Datum a časDnes je úterý, 24.10.2017SvátekSvátek má Nina
Přístupy1038021. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Vážení spoluobčané,


dovolte mi popřát vám všem vše nejlepší v novém roce, v roce 2013, hodně štěstí, zdraví a úspěchů jak v pracovním, tak v osobním životě.
Velice krátce bych zhodnotila rok 2012. Mezi největší investiční akce patřilo vybudování místní komunikace v ulici Dvouletky, které bylo financováno z prostředků města, taktéž úprava břehu řeky Ohře, tzv. pláž. Za přispění finančních prostředků z dotačního titulu Ministerstva kultury jsme opravili západní část hřbitovní zdi. Na vybudování přechodu pro chodce na Náměstí svobody přispěl KÚÚK, stejně tak na rekonstrukci dětského hřiště v ulici Dvouletky. Finanční prostředky z KÚÚK jsme získali a na tzv. „měkké projekty“ jako je Plave malý i velký, nebo Umíme se bavit. 
V roce 2013 nás čeká realizace zateplení budov DPS a MŠ Libochovice, přičemž ulice nám bude čistit nový zametací stroj. Budeme vyhledávat a připravovat další možnosti získávání finančních prostředků na rozvoj města.
Za vším, co se nám povedlo, stojí náročná a systémová práce pracovníků MěÚ Libochovice, za což bych jim chtěla touto cestou moc poděkovat.
Samozřejmě jsou i některé akce, které nám nevyšly. Jedná se o získání finančních prostředků na vybudování dětského hřiště v Poplzích a na vybudování kanalizace v místních částech Dubany a Poplze. Abychom občanům alespoň trošku pomohli při vývozu a likvidaci odpadních vod, schválilo ZM nákup fekální cisterny a děláme vše proto, abychom mohli co nejdříve svoz odpadních vod provádět vlastními silami, kdy by vývoz byl pro občany finančně výhodnější než doposud. Věřím, že se jedná pouze o přechodné řešení.
Vážení spoluobčané, věřím, že rok 2013 bude pro nás úspěšným. Doufám, že za přispění nás všech, ať již myšlenkou, nápadem, radou či jinou pomocí. Nebuďme lhostejní ke svému okolí a snažme se napravovat poničené vztahy mezi lidmi. Radujme se z maličkostí. Obdařme svého souseda úsměvem a atmosféra bude příjemnější. Věnujme se, víc než sobě, svým blízkým i svému okolí, a život bude hodnotnější.

Ing. Jana Holá, starostka města

Komentáře