Datum a časDnes je úterý, 21.11.2017SvátekSvátek má Albert
Přístupy1065600. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Rozvoj silniční dopravy v okolí Libochovic

7. část


9. srpna 1929 je svoláno komisionelní šetření, k řešení problému dosluhujícího starého mostu a celého komplexu vodohospodářských a protipovodňových opatření při řešení výstavby nového mostu.


Obrázek č. 1

18.6.1930 jedná městské zastupitelstvo o stavbě nového mostu a úpravě řečiště, odhadované náklady by činily 2 - 3 miliony Kč. V roce 1933 bylo rozhodnuto, že nejprve musí dojít k regulaci řeky Ohře. V červnu rozhodl zemský výbor na základě zákona takto: 

  • Stavebníkem je země česká, potažmo okres Roudnice.
  • Stavba má být provedena do 5 let.
  • Velkostatek dává povolení ke zrušení jezu a vodárny za náhradu 70 000,- Kč, a pořídí si na vlastní náklady novou vodárnu, hned pod novým mostem.
  • Obec prodlouží kanál k vyústění Botiče (místní název - stoka z rybníčka do řeky v židovské čtvrti), až pod novou vodárnu.
  • Získané pozemky se vymění s velkostatkem, jež přenechá obci zasypané řečiště na západ od nového mostu k rozšíření městských (Masarykových) sadů.
  • Obec nahradí zařízení tenisového hřiště. Dále Lawn - tenisový klub požaduje stejné pozemky, jako měl na pravém břehu řeky v prostoru tzv. Starého mlýna „Ve višňovci“. Město toto odmítlo s tím, že klub byl na těchto pozemcích v nájmu hraběte a proto ať si nároky na jiné pozemky vyřídí s ním.
  • Ostrov Port Artur zůstane nedotknutý.
  • Obec Libochovická souhlasí s tím, že na zasypaném řečišti na pravé straně nájezdu od města a v prostoru mezi kostelem a zámkem nebude povolovat žádné veřejné produkce (kolotoče, cirkusy, jakož i hraní na kolovrátek či harmoniku). Zároveň na těchto pozemcích nesmí být postaven veřejný záchodek. Jak se ale čas naplnil, tak v dnešní době nastal pravý opak, jak jistě víme, je zde nejen městský záchodek, mimochodem jediný ve městě, ale i o pouti všechny atrakce, jen snad ten kolovrátek se tu nevyskytuje.
  • Zároveň se stavbou nového mostu došlo i k úpravě Evaňského potoka a to přemístěním do nového regulovaného koryta, tak, aby mohlo dojít k rozšíření okresní silnice na Evaň.
  • Problémem při stavbě nového mostu bylo vyřešení protipovodňových opatření, zvláště na pravém břehu, kde by vlivem zvýšení vozovky došlo ke snížení průtoku velké vody, která dříve měla možnost protéct plochou bývalého rybníka na pravobřežní straně. (Velká voda v roce 1862, kdy průtok dosahoval 1180 metrů krychlových za vteřinu.)


Stavba mostu
Pro samotnou stavbu mostu bylo zadáno výběrové řízení. Přihlásilo se celkem 28 firem, v částkách od 1 700 000,- K až po 1049 988,90 K. S touto nejnižší částkou zvítězila firma O.Smrčka z Plzně. Zároveň bylo zadáno výběrové řízení na regulaci řeky v okolí mostu. Tohoto druhého výběrového řízení se zúčastnilo 26 firem v částkách od 1 425 000,- K po 670 000,- K. Vybrána byla opět firma O.Smrčka z Plzně částkou 839 667,- korun. Dnem 1.9.1935 bylo předáno staveniště fi.O.Smrčka z Plzně, 2.10. se začaly kopat základy pro pilíře (při té příležitosti vykopána lebka pratura ve vrstvě, která obsahovala středně bohaté naleziště lignitu). Stavba mostu byla navržena jako železobetonová konstrukce se 2 pilíři a třemi oblouky, délka mezi břehy 98,6 metru, vozovka 5 metrů, chodníky 1,3 metru. Most se stavěl na suchu a byl dokončen v roce 1936. Chtěl bych při této příležitosti znázornit, jak se v této době a při těchto, dá se říci, veřejně prospěšných stavbách zachovalo vedení města. Městský úřad si vymínil, že nejméně 50% pracovníků na stavbu mostu bude Libochovických občanů. Seznamy a postupy prací jsou v okresním archívu. 


Obrázek č. 2 - bourání starého mostu, rok 1937.

Při stavbě nového mostu bylo k 24.4.1936 zaměstnáno na stavbě a regulaci celkem 41 dělníků z Libochovic, 5 z Poplz, 5 z Brníkova, 21 z Duban, 10 z Evaně, 6 z Klapého a 4 odborné síly z Plzně. Na stavbě mostu se pracovalo na 1 směnu při 40 hodinovém pracovním týdnu se mzdou 2,70 za hodinu. Na regulaci řeky se pracovalo na 2 směny při 40 hodinovém pracovním týdnu za stejnou mzdu. Pracovníci při drcení štěrku pracovali od 7 hodin ráno do 7 hodin večer, mzda byla úkolová, při průměrném výdělku 2,50 - 3,00 K za hodinu. Jako zajímavost uvádím namátkově několik jmen dělníků, kteří na stavbě pracovali. Libochovice: Pilař, Ort, Henzl, Štýbr, Pardus, Hospodka, Slepička, Mleziva, Vízner, Hejtmánek, Poplze: Dlouhy, Hyngar, Křivan, Dubany: Malý, Evaň: Husník, Fišer, Vyšata, Klapý: Grund, Korf, Pulchart a tak dále. Celkově podle jmenných seznamů na samostatné stavbě mostu (mimo regulaci řeky) pracovalo 41 dělníků z Libochovicka a 41 dělníků od firmy převážně z Plzně. Dále bylo najmuto 6 dělníků z Klapského lomu na drcení štěrku.


Obrázek č. 3

Další krokem města bylo vyhovění žádosti Cechu hostinských v Libochovicích, že nebude povoleno zřídit jakoukoliv kantýnu na pracovišti, a že všechny záležitosti týkající se stravování a občerstvení bude zajišťovat Cech hostinských v Libochovicích.
S vybráním jména pro nový most to také nebylo nijak jednoduché, byly tu dva názory. Spolek pro postavení pomníku TGM, navrhoval pro nový most v roce 1935 název „Most Masarykův“, město „Purkyňův most“, a tento název nakonec zvítězil.Obrázek č.4 - Nové oblouky, 29.6.1936.

Most byl postaven, řeka změnila své koryto a tak nastal historický okamžik dovršení díla. Vpustit vodu do nového řečiště, aby most začal plnit svoji funkci a vedl od jednoho břehu k druhému. 25. července 1936 v 10,09 hod začala téci řeka do nového řečiště. Došlo zároveň ke zrušení jezu v záhybu řeky a k regulaci Ohře nad a pod mostem a k regulaci Poplzkého potoka. Po dobu stavby nového betonového mostu, kdy se již starý železný nedal používat, byl postaven prozatímní dřevěný z městských sadů přímo do Poplz. V únoru 1937 byl dohotoven u mostu nájezd na nový most a desátého března, jak již bylo řečeno, na návrh obce dostal jméno " Purkyňův most ". 18. července tohoto roku byl uveden do plného provozu. Dřevěný most se odstranil a do konce roku byl rozmontován i most železný.       

Tomáš Černý
Pokračování příště.

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice