebo územním rozhodnutím, povolováním staveb, souhlasem s ohlášenou stavbou nebo stavebním povolením, a povolování staveb. Mezi další činnosti patří kontrolní prohlídky staveb, z nich vyplývající nařízení o zajištění či odstranění stavby. Stavební úřad vykonává pro územní obvod obecného stavebního úřadu pro tyto obce se všemi jejich místními částmi a to: Budyně nad Ohří (Břežany nad Ohří, Budyně nad Ohří, Kostelec nad Ohří, Nížebohy, Písty, Roudní-ček, Vrbka), Černiv, Evaň (Evaň, Horka), Chotěšov, Klapý, Křesín (Křesín, Levousy), Libochovice (Dubany, Libochovice, Poplze), Lkáň, Radovesice, Sedlec, Slatina a Žabovřesky nad Ohří.
Druhou činností odboru je výkon státní správy na poli životního prostředí, do které spadají vybrané činnosti dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) v platném znění, zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění. Tuto činnost vykonává odbor pro obec Libochovice.
Mezi další činnosti pracovníků odboru patří administrace pozemků města Libochovice a to především vyřizování žádostí o pronájem nebo odkup pozemků města nebo pozemků jiných subjektů městem.


Umístění okružní křižovatky.

Nejzajímavější stavbou, kterou se v poslední době stavební úřad a město zabývalo, je úprava křižovatky ulic Riegrova, Havlíčkova, Turínského a Pivovarská. Stavbu připravuje Ústecký kraj a projektantem je Společnost ARTECH s.r.o. Litvínov. Křižovatka je navržena jako okružní s vyústěním ulic Turínského, Riegrova, Pivovarská a Havlíčkova. Navíc je z křižovatky odbočka na autobusové nádraží. Výstavba křižovatky se dotkne nejen vlastní komunikace a přilehlých chodníků, ale bude třeba upravit kompletní technickou infrastrukturu, která se v místě stavby nachází. Za všechny zmiňme například přeložku veřejného osvětlení s vybudováním nových svítidel osvětlujících vlastní křižovatku. Celá stavba bude provedena na ploše 2.495 m2 a díky ní bude doprava v této lokalitě bezpečnější. Celkové náklady jsou vyčísleny v rozpočtu ke stavbě dle normových tabulek a dosahují výše 8,3 miliónu korun. Dle zvyklostí Ústeckého kraje se má jednat o sdruženou investici Ústeckého kraje a města Libochovice. Město Libochovice by dle tohoto návrhu mělo hradit náklady na vybudování chodníků a veřejného osvětlení a dále pak polovinou nákladů na přeložky a úpravy technické infrastruktury. Tato část stavby je v současné době vyčíslena na 3,32 milionu korun.
         
Ing. arch. Dušan Oslej
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice