Datum a časDnes je čtvrtek, 19.10.2017SvátekSvátek má Michaela
Přístupy1032860. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Střípky z Purkyňovy školy


Ekologie
Naše škola je zapojena do školního recyklačního programu - Recyklohraní, pořádaného pod záštitou MŠMT. V rámci programu škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy. Přestanou Vám jít doma hodiny, nefunguje ovladač, nesvítí baterka? Nevyhazujte vybité baterie do koše, pošlete je do školy. Za sběr baterií získáme body, za které si pak můžeme do školy objednat pomůcky pro výuku.
Tento školní rok jsme zapojeni ve 12. ročníku soutěže škol ve sběru druhotných surovin, kterou organizuje Kovošrot a.s. Ve škole sbíráme novinový papír a plastové lahve.

V pondělí 3. září přivítala naše škola 55 nových žáčků  prvňáčků.
Ráno před začátkem vyučování se děti s rodiči, prarodiči a známými sešly před budovou školy, kde jim čekání zpříjemňovaly dětské písničky. Všichni byli nedočkaví, někteří se těšili, jiní nevěděli, co pro ně změna bude znamenat. Úderem osmé je přišel přivítat pan ředitel Mgr. Miloš Matějka, po něm děti a rodiče pozdravila paní starostka Ing. Jana Holá. Nakonec dostaly slovo obě třídní učitelky, Mgr. Markéta Beránková a Mgr. Naďa Štýbrová, které si děti rozdělily a spolu s rodiči odvedly do tříd. Děti nešly úplně do neznáma. V jarních měsících byly ve škole na seznamovací školičce. Obě třídy byly nově vymalovány
a vítaly děti spoustou obrázků. Během necelých dvou hodin si prvňáčci povídali s paní učitelkou a s novými kamarády. Rodiče dostali první rady a vysvětlení, co je a děti v nejbližších dnech čeká. Plni dojmů odcházeli domů s příslibem, že zítra přijdou zas.


Zhájení školního roku v I.A.

Nový školní řád
Od 1. 9. 2012 je v platnosti nový školní řád ZŠ Libochovice a nová pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání. Platné znění těchto dokumentů je k dispozici v záložce "Dokumenty" na webových stránkách školy, v centrální databázi na iŠkole, v ředitelně školy a ve schránce "Informace pro rodiče" v prvním patře nové budovy školy.
Vyhláška č.48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 256/2012 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2012, umožňuje škole zkrátit některé desetiminutové přestávky na nejméně 5 minut. Této možnosti využil ředitel školy a zkrátil přestávku po 4. vyučovací hodině na 5 minut. Díky tomu stihnou dojíždějící žáci ze všech okolních obcí svůj spoj po 5. vyučovací hodině.

Charita
Prodejem předmětů občanského sdružení Život dětem pod názvem  „Srdíčkové dny“ a účastí ve 12. ročníku Tříkrálové sbírky ve spolupráci s Diecézní charitou Litoměřice jsme za vybrané peníze zakoupili zdravotně postiženému žákovi naší školy notebook, který využívá při výuce a usnadňuje mu jeho domácí přípravu. Děkujeme za podporu.

Mgr. Jan Fictum, zástupce ředitele ZŠ

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice