Datum a časDnes je úterý, 21.11.2017SvátekSvátek má Albert
Přístupy1065594. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Střípky z rodinné kroniky

12. část


Jak jsem předeslal v minulém čísle LN, další údaje z rodinné kroniky se týkají počasí v Čechách. Začínají již v před-minulém století. Některé údaje jsou velmi stručné, jiné události jsou více rozepsány. Začněme tedy v době před více než 120 lety.

V roce 1890 již dne 18/4 o 1 hodině odpoledne strhla se strašná bouře spojená velkým krupobitím, tak že žádný starý člověk tak prudkou bouřku tak brzo na jaře nepamatoval.
Rok 1892 byl povíce deštivý. V roce 1893 bylo strašlivé sucho a následkem toho velká nouze o píci. Obilí bylo řídké a krátké, jetele prořídlé a krátké. Lidé houfně prodávali dobytek dosti lacino.
Žně v roce 1894 byli velice nepříznivé, ustavičně pršelo a obilí se sklízelo namokro. Lidé si navezli mnoho vlhkého obilí do stodol a pak ho zase museli vyvážet ven.  Vzdor pilnému obracení mnoho obilí následkem stálých dešťů na poli vzrostlo. Lidé ještě na konci září obilí sklizené neměli. Ještě hůře bylo toho roku se sklizní řepy. V říjnu  stále pršelo a řepa se sklízet nemohla. Zřídili jsme na pole lidem z plátna boudy, aby mohli řepu pod nimi okrajovat  a okrájená řepa se zase nemohla pro mokrou půdu z pole vyvážet. Tři páry potahu muselo malou forku z pole vytahovat. Lidem se platilo od scházení a čištění (okrájené) řepy 56 K od 1 ha, což byla  na tu dobu vysoká mzda. Na to v měsíci listopadu bylo velice teplé a vši práci příznivé počasí, tak že lidé všechnu nadrženou podzimní práci ještě vykonali a též ještě obilí zasít stihli. Pak nastaly v prosinci prudké mrazy, tak že do Vánoc se mnoho ledu do sklepů uložilo.
(Led sloužil po celý následující rok pro chlazení piva v hospodách a pivovarech, ale i řezníkům a mlékárnám).
V lednu 1895 mnoho sněhu napadlo a též v únoru a přitom silně mrzlo. Sanice trvala tento rok přes 2 měsíce a pro velké sněhové závěje ani se nikam jezdit nemohlo.  Dne 3/3 1895 ještě na polích  na 1metr sněhu leželo a ze silnic a cest  se sníh musel stále prohazovat. Toho roku polní zvěř tůze trpěla, koroptve z hladu mnoho vyhynuly a vrány je roztrhaly a zajíci z hladu mnoho kůry stromu ohlodali, třeba i když byli slámou ovázané.  Dne 9/3  1895 byl ještě mráz -10oC.  V roce 1896 často v létě pršelo. V roce 1899 se brzo otevřelo jaro, tak že se v první polovici února sily jarky (jarní pšenice). Také ten rok byl velmi pěkný a teplý podzim. V listopadu ani nemrzlo, zato ale v prosinci uhodily silné mrazy. Dne 12/12 1899 napadlo 16 cm sněhu při -18oC mrazu. Dne 15/12 1899 napadlo mnoho sněhu 27cm a dne 22/12 byl mráz -22oC. Sníh zůstal ležeti a byly velké závěje, tak že ani železniční vlaky jezdit nemohly. Dne 17/12 1899 bylo v Praze tolik sněhu, že ani elektrické vozy po ulicích jezdit nemohly. Ten den jsem byl na saních také v Praze.
Roku 1900 byla velice tuhá a dlouhotrvající zima. Dne 1. dubna toho roku napadlo ještě tolik sněhu, že lidé jezdili na saních a sníh se musel neustále vyvážet ze dvorů u stavení.  Dne 2. a 4. dubna 1900 bylo v 6 hodin ráno ještě -11oC pod nulou. Když pak sníh roztál, nastala na mnoha místech velká povodeň, která zvláště v Praze mnoho škod nadělala. V Praze v Poštovské ulici se lidé převáželi na loďkách. V roce 1900 bylo dlouho v polích velké mokro a tím se jarní setba tůze opozdila. Dne 16/4 1990 se také v obci Klapém půda sesula a mnoho domů pobořila. Ten rok bylo později velké sucho a následkem toho bylo pozdě zaseté obilí krátké a řídké, tak že ten rok byla neúroda. Celé léto nepřišel vydatnější déšť a na podzim ani orat ani sít se nemohlo, řepa se velmi těžce vyorávala. Až teprve 11/10 1900 přišel vydatnější déšť, napršelo 14 mm.  Podzimek byl ten rok teplý a až do nového roku nebyl ještě žádný led.     
    
P.Č.
Pokračování příště

Komentáře