Datum a časDnes je úterý, 24.10.2017SvátekSvátek má Nina
Přístupy1038097. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Rozvoj silniční dopravy v okolí Libochovic

9. část


Silniční most Břežany
(Obr. č. 1,2,3)

O tomto mostě se nedaří zjistit nic konkrétního. Jedinou pravdou je, že v dnešní době v žádném případě nevyhovuje současnému provozu. Co jsme se během let naposlouchali o rekonstrukci mostu. Poslední termín vyhlášení výběrového řízení (27.05.2011) byl odvolán. A to i přesto, že bylo provedeno zpracování všech nutných stupňů projektové dokumentace: dokumentace pro zadání stavby, zajištění inženýrské činnosti pro obstarání příslušného souhlasu stavebního úřadu o přeložce části silnice II/246 u obce Břežany nad Ohří (u Budyně nad Ohří). Pro výstavbu nového mostu přes řeku Ohři, bylo již zpracováno dopravní územní rozhodnutí a v roce 2006 bylo vydáno i územní rozhodnutí.


Obrázek č. 1

Co se týče hluboké historie, o té se zmiňuje PhDr. Jindřich Tomas ve své publikaci „Budyně raně středověká a panovnický dvůr“: V 10. století na území budoucího města Budyně nacházíme již náznak koncentrace osídlení snad i s jakýmsi zárodkem tržiště. Na podkladě nepřímých indicií můžeme předpokládat, že právě tímto prostorem prošel arabský kupec židovského původu a vyslanec kordóbského kalifa Ibráhím ibn Jakúb. Ve svém itineráři hovoří o tom, že při cestě do Čech byl nucen překonat 40 mílové pásmo hor neschůdnými cestami a 2 míle od východu z hvozdu narazil na dřevěný most přes močál. Odtud pokračoval do Prahy. Již dříve odmítli lokalizaci dřevěného mostu přes Komořanské jezero J. Klápště a T. Velímský s E. Černou. Je možné se domnívat, že čtyřicetimílové pásmo hor zahrnovalo jak Krušné hory, tak i České středohoří, které se Ibráhímovi ibn Jakúbovi mohly jevit jako celistvý úsek. Rovněž most přes bažinu lze hypoteticky předpokládat 2 míle od výchozu hvozdu (Českého středohoří), tedy přibližně do míst, kde byla situována Budyně. Řeku Ohři, která právě na Budyňsku silně meandrovala a byla porostlá lužním lesem, mohl opravdu ztotožnit s bažinou. Protože víme, že mosty byly stavěny především na důležitých zemských cestách a Budyně ležela na boční větvi jedné z ní - tzv. Srbské či Chlumecké, zdá se být existence mostu v 10. stol. na tomto místě reálná.



Obrázky č. 2 a 3.



Pokud se bavíme o mostech u Budyně, nelze opomenout samotný most v Budyni přes malou Ohři. Barokní most pochází z let 1770-1773 a byl původně osazený umělecky hodnotnými sochami od B. Edera. Plastiky Krista na kříži s oblaky dýmu a sv. Karla Boromejského u stolku s volutovou nohou jsou datovány do let 1772-1774. Na kamenném soklu s volutami a dietrichsteinským znakem je z pozdější doby nápis: Karel kníže Dietrichstein postavil most 1773 a sochy 1774. Na mostě ještě dříve stával kamenný kříž.


Obrázek č. 4

Jedná se o dvouobloukový silniční most z opracovaných kvádříků a s nosností omezenou 20 tunami. Segmentové oblouky mají šestimetrové rozpětí a dvoumetrové vzepětí. Během času byla mostní konstrukce a hlavně plastiky poškozeny, a tak došlo k jejich odstranění. Podle ústních tradovaných údajů byly zcela zničeny projíždějícími tanky a nákladními vozidly v letech 1968-1978. Most, který vytváří výraznou krajinnou dominantu, byl opraven v roce 1996, nicméně sochařská výzdoba už na parapet vrácena nebyla. (Obrázek č. 4)

Železniční most Břežany


Obrázek č. 5


Obrázek č. 6

Tento most je součástí tratě Libochovice - Straškov  - Vo-dochody (původně Jenšovice). Stáří mostu lze určit velice snadno, protože v roce 1907 byla stavba této trati dokončena. K mostu samotnému se moc dokumentů nezachovalo, jinak je trať popsaná vcelku důkladně. Tento most prošel rekonstrukcí v roce 2005 za částku dosahující něco ke 2 milionům. Rok nato, v roce 2006 nebyl pro grafikon 2006/2007 objednán jediný vlak. Od té doby je tato trať bez pravidelné dopravy. Takže jak je u nás dobrých hospodářů zvykem: rekonstruovat, zaplatit, zavřít, nikoliv podvodníky, ale potřebnou službu. (Obrázek č. 5 a 6)

Silniční most Brozany - Doksany

Při této příležitosti bych se chtěl zmínit o tomto mostě, který ještě zapadá do našeho regionu. Popis mostu je převzat z dobového tisku.
Ing. J, Kubišta: STAVBA MOSTU PŘES OHŘI MEZI BROZANY A DOKSANY,
Dne 15. dubna 1928 započato bylo se stavbou nového železo-betonového mostu přes Ohři mezi Brozany a Doksany. Pod nynějším dřevěným mostem pontonovým. Provádí se ze železového betonu o třech otvorech 11,60, 49,90 a 11,60 m světlosti. Střední otvor o světlosti 46,90 m jest konstrukce s horními obloukovými nosníky ze železového betonu s táhly a se zavěšenou mostovkou. Krajní pole světlosti po 11,60 m, jsou prosté trámy železobetonové. Volná šířka mostu jest 7,40 m, z čehož připadá 4,80 m na dlážděnou vozovku a po 1,30 m na oboustranné chodníky.


Obrázek č. 7

Most počítán jest na zatížení I. třídy, t. j. strojní oračkou o váze 22 tuny. Pilíře mostu z prostého betonu založeny byly ve hloubce 3 m pode dno řeky na tvrdém modrém slínu pomocí jímek, při čemž byla voda strojně čerpána centrifugálními pumpami. Na stavbu spotřebováno celkem 1.500 m3 betonu a 1.400 q prutového železa. Se stavbou mostu spojena jest i stavba
příjezdných silnic na obou březích řeky Ohře o celkové délce 1,300 m a šířce silnice 7,0 m.
Most bude státi 1 250 000,- Kč, stavba silnic 350 000,- Kč, celkem 1 600 000,- Kč. Stavbu provádí firma Kapsa & Müller úředně autorisovaní stavební inženýři z Prahy.
Všechny práce dokončeny budou koncem listopadu 1928, a po zatěžkací zkoušce bude most v prosinci t. r. předán veřejné dopravě. Tím splněno bude přání městyse Brozan, který dlouhá léta o stavbu jeho usiloval. Most jistě značně přispěje k rozvoji obce i celého kraje.  (Obrázek č. 7)

Tomáš Černý

Pokračování příště.           


Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice