Datum a časDnes je úterý, 17.10.2017SvátekSvátek má Hedvika
Přístupy1030198. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích

Mohl byste čtenářům zařízení, které
vedete trochu přiblížit?


1. Mohl byste čtenářům zařízení, které
vedete trochu přiblížit?


Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích je nestátní
zdravotnické zařízení, jehož zřizovatelem je občanské sdružení. Hospic
je určen a slouží pro pacienty, které jejich nemoc ohrožuje na životě.
Jedná se především o onkologicky nemocné pacienty, kteří již v minulosti
podstoupili operace, ozařování a chemoterapie a jejich nemoc postupuje dále,
nebo kteří tyto postupy léčby již odmítají. Jedná se tedy o pacienty v
terminálním stádiu onemocnění. Kapacita našeho zařízení je 24jednolůžkových
a dva dvoulůžkové pokoje pro nemocné. Na jednolůžkových pokojích je dále
přistýlka pro blízkého, který zde může po neomezenou dobu nemocného
doprovázet. U každého pokoje je vlastní sociální zařízení. Nemocným se
snažíme vytvořit komfortní prostředí a to jak co se týče pobytu, tak i
po stránce zajištění zdravotních, pečovatelských a duchovních služeb.
Jedná se o zařízení nové, které bylo uvedeno do provozu v únoru roku
2001. V bývalém severočeském kraji jsme zařízení jediné, v rámci
republiky je pouze pět hospiců. O výstavbu několika dalších usilují různé
nestátní organizace. Vše je však závislé na zajištění finančních
zdrojů. 


2. Jak získáváte finanční prostředky pro provoz
vašeho zařízení?


Financování je otázka velmi složitá. Jak jsem již
uvedl, jsme nestátní zdravotnické zařízení, to znamená, že nejsme
napojeni na státní rozpočet. Asi 50% nákladů nám kryjí zdravotní pojišťovny,
10% pokrývají platby pacientů a zbývajících 40% nákladů na provoz zařízení
musíme sehnat od dárců, sponzorů, některých státních institucí, nadací
a obcí. Jen pro bližší představu, na léky pro naše velice těžce nemocné
pacienty nám zdravotní pojišťovny hradí denní paušál na pacienta a den
30,- Kč, skutečnost činí 107,10 Kč. Největší břemeno, které nás však
zatěžuje je ta skutečnost, že mimo vlastní provoz musíme ještě splácet
dluh, který máme u stavební firmy, která výstavbu hospice prováděla. V červnu
t.r. to bylo 3 miliony 200 tisíc Kč, k dnešnímu dni dlužíme ještě 1
milion Kč. 


3. Podaří se vám prostředky získat?


Oslovujeme a žádáme kde se dá. Začátkem listopadu se
nám podařila úspěšná akce. Díky jedné pacientce, která měla možnost
použít služeb prvního hospice v Čechách v ČervenémKostelci a díky jejímu
otci grafiku Zdeňku Mézlovi, nás oslovilo Sdružení českých umělců a
grafiků HOLLAR. Pan Mézl soustředil od sedmdesáti českých grafiků 184
grafických děl, která byla našemu hospici darována. Sdružení HOLLAR
zajistilo vytištění katalogu a benefiční aukci těchto grafik 3. listopadu
v Praze v kině Perštýn. Tam se vydražilo ve prospěch našeho hospice 52%
položek a získali jsme tak 225 300,- Kč. Cena vydražených děl se proti
vyvolávací ceně navýšila o 28%. Zbývající díla budou vystavena v Litoměřicích
ve výstavní síni SALVA QUARDA a také dražena. Musím říci, že máme také
stovky drobných dárců, kteří na provoz našeho hospice přispívají. Našimi
sponzory jsou i podnikatelé, města a obce. Částky se pohybují od stokorunových
i do několik set tisícových. Všem jsme velmi vděčni a jelikož se jedná i
o anonimní dárce, chtěl bych jim i touto cestou poděkovat. 


4. Co si přejete do nového roku?


Jelikož ne vždy máme plný stav pacientů, přál bych
si, aby se o našem zařízení dozvědělo více nemocných, kteří zbytečně
trpí a my bychom jim mohli jejich bolest zmírnit a poskytnout naše služby. 


5. Co proto mohou udělat?


Je možné se spojit přímo s námi na tel. 0416/733185-7,
nebo pomocí e-mail: . Naše
stránky najdete i na internetu www.hospice.cz.
Žádosti o přijetí jsme rozeslali na informační střediska ve městech a všem
praktickým lékařům. Rádi všem zájemcům poskytneme bližší informace. 


S ředitelem Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích Pavlem Česalem
rozmlouva Mgr. Josef Krob.


Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice