Datum a časDnes je čtvrtek, 19.10.2017SvátekSvátek má Michaela
Přístupy1032848. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Rozvoj silniční dopravy v okolí Libochovic

6. část


Železniční most Koštice

Ač je to most známý a důležitý jako spojnice obou břehů řeky pro železniční trať Libochovice - Louny, nesnadno se hledají údaje o jeho výstavbě. Lze dozajista dokladovat, že vznikl v roce 1901 při stavbě tratě Libochovice - Louny, která byla financována „Družstvem“. Toto Družstvo je založeno 17.prosince 1893 pod názvem „Družstvo pro výstavbu tratě Louny - Libochovice“. Koncesi na přípravné práce toto družstvo obdrželo 6. listopadu 1893 pod číslem 46978. Z celého původního projektu, který byl původně mnohem rozsáhlejší (viz série článků v LN o železniční dopravě), tehdy zůstal zachován úsek Louny - Dubany v původní trase. Odtud bylo projektováno přímé napojení na stávající stanici Libochovice.


Obrázek č.1 - stavba mostu.
Dnem 31. května 1896 schválilo c.k. ministerstvo železnic projekt družstva místní dráhy Louny - Libochovice, v jehož čele stáli JUDr. Petr Pavel Hilbert, lounský starosta, Čeněk Říha, přednosta okresního úřadu Louny a JUDr. Valentin Stopka. Pro potíže se základním kapitálem se tento projekt prozatím nedostal do dalšího stadia. Koncesionáři (všichni byli lounští občané) nedali dohromady požadovaný kapitál, tak jak ukládal zákon ze 17.12.1892 -  30% (zhruba 327 000 zl.).  Přes tyto neúspěchy se stavitelé nakonec dočkali splnění svých tužeb, a to 5. března 1901, když získali tolik žádanou koncesi původně na 90 let. Koncese zněla pro „Akciovou společnost pro trať Louny - Libochovice“ pod číslem 24. Koncesní listina byla udělena JUDr. Petru Pavlovi Hilbertovi, advokátovi v Lounech, JUDr. Valentinu Stopkovi, c.k. notáři v Lounech a Čeňku Říhovi, statkáři v Počedělicích. Zde je třeba podotknout, že Libochovice jako město i okres se nejprve snažily projektu pomoci, ale nakonec nehnuly ani prstem pro samotnou realizaci. Naopak se snažily zaujmout pozici mrtvého brouka.


Obrázek č.3 - Zátěžová zkouška záplavového (malého) mostu.

Lounský starosta Hilbert byl tak znechucen, že začal uvažovat o zcela jiné trase. V archivu se zachoval jeho soukromý dopis starostovi Třebenic Dr.Paříkovi. „Lituji, že jsem si začal s Libochovickými. Neměl jsem arciť zdání, co jsou to za lidi. Nebyl bych si s nimiž ničeho začal….Nyní, kdy máme za sebou již 165 tisíc zlatých, nemohu sám ničehož na projektu měniti. Vyčkáme proto ještě krátkou dobu, příjdou-li Libochovičtí k rozumu. Před 14 dny připadl jsem na myšlenku, pokusiti se v případě, že by Libochovičtí původní projekt zmařili, změnit projekt ve směru Veltěže, Slavětín, Pátek, na Želevici, Koštice, Vunice, do Třebenic a odtud na nádraží Lovosické“.
Nebudu se dále rozepisovat o tom, co již jednou bylo řečeno, nakonec vše dopadlo zhruba tak, jaká je situace dnes. Ale zpět k mostu. Stavbu vyprojektovaly a realizovaly „Škodovy závody“ v Plzni. Za konstrukci železného mostu bylo zaplaceno 204 464 K, dne 5.2.1902, firmě „Pražské mostárně“. Proč, to jsem nezjistil. Ale je jisté, že na stavbě se též podílela Filiálka první českomoravské továrny na stroje v Praze, které byl vyplacen doplatek za dodání konstrukce od Škodových závodů a to dne 4.12.1902. Dále se na stavbě též podílela firma J.Kruliše, Královské Vinohrady Praha. Zatěžkávací zkouška mostu v Košticích byla provedena 23.6. a 24.6.1902. Most jako takový bez vážnějších oprav slouží dodnes.

Silniční most Křesín - Levousy

Původně zde býval ve vsi brod, později přívoz, nyní vede z Křesína do Levous přes Ohři most. Kdy se přesně tento most postavil, jsem také nezjistil, ale lze předpokládat, že to bylo v době stavby mostů v Libochovicích a Radovesicích. V almanachu Libochovic je tato zmínka: “Letošního roku (míněn rok 1936) dokončuje se stavba železobetonového mostu přes řeku Ohři v Libochovicích a ještě letošního roku se přikročí k výstavbě železobetonového mostu přes řeku Ohři v Levousích.


Obrázek č.4 - silniční most Křesín - Levousy.
Obrázky č.5 a 6 - z průběhu rekonstrukce a hotové dílo.

Tento most byl vystavěn také jako železobetonová konstrukce. V roce 2003/2004 kraj zahájil rekonstrukci firmou INSKY spol. s r. o. a rekonstrukce přišla na 20,1 mil. Kč. Zahrnovala tyto práce: Betonáž nové nosné desky, konstrukce a říms na stávající nosné trámy, sanaci celé nosné konstrukce včetně dutin nadzemní konstrukce a spodní stavby. Součástí prací byla i realizace nových inženýrských sítí vedených přes most.


Libochovice - silniční most.

O tomto mostu se mi podařilo shromáždit podstatně více podkladů, než o jiných mostech v okolí. Asi to bylo také podmíněno tím, že se jedná o most v Libochovicích.
V předminulém století proudila řeka řečištěm přímo proti kostelu, kde uhýbala vpravo na zámecký jez. Část toku byla odkloněna více vlevo na kola libochovického mlýna, který stál přímo pod zámkem. Jak to tedy bylo s mosty přes řeku? Původně žádný most nebyl, ale jako všude jinde byl zde přirozený brod. Teprve později, snad vlivem výstavby jezu pod zámkem, když se hladina vzedmula tak, aby mohla protáčet mlýnská kola jednak zámeckého mlýna na Libochovické straně a jednak kolem poplzkého mlýna, vznikla potřeba přemostění řeky. Protože dřevěný most vznikl mnohem později, dá se předpokládat, že v tomto mezidobí zde existoval přívoz.


Obrázek č.7 - stavba železného mostu, r. 1893.


Obrázek č.8 - situace stavby.

První most byl postaven v roce 1691 Ferdinandem z Dietrichsteina (zemřel roku 1700). Most byl dřevěný, opatřený stříškou. Aby vrchnost netrpěla škod, vybíralo se „mostné“, které platilo Velkostatku město jako roční dávku v částce 20 zlatých jako paušál.  Po spálení trvalého dřevěného mostu v roce 1778 za Pruských válek, zůstaly jenom pilíře, byl v provozu přívoz. Poté se nově postavený dřevěný most v době tání ledu rozebíral a na jaře pod jezem znovu stavěl. To vše na náklady libochovického velkostatku, který také vybíral mýto. V roce 1893 byl postaven nový železný most. Byl o dvou polích, každé pole o šířce 39,9 metru, celková délka mostu 79,8 metru. Šířka 4 metry, jízdní dráha 2,5 metru a dva chodníky o 0,75 metru. Dále na pravém břehu szěžovala dopravu nájezdní rampa se stoupáním 5,5 procent. V době nástupu motorismu však vznikl problém s jeho nosností, kdy se upouštělo od povozů tažených voly, nebo koňmi. Stavitelem mostu byl vybrán ing. Samohrda z Roudnice n.L. V roce 1893 byl tedy postaven železný most přes řeku Ohři v Libochovicích. Náklady na výstavbu byly rozděleny mezi všechny, kteří tento most potřebovali.
A to takto: město 10 000,- zl., okresní zastupitelstvo 10000,- zl, Herbersteinové 10 000,- zl, Poplze 2 000,- zl. Most však nakonec spotřeboval 48 000,- zl. Zatěžkávací zkoušky proběhly 28 a 29.11.1893, do plného provozu byl most uveden až za rok a sloužil až do roku 1937.

Tomáš Černý
Pokračování příště.  
         

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice