Datum a časDnes je úterý, 17.10.2017SvátekSvátek má Hedvika
Přístupy1030294. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Město informuje


Jak si mnozí z Vás již stačili všimnout, proběhlo na Městském úřadě Libochovice během prázdnin několik změn. V souvislosti s novou organizační strukturou úřadu došlo k rozdělení Hospodářsko-správního odboru na dva nové odbory: Odbor správní, jehož vedoucím je Ing. Jan Prokop, a Odbor ekonomický, v rámci kterého byla zřízena funkce ekonoma obce, který je pověřen jeho vedením.
Tuto pozici na základě výběrového řízení obsadila Ing.Jitka Vinklerová, která je absolventkou sociálně-ekonomické fakulty univerzity J.E.Purkyně - obor ekonomie a management - a dále provozně-ekonomické fakulty ČZU v Praze, obory veřejná správa a regionální rozvoj a hospodářská politika.
Zkušenosti v oblasti státní správy získala na Krajském úřadě v Ústí nad Labem a za svoji více než dvacetiletou profesní kariéru prošla různými funkcemi od specialisty kapitálových účastí až po ekonoma odboru správy daní a účetnictví. 
Hlavní náplní činnosti ekonoma obce je tvorba rozpočtu a sledování jeho plnění tak, aby rozpočet pokud možno co nejvíce zachytil skutečné potřeby města. Protože v minulosti tento úřad nikdy ekonoma obce neměl a veškeré ekonomické a finanční záležitosti spadaly pod hospodářsko-správní odbor, je jako první krok nutná aktualizace veškeré vnitřní legislativy související s ekonomikou města, která konkrétně popisuje způsob provádění finančních operací podle jednotlivých zákonů. Dále je potřeba aktualizovat centrální evidenci smluv a objednávek, ze kterých vyplývají jednotlivá finanční plnění města. V neposlední řadě je třeba nastavit systém včasného a cíleného přenosu informací na kompetentní místa tak, aby se ekonomický odbor stal součástí stávajícího systému. Z toho plynou další povinnosti pro ekonoma obce, jako jsou analýzy jednotlivých provozních činností nebo hodnocení ekonomické výhodnosti smluvních vztahů (často historických), aby bylo možné navrhnout úspornější a účinnější řešení.


V letošním roce Libochovice hospodaří s rozpočtem, který schválilo zastupitelstvo města na svém březnovém zasedání. Byl tvořen příjmy ve výši 36 135 tis. Kč a výdaji ve výši 35 944 tis. Kč. Výsledky plnění jednotlivých paragrafů a položek za 3/4 roku 2012 jsou uvedeny výše v tabulce.
Město v současnosti nečerpá žádný úvěr a volné prostředky zhodnocuje na spořících účtech, aby byly připraveny na profinancování dotačních titulů a investičních akcí.              

Ing. Jitka Vinklerová


Halloween aneb putování za rozzářenou dýní

Halloween je lidový svátek, jehož název vznikl zkrácením anglického „All-Hallows-eve“, tedy „Předvečer všech svatých“. Slaví se vždy 31. října v anglicky mluvících zemích. Nicméně i u nás si v posledních letech získal velkou oblibu hlavně u dětí a škol. Osvícené dýňové příšerky tak září do noci nejen na předzahrádkách či v oknech domů, ale i ve školách.
Populární svátek se rozhodli oslavit i obyvatelé města Libochovice, kteří se dne 3. listopadu 2012 v 17: 30 hodin sešli na náměstí, odkud se po vystoupení pěveckého sboru ZŠ J. E. Purkyně vydali i s lampiony na cestu k městskému parku. Průvod nejpůvabněji působil až tehdy, kdy odbočil z hlavní ulice na cestu v parku, lemovanou rozzářenými dýněmi. Celý lampionový
průvod v parku vypadal jako dlouhý ohnivý had, který se vinul mezi stromy, kde na děti, ale i dospěláky čekalo překvapení v podobě halloweenských strašidel. Některé děti se asi trochu bály, ale na konci lampionového putování na ně čekaly sladké odměny s teplým čajem a strach byl pro tuto chvíli ten tam. Dospěláci si pro změnu pochutnali na výborném svařáčku. Krásnou tečkou byl ohňostroj, který se letos velice povedl.


“Halloweenská strašidla” z parku. Foto: R. Beranová

Odhadem na halloweenské putování přišlo na 400 účastníků, kterým moc děkujeme a doufáme, že příští ročník bude stejně povedený jako ten letošní.
Poděkování rovněž patří žákům, učitelům i řediteli ZŠ J.E.Purkyně, kteří cestu za rozzářenou dýni ve spolupráci s městem Libochovice připravili.     

Renata Beranová


Poděkování

Letošní vánoční strom, který zdobí libochovické náměstí, poskytl městu pan František Brůna ze Lkáně. Děkujeme.

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice