Datum a časDnes je čtvrtek, 19.10.2017SvátekSvátek má Michaela
Přístupy1032850. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Rozvoj silniční dopravy v okolí Libochovic

10. část


Libochovice - počátky automobilové dopravy a čerpacích stanic.

V novém tisíciletí (rok 1900) dochází k novému technickému fenoménu, který brzy oběhl celý svět a ovlivnil na mnoho let dopředu chování a potřeby obyvatel na celém světě, tudíž i v Libochovicích. V této době dochází k rozvoji automobilismu, který s sebou přináší nové potřeby i problémy. První zmínky o automobilismu v českých zemích se objevují v 90. letech 19. století a jako každá novinka si i automobilismus   musel nejprve vybojovat své místo na slunci a k masovému šíření si ještě nějaký ten rok počkat. Pak to ale stálo zato. Kupříkladu dnešní problémy s přeplněnými městy a silnicemi. Nejprve se tedy nesetkává s velkým ohlasem a zněly obavy, že se nedokáže prosadit v silné konkurenci železniční dopravy, která zajišťovala převážnou část přepravy osob a zboží. Pozice železnice se zdála být neotřesitelná. Nejprve do automobilu či na motocykl usedli ti, kteří toužili po originalitě, neočekávaném dobrodružství a pochopitelně ti, kteří na to měli dostatek finančních prostředků. Po překonání počátečních rozpaků ale tento trend dopravy nabýval na oblibě právě pro svoji individualitu u osobní dopravy a větší akceschopnost u nákladní dopravy.


Obrázek č. 1

V roce 1906 bylo v českých zemích registrováno pouhých 73 vozů a na počátku roku 1911 asi tisíc aut. (Obrázek č. 1) V té době byla krádež auta cosi nepředstavitelného, protože silnice byly od motorových vozidel pusty a prázdny, přesto:
První auto v Česku bylo ukradeno 14. 2. 1911
První zloděj auto-mobilu v českých zemích se jmenoval Jiří Zimmermann. Auto ukradl v Tepli-cích a mínil s ním dojet až do Bosny. Vůz by majetkem teplického inženýra Forchheimera značky Laurin & Klement v ceně 10 tisíc korun, což byly velké peníze -  zhruba jeden milion korun dnešní měny. Dobový tisk: “Dva policejní agenti jali se zloděje pronásledovati,"  informo-vala pražská Národní politika. "Vsedli na automobil, zajeli do Bíliny, kde zvěděli, že zloděj automobilu přenocoval tam v jistém hostinci a ráno že se s příbuzným vydal do Loun. Oba policisté pustili se za ním a brzce zjistili, že automobilista-zloděj je v hospodě v Libčevsi. Zajeli tam a ve dvoře hospody skutečně stál ukradený automobil." Oba policisté vrazili dovnitř a zloděj i jeho příbuzný byli zatčeni". V lapkovi byl zjištěn Jiří Zimmermann z Teplic. "Zloděj ke krádeži se doznal. Jeho příbuzný, hrnčíř Beck z Bíliny, byl propuštěn, ježto o krádeži neměl potuchy. Zimmermann měl v úmyslu s ukradeným automobilem ujeti až do Bosny." (Obrázek č. 2)


Obrázek č. 2

Jako další uvádím počty registrovaných motorových vozidel v ČSR v letech 1926 - 1931.
Ke dni            Čechy    Mor. a Slezsko   Slovensko  Podkar. Rus  Celkem

1.10.1926      28 086         8 808            2 413            256                39 543
1.2.1928        40 857       13 671            4 507            374                59 409
1.2.1929        53 210       17 811            6 528            550                78 099
1.2.1930        67 268       23 377            9 071            758              100 474
1.2.1931        77 996       27 388          10 447            895              116 726

Zdroj: ŠTEMBERK, J. 2008. Automobilista v zajetí reality: vývoj pravidel silničního provozu v českých zemích v první polovině 20. století. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008, s.19.

Dále pro ilustraci uvádím tabulku cen domácích značek a ceny jejich nejlevnějších modelů v roce 1929:
Značka                     Počet vozů         Cena nejlevnějších modelů
Praga                            8 454                 35 000 (Praga Piccolo)
Tatra                              5 034                 40 000 (Tatra 11)
Škoda                            4 158                 59 000 (typ 110)
Walter                            1 500                 90 000 (Walter P)
Zdroj: PAVLŮSEK, A.; PAVLŮSEK, O. 2004. Laurin a Klement. Škoda. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2004.S. 64. KOŽÍŠEK, P.; KRÁLÍK, J. 2003. Laurin a Klement  Škoda. I. díl. Cesta vzhůru 1895  1945. Týnec nad Sázavou: Moto Public, 2003. S. 133.

Na první pohled se jedná o velmi pozitivní trend a o rozvoji automobilismu není pochyb. Z různých statistik lze na základě rozvoje motorismu vysledovat, jak která oblast byla průmyslová a kde převládala zemědělská výroba. Jak to bylo kupříkladu v roce 1933 v Libochovicích, uvádí následující přehled ze záznamu licencí (dnešní dopravní inspektorát):

Motorová vozidla registrovaná v Libochovicích, stav k 28.lednu 1933. Osobní automobily:
Praga   1 Aulický Václav,
Praga Alfa  6 Česal Bohumil, Fikrle Karel, Hendrych Josef, Lederér Hugo, Mildorf František, Hofman Bohumil 
Praga Grant  1 Herbersteinský cukrovar
Praga Pikolo  8 Hospodářské družstvo, Laube Antonín, Mizera Jaroslav, Petrášek Karel, Pokorný Josef, Pour Eduard, Polívka Josef, Pesler Josef
Škoda  8 Beran Ladislav (3x), Bednář Karel, Glasnerová Olga, Glanc Václav, kancelář Velkostatku, Tauš Josef,
Aero  3   Francl Stanislav, Minaříková Marie, Treitnerová Marie
Walter  1    Kadlec Bohdan
Citroen  1    Křesťan Karel
Laurin & Klement 1   Mildorf František
Berliet  1    Novák Antonín
Osobní automobily celkem  31

Nákladní automobily:
Praga  3   Wiesner Alois, Šimunek Jan (2x)
Praga Alfa  4   Herberst. cukrovar (2x), Lomič Josef (2x)
Laurin & Klement 3   Kváča Gustav, Kváš Alois, Mašek František
Tatra  1   Mrázek Bohumil
Nákladní automobily celkem    11

Motocykly s přívěsným vozíkem:
Indián  1   Richter František
BSA  3   Jakobi Karel, Vácha Antonín, Toman Jaroslav
Triumf  1   Sháněl Ladislav
Orion  2   Chládek Václav, Mikulecký Václav, 
Motocykly s přívěsným  vozíkem celkem   7

Motocykly:
BSA  3   Weis Alfréd, Fiedler Oldřich, Turek Václav
Indián  3   Brož Josef, Kaválek Vladimír, Mildorf František
Ariel  1   Novák Antonín
Mont-Gomeri 1   Pova Josef
NSU  3  Elektrárna Libochovice, Černý Jaroslav, Stránský Jiří
Praga  1  Minařík František
Levis  1   Helcl Antonín
Wanderer  1   Flieger Václav
Orion  2   Král František, Hofman František,
SVN  1   Hospodářské družstvo
Motocykly celkem:  17 (Obrázek č. 3)

Hasičská motorová stříkačka  1   Město Libochovice
Traktor Stock A.G.   1   Šán František
Traktor s přívěsným valníkem Fordsohn 1   Havel Václav
Celkem spec.vozidel:  3
Celkem registrovaných vozidel:  69
Zdroj SOKA Lovosice


Obrázek č. 3 - motocykl Mongomeri.

Na první pohled to není mnoho, ale pokud uvážíme, že v roce 1930 měly Libochovice 2772 obyvatel, tak zjistíme, že jedno vozidlo připadalo na zhruba 41 obyvatel, což je solidní nadrepublikový průměr.
Jak již bylo řečeno, rozvoj automobilismu přinášel také rozvoj služeb a to především možnost čerpat pohonné hmoty, oleje a rozvoj autoopravárenství. V rejstříku živností v Libochovicích z roku 1942 se mi podařilo dohledat tyto autoopravny a autoprovozovny:

Autoopravny: (Obrázek č. 4) 
Pan Seifert, Havlíčkova 155, zahájení živnosti po 16.3.1942, ukončení?
Pan Zeman Karel, Tyršova 260 zahájení živnosti po 16.3.1942, ukončení?
Pan Ladislav Beran, Libochovice 155  ????


Obrázek č. 4

Prodej motorových vozidel:
Pan Brabec František, Zaječí 183, zahájení živnosti po 9.6.1939, ukončení?


Obrázek č. 5

Osobní autodoprava: (Obrázek č. 5)
Pan Břeň Bohumil, Nám.5.května 189, zahájení živnosti před 16.3.1942, ukončení?
Pan Veselý Ladislav, Havlíčkova 224, zahájení živnosti před 16.3.1943, ukončení?
Pan Lavička Josef, Nám.5.května 89, zahájení živnosti před 16.3.1944 ukončení?
Pan Hendrych Josef, čp.173, zahájení živnosti 28.12.1920, ukončení?
Pan Lachman Libochovice  ????
Pan Veselý Ladislav, čp.43, od roku 1936, ukončení?

Tomáš Černý
Pokračování příště. 
           

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice