Datum a časDnes je úterý, 24.10.2017SvátekSvátek má Nina
Přístupy1038097. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Jak jsme díky listopadové revoluci přišli o kulturní hodnoty velkého významu.


Ano, vážení spoluobčané, listopad 1989 nám vzal možnost velkých kulturně-historicko-politických zážitků. Památkový úřad našeho milého krajského města je připravoval a hodlal nám je ve své blahovolnosti poskytnout. Jak rádi bychom se dočetli o těch historických událostech, které otočily koly dějin našich Libochovic, ba co dím, kolem dějin našeho regionu. Jak se na tuto událost představitelé Největší strany jistě těšili a lid našeho socialistického státu a našeho města je krutě zklamal. Jistě jste již netrpěliví, až vám sdělím, o co jste přišli. Jedním slovem o mnoho.
Již v roce 1988 naše malé městečko navštívili soudruzi z KSSPPOP a smutně konstatovali, že sice máme nějaké ty pamětní desky na domech, ale ty nejhlavnější, zaměřené na revoluční činnost pod vedením naší Největší strany, nemáme. Pro ty, co nejsou kulturně ani historicky vzdělaní - jednalo se o Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody. Sesedli si tedy v roce 1988 s vedením města a rokovali, jak vše napravit. Vedení bohužel asi nereagovalo patřičně rázně, a co nejhorší, trestuhodně opomnělo, nebo snad i zapomnělo, že se blíží tak významná doba pro Libochovice, připomenutí 70. výročí událostí, kterým ta Největší strana přisuzovala takovou důležitost. Toto vše mělo nastat v roce 1990, 13.prosince. Toho dne v roce 1920 byl učiněn v Libochovicích pokus o komunistický puč a byly zřízeny Revoluční a závodní rady ve sklárně a cukrovaru. Dělníci tehdy zabrali sklárnu a dvory v Chotěšově a Martiněvsi. A připomenutí tohoto výročí mělo završit umístění pamětní desky na budově čp.128, Turinského ulice. (Dnešní sýpka, jinak restaurace Konírna.) Deska samotná již byla promyšlena do nejmenších podrobností, doporučovalo se použít libereckou žulu, dobře kamenicky opracovanou s rytým nápisem červeně zvýrazněným a nad tím vším se měl octnout symbol srpu a kladiva ve zlatém provedení. No prostě kulturní zážitek a pocit citového vyvrcholení při pohledu na toto dílo.
Nápis byl také promyšlený:
„V těchto místech stával zámecký statek, kde bylo v době Generální stávky v prosinci 1920 sídlo revolučního výboru zemědělského proletariátu, který řídil přejímání dvorů a podniků do rukou dělnictva v celém Poohří. Činnost výboru byla přerušena vojenským zákrokem.“
Pěkný, výborně propracovaný nápis, viďte, milí čtenáři, zvláště pro kameníka dobrý výdělek. Kolikpak se asi tehdy bralo za jedno písmeno? Ale i na to Největší strana a KSSPPOP pamatovaly, doporučovaly právě kamenické zpracování, což „by přišlo laciněji, než zadávat zakázku „Dílu“. A i s budoucí demolicí domu se počítalo. Deska měla být upevněna tak, „aby šla lehce přemístit“. Tak vidíte, o co jsme přišli, jak by se nám dnes skvěle konzumovala pěkně propečená kachýnka s bramborovými knedlíčky a zelíčkem pod tímto sdělným nápisem.A vůbec, KSSPPOP měla určitě nějaké zvláštní snové vidění, neboť toto nebylo jediné doporučení. Další krásná žulová deska s jistě červenými písmeny a zlatým revolučním emblémem měla byt umístěna na domě čp.359 (Hotel Libuše).
Holt asi vedoucí tohoto jistě velice důležitého krajského úřadu soudruh pan doktor Jaroslav Žejdl měl vidění a snažil se na všechny budoucí hospody umístit nějakou tu orientační ceduli. Jak by znělo pěkně: „Sejdeme se, ty vole, pod srpem a kladivem“ namísto velice jednoduchého: „Jdeme do Konírny, nebo do Libuše“. O co šlo u hotelu Libuše? O rok 1991, kdy 23.září byl pro Největší stranu velice významný den. Doporučený a jistě také červený nápis měl znít v tomto smyslu: „Zde v bývalém hotelu U Libuše byla 23.září 1921 založena místní organizace KSČ“. Jistě by se dnešním návštěvníkům hospůdky lépe popíjelo jejich pivko, kdyby k tomu mohli číst takto koncipovaný oduševnělý nápis namísto obligátního „Utopenci a držková polévka k dispozici po celý den“. No, vidíte sami, o co jsme díky skupině neodpovědných občanů v roce 1989 přišli.
Ale teď již vážné slovo nakonec. Pochopitelně nejsem odpůrcem pamětních desek připomínající určitou událost, či významnou osobu ať byla nebo je jakéhokoliv vyznání, přesvědčení, pohlaví či jiné národnosti. Ale musí jít o slušně koncipovaný text, slušné provedení bez přílišného zdůrazňování jistých emblémů, či znaků. Jak by se asi Největší straně líbila deska visící v době budování komunismu v Čechách, umístěna ještě před rokem 1945 také jednou Největší stranou, například na některé budově v Libochovicích, se zněním: Zde byl dopaden rozvraceč našeho jedině správného režimu - a to vše doplněno emblémem zločinecké nacistické organizace. Něco prostě je akceptovatelné a něco není, záleží, jak moc je politický režim slušný či neslušný. Můj kladný osobní vztah k pamětním deskám lze dokumentovat článkem v LN 11/2012. Na závěr ještě malé vysvětlení. K tomuto článku mě inspiroval dopis z KSSPPOP ze dne 14.června 1988 adresovaný MNV Libochovice. Dopis je archivován v SOKA Lovosice.     

ČeTo

Komentáře