Datum a časDnes je úterý, 21.11.2017SvátekSvátek má Albert
Přístupy1065595. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice včera a dnes

Hospodářské družstvo Libochovice


V roce 1862 byl panem Josefem Krejčím, který ten rok byl přednosta okresu v Libochovicích, založen Hospodářský odbor, který měl zpočátku 121 členů. Prvním předsedou odboru byl zvolen pan Josef Krejčí a působil až do roku 1864. Jeho nástupcem se stal páter Josef Ehl (až do roku 1867), kdy byl vystřídán panem Aloisem Vackem. Do roku 1867 se odbor rozrostl na 183 členů, ale po odsouhlasení nového spolkového zákona v roce 1867 úplně zanikl.
K znovuoživení, tentokráte pod názvem „Hospodářský spolek pro Libochovicko“, došlo v roce 1877. Název se později upravil na „Hospodářské družstvo Libochovice“. První předseda znovuobnoveného družstva byl zvolen J.Kalouš. V prosinci roku 1903 bylo na družstvo upsáno 79 podílů (podíl po 1580,- K). V tomto roce byl předsedou družstva rolník Alois Káně ze Žabovřesk. Koncem roku 1910 zadalo družstvo stavbu skladiště staviteli Pokornému na spekulativních pozemcích odkoupených zastupitelem panem Malým.


Obr. 1 - Hospodářské družstvo Libochovice

Poznámka: Při stavbě trati Libochovice - Louny se uvažuje o rozšíření zastávky a to o nové kolejiště (celá žádost je zdůvodněna vypracovaným ekonomickým přehledem o možnostech, které město skýtá v nakládce a vykládce). Celkové pojetí tehdejší rady však směřovalo k tomu, aby odstavili stanici Libochovice (tuto stanici vlastnilo c.k. ministerstvu železnic ve Vídni). Právě ze zastávky Libochovice město měla být vybudována nová a snad i větší stanice Libochovice. A právě zde se plně projevil vnitřní rozpor jedné osoby. A to mezi starostou města Reinhartem na jedné straně a předsedou družstva Reinhartem pro stavbu tratě Libochovice - Jenšovice na straně druhé. 20. dubna 1906 u okresního výboru v Libochovicích probíhá jednání, kterého se zúčastnili zástupci zdejšího železničního oddělení c.k.ředitelství státních drah v Praze, pánů koncesionářů místní dráhy Libochovice - Louny, okresního výboru, městské rady, velkostatku a Hospodářského družstva v Libochovicích. Zúčastnili se i zástupci obcí Dubany a Klapý a jiní zájemci. Právě na tomto jednání projevil zástupce městské rady v Libochovicích pan Dr. Kadlec ochotu přispět na stavbu zamyšlené stanice Libochovice město obnosem 20 000,-K. Koncesionáři by měli přispět cirka dalšími 30 000,- K a za tuto částku měla být vybudována budova, manipulační kolej a skladiště. Nakonec okresní zastupitelstvo 19.10.1909 zmocňuje při jednání o výkupu pozemků pro zast. Libochovice město advokáta JUDr.Pacovského. Těchto plánů využije zastupitel Malý a skupuje tyto pozemky, kupříkladu od pana Brilla. V roce 1910, kdy je tedy zahájena stavba nádražní budovy Libochovice město v nynější podobě, vykupuje Hospodářské družstvo od zastupitele okresu p. Malého spekulativně nakoupené pozemky pro stavbu skladiště.

Střípky z historie:
V roce 1914 odkupuje Hospodářské družstvo další pozemek k rozšíření skladištní plochy.
7. ledna roku 1918 zakoupilo družstvo od města Libochovice stavební místo u „Hlinišťat“ o výměře 3401 m čtv. za 14.184 korun. (Prostor bývalých uhelných skladů, nyní pozemky v soukromých rukou.)
V roce 1928 pak byl v pronajatých bývalých dílnách Hospodářského družstva založen nový podnik pod firmou Průmysl zemitých barev "Coloterra", který od roku 1929 začal vyrábět okrovou hlinku. Majitelem byl Bohumil Mrázek a kapacita byla 1,5 vagónu týdně. 1.1.1950 přebraly MHD Most správu nad okrovým dolem v Roudníčku a nad lomem Alinka v Poplzích. Proto přebírá také národní správu i nad Colotterou Libochovice. (V té době je však majitelem nemovitostí a pozemku JUDr. Pacholík z Prahy a jeho manželka Ludmila.) Firma Colottera byla poté na základě žádosti p. Mrázkové ze dne 22.8.1950 zrušena. Problémy vznikly rovněž kolem osoby správce (p. Vojtěch Dvořák, Duchcov), protože SNB nepodalo o tomto člověku příznivé reference. Prostory byly nakonec předány Uhelným skladům, viz níže.
V roce 1932 bylo v družstvu 1382 členů. Předsedou byl zvolen Antonín Šára ze Mšeného a předsedou dozorčí rady pak František Míchal z Vojniček. Ke dni 30.6.1932 mělo družstvo čistý zisk 23 002,57 koruny.
V roce 1933 byl předsedou družstva A.Šára ze Mšeného a místopředsedou Josef Komeda z Břežan. V té době roční obrat družstva činil 106 400 000 Kč. Družstvo přečkalo období okupace i znárodnění v roce 1948.


Obr. 3 - Zařízení skladiště v Libochovicích.

1936 má Hospodářské družstvo 1450 členů.
V roce 1949 mělo Hospodářské družstvo obrat 42 mil. Kč.
Hospodářské družstvo bylo v roce 1949 znárodněno.
6.9.1950 žádají Uhelné sklady Československých dolů n.p. pronájem po bývalé firmě Colottera, která byla zrušena 22.8.1950. V té době předalo Hospodářské Družstvo (HD) povinnost zásobovat zemědělství a podniky uhlím právě Uhelným skladům (US). Plánován je rozvoz asi 600 vagónů uhlí a vykládka by probíhala ve složišti HD. Do této doby byly US v nájmu Keramických závodů Ing. Němce. 8.9.1950 se usnáší rada MNV na pronájmu provozních místností po bývalé firmě Colottera čp.508, včetně kanceláří firmě Uhelné sklady československých dolů n.p. V té době byl majitelem celého komplexu JUDr. Pacholík z Prahy. Tyto prostory využívalo doposud Hospodářské družstvo jako skladiště pro hnojivo a uhlí. Hospodářskému družstvu byly nabídnuty bývalé prostory po firmě Šebek, které si však HD odmítalo pronajmout. Dále si v té době HD pronajalo stodolu a zároveň převzalo provozovnu firmy Mizera.


Dnešní stav. Foto: autor.

1970 v tomto roce patřilo Hospodářské družstvo v Libochovicích k podnikům s největší nakládkou.
Dnes jsou všechny tyto budovy a pozemky v majetku soukromých osob. Jen spodní část skladišť je v majetku Českého svazu chovatelů, Základní organizace Libochovice. Co říci nakonec? Některým budovám a plochám změna prospěla, jiné se příliš nezměnily. Čas ukáže, jak bývalé Hospodářské družstvo bude prospívat a obohacovat život občanům Libochovic.      

ČeTo
Obrázek č.1 až 3 poskytl Marek Rubeš.

 

 

 

 

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice