Datum a časDnes je úterý, 24.10.2017SvátekSvátek má Nina
Přístupy1038097. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice včera a dnes

Oběti kobyliské střelnice v roce 1942


O tomto velice smutném úseku libochovických dějin se nepíše lehce. Možná, že by bylo vše jednodušší, kdyby nedošlo k několika událostem tehdy a dnes. Co tím mám na mysli? Třeba to, že celý článek by se také mohl jmenovat „Včera a dnes aneb jak se krade“, anebo „Včera a dnes naprostá neúcta k předkům“ a konec konců tím i potažmo ke všem budoucím pokolením.
To co se stalo v roce 1918, poté v r. 1921, 1937, 1942, 1945, 1999, 2011, 2012, lze jen těžko a bolestně spojit dohromady v jeden článek „Včera a dnes“. Ale budiž, jen ať se budoucí generace dozví, jak někteří z nás se zachovali tehdy a zase jíní dnes. Pojďme se tedy propracovat od roku 1918 po rok 2012 ve vztahu k těmto rokům a památkám na městském hřbitově.
Rok 1918 - jak každý ví, tento rok přinesl českému národu ukončení dlouholeté nadvlády habsburské monarchie a vznik samostatného Československa. Jak toto vše probíhalo v Libochovicích, si neodpustím poreferovat v samostatném článku. S tím vším je spjat pojem legionáři.
28. října 1921 - odhalení pomníku padlým v městském parku a vznik „Jednoty Československé obce legionářské v Libochovicích“.
V roce 1934 měla Jednota na 52 členů. Předsedou byl Josef Steiger, jednatelem Václav Racek a pokladníkem František Matějka.


Rok 1937.

1936 - založena „Obec přátel legionářů v Libochovicích“. První společná schůze se konala 20. září 1936. Na programu bylo zřízení společného legionářského pomníku na novém libocho-vickém hřbitově. Pomník byl odhadnut na 15 - 20 tisíc korun.
1937 - dne 13. června pořádala „Jednota Československé obce legionářské v Libochovicích“ župní slet v Libochovicích, který se konal v duchu 20. výročí bitvy u Zborova. Program: Koncert na náměstí - hrála plukovní hudba 42. pěšího pluku. Odpoledne byl za pomoci „Obce přátel legionářů“ slavnostně odhalen společný pomník zemřelým legionářům z Libochovic a okolí na novém obecním hřbitově. Pomník byl vyzdoben bronzovou plaketou od Karla Babky (Babka Karel 1880 - 1953, český sochař). Večer se pak konala lidová veselice. Samotná Jednota byla nucena ukončit svoji činnost s okupací Československa Německem.
1942 - Den 11.dubna 1942 se zapsal do historie města jako černá sobota. Od časných ranních hodin probíhalo ve městě zatýkání občanů kladenskými gestapáky. Zatčení byli odváděni nebo odváženi auty do motorového vozu na nádraží. Kolem páté hodiny odpoledne byl vůz připojen k vlaku na Lovosice a zatčení občané odvezeni do Kladna na pověstnou služebnu gestapa. Toho dne bylo v Libochovicích najednou zatčeno 42 občanů Libochovic, dále 4 občané přespolní (2 muži a 2 ženy). Citát z knížky Lubomíra Mrázka: „Je 1. července 1942 - dva dny před úředním ukončením stanného práva. Je dvacet dní po vyvraždění a vypálení Lidic, týden po zkáze Ležáků. Toho dne - ve středu v podvečer - je postupně přivedeno k popravčím kůlům střelnice v Praze-Kobylisích 38 statečných z Libochovic.“
1945 - V Praze byl objeven popel z pozůstatků libochovických občanů, popravených za okupace. Spolek libochovických rodáků nechal zhotovit urnu ve formě sarkofágu, která byla 27. 8. 1945 převezena do Libochovic. Po slavné smuteční tryzně na Tyršově stadiónu byla pietně uložena na hřbitově před pomníkem bojovníků za svobodu. Tryzny se zúčastnili četní rodáci města, generalita, spolky, korporace aj.  Na Tyršově stadiónu byly slouženy polní mše katolická a československá.Tryzna a uložení urny na hřbitově 27.8.1945.1999 - neznámým sběračem kovů byl sarkofág ukraden, popel obětí zmizel kdoví kde. Co k tomu říci? Pro nějakou tu stovku pošlapat tak surovým způsobem to, co mnohým občanům Libochovic tvořilo vzpomínku na své příbuzné. Jak to nazvat? Přestože jsem přesvědčen, že na hřbitově leží jen pouhé ostatky a věřící vědí, že duše je jinde, je pro mne hřbitov posvátné místo. A proto nemohu pochopit, proč a z jakého důvodu někdo poškozuje hroby, krade sošky, lucerny a květiny. To považuji za lidský hyenismus ve vrcholném stádiu.
2011, květen - A aby toho nebylo málo, v tomto roce se ztrácí pamětní deska od sochaře Babky na pomníku padlým 1. světové války. Ten, kdo to udělal, a nejen ten, ale i majitel či zaměstnanec sběrny, který musel z doneseného kovu vidět oč se jedná, je stejný, jak to říci jednoduše, no prostě lump, jako každý jiný zloděj na hřbitově.
2012 - Město Libochovice nechává zhotovit kopii plakety, tentokrát z umělého kamene akademickou sochařkou paní Markétou Kynclovou. Zároveň MěÚ nechává vyrobit nový, tentokráte kamenný sarkofág, do něhož namísto ztraceného popela obětí je uložena prsť z Kobyliské střelnice odebraná za přítomnosti vedení města a příbuzných po obětech popravy. Samotný nový sarkofág je vyroben kamenickou firmou pana Mrkvičky. Pietní akt se uskutečnil dne 2. července 2012 v 17,00 hodin.


Dnešní stav.

A co ještě dodat. Díky zlodějíčkům, neštítících se nejhoršího, potomci všech obětí první i druhé světové války navždy ztratili duševní pouto se svými blízkými. Město ze svého rozpočtu muselo vše zaplatit. Ne, nejde zde o ty peníze, bylo by hanbou města, kdyby něco nepodniklo. Ale přesto, cena plakety byla i s instalací na původní místo 16 tisíc Kč, cena sarkofágu 4 700 Kč. A co je dále smutné, nájezd zlodějů neodnesl jenom tento památník, ale i plaketa z hrobu pana Křenka, vypáčené a rozbité schránky na urny na některých hrobech, odloupané křížky, plaketky a jiné bronzové ozdoby z pomníků.
Naštěstí byla na doporučení redakce LN demontována plaketa s bustou profesora Klapálka a uložena na MěÚ právě z důvodu obavy o zcizení. O její replice se zatím bohužel nejednalo. Nevěřím na duchovno, ale v tomto případě nechť duchové mrtvých povstanou a do konce života ať zloděje trápí veškerou svou mocí.           

ČeTo

 

 

 

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice